Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Juncker elnök az Európai Parlamenttel konzultál Mariya Gabriel digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztossá történő kinevezéséről

Brüsszel, 2017. május 16.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke ma bejelentette, hogy a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztosi tárcát szánja Mariya Gabriel bolgár biztosjelöltnek.

Jean-Claude Juncker elnök ma meghallgatta Mariya Gabrielt, akit a bolgár kormány jelölt Kristalina Georgieva utódjául a biztosi testületbe. A meghallgatást követően Juncker elnök megerősítette, hogy Mariya Gabriel megfelel az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke (3) bekezdésében a biztosjelöltekkel szemben támasztott követelményeknek, és bejelentette, hogy a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztosi tárcát szánja a jelöltnek.

A digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos feladata lesz a digitális egységes piaci stratégia végrehajtásának elősegítése. A stratégiát, amelynek félidős értékelését május 10-én tették közzé, 2015 májusában fogadta el a Bizottság. A területért felelős biztosnak elő kell segítenie Európa digitális jövőjének megalapozását: az egész kontinenst behálózó telekommunikációs hálózatok és a határokon átnyúló digitális szolgáltatások kialakítását, valamint az innovatív induló vállalkozások létrejöttét.

Juncker elnök ma elküldött megbízólevelében részletezi, milyen fő feladat- és hatáskörnek kell Mariya Gabrielnek a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztosként eleget tennie.

A digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztosnak hozzá kell járulnia azon projektek végrehajtásához, amelyeket Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök és Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök irányít és koordinál.

A Mariya Gabriel számára választott portfólióról Juncker elnök Boriszov bolgár miniszterelnököt is tájékoztatta.

A következő lépések

Az eljárásrend szerint az új bolgár biztost az EU Tanácsa nevezi ki a Bizottság elnökével közös megegyezésben, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően (az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 246. cikkének második albekezdése). Emellett az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás előírja, hogy a Bizottság elnöke köteles „komolyan fontolóra venni” az Európai Parlamenttel folytatott egyeztetés eredményét, mielőtt az új biztos kinevezéséről szóló tanácsi határozathoz beleegyezését adná (a keretmegállapodás 6. pontja).

Juncker elnök ma levélben tájékoztatta Antonia Tajanit, az Európai Parlament elnökét arról a szándékáról, hogy Mariya Gabrielnek a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztosi tárcát szánja. Másolatban Joseph Muscat, az Európai Unió elnökségét jelenleg betöltő Málta miniszterelnöke is megkapta a levelet.

Mariya Gabriel akkor lesz hivatalosan is biztosjelölt, amikor a Tanács megkezdi a hivatalos konzultációkat az Európai Parlamenttel. Ettől az időponttól fogva joga lesz támogatást kérni az érintett bizottsági szolgálatoktól az Európai Parlament előtti meghallgatására való felkészüléshez. A biztosjelölt nem vesz részt a biztosi testület ülésein azt megelőzően, hogy a Tanács – a Bizottság elnökével közös megegyezésben – kinevezi.

Háttér-információk

Az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (6) bekezdése szerint a Bizottság munkájának szervezése a Bizottság elnökének előjoga. Kristalina Georgieva volt alelnök lemondását követően, 2017. január 1-jétől Günther H. Oettinger vette át a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős biztosi posztot, Juncker elnök pedig ideiglenesen Andrus Ansip alelnökhöz utalta a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztosi feladatokat. Boriszov bolgár miniszterelnök május 10-én tájékoztatta Juncker elnököt arról, hogy Mariya Gabrielt kívánja jelölni a megüresedett bolgár biztosi posztra.

Juncker elnök Mariya Gabriellel folytatott mai beszélgetését és a portfólió kiválasztására vonatkozó bejelentését követően a folyamat az EUMSZ 246. cikkének (2) bekezdése és az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás 6. pontja szerint halad tovább.

Mariya Gabriel az Európai Parlament megfelelő bizottsága előtti meghallgatására várhatóan a következő hetek során kerül sor.

MELLÉKLET

1. melléklet: Vonatkozó jogi rendelkezések

Az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke (3) bekezdésének második és harmadik albekezdése

A Bizottság tagjait általános alkalmasságuk és európai elkötelezettségük alapján, olyan személyek közül kell kiválasztani, akiknek függetlenségéhez nem férhet kétség.

Feladatainak ellátása során a Bizottság teljes mértékben független. A 18. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a Bizottság tagjai nem kérhetnek és fogadhatnak el utasításokat semmilyen kormánytól, intézménytől, szervtől vagy más szervezettől. Tartózkodnak a kötelezettségeikkel vagy a feladataik ellátásával összeegyeztethetetlen cselekedetektől.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 246. cikkének második albekezdése

[…]

A lemondó, hivatalából felmentett vagy elhalálozott tag helyébe hivatali idejének fennmaradó részére a Tanács, a Bizottság elnökével közös megegyezésben, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően a távozó taggal azonos állampolgárságú új bizottsági tagot nevez ki.

[…]

Kivonat az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás vonatkozó rendelkezéséből:

II. RÉSZ: POLITIKAI FELELŐSSÉG

[…]

6. Ha az Európai Unió működéséről szóló szerződés 246. cikkének második bekezdése értelmében a Bizottság valamely tagja megbízatásának ideje alatt új tag kinevezése válik szükségessé, a Bizottság elnöke komolyan fontolóra veszi a Parlamenttel folytatott egyeztetés eredményét, mielőtt a Tanács határozatához beleegyezését adná.

A Parlament eljárásait a lehető leggyorsabban folytatja le annak érdekében, hogy a Bizottság elnöke komolyan fontolóra vehesse a Parlament véleményét, mielőtt az új tagot kinevezik.

Hasonlóképpen, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 246. cikke harmadik bekezdése értelmében, ha a Bizottság fennmaradó hivatali ideje rövid, a Bizottság elnöke komolyan fontolóra veszi a Parlament álláspontját.

2. melléklet: Mariya Gabriel szakmai önéletrajza – csatolva

IP/17/1328

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar