Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Predsjednik Juncker savjetuje se s Europskim parlamentom o izboru Mariye Gabriel za povjerenika za digitalno gospodarstvo i društvo

Bruxelles, 16. svibnja 2017.

Predsjednik Juncker danas je najavio svoju namjeru da portfelj digitalnog gospodarstva i društva dodijeli Mariyi Gabriel, kandidatkinji za povjerenika iz Bugarske.

Predsjednik Jean-Claude-Juncker danas je održao razgovor s Mariyom Gabriel, kandidatkinjom koju je predložila bugarska vlada kao povjerenicu koja bi trebala zamijeniti bivšu članicu Komisije Kristalinu Georgievu. U skladu s time predsjednik Juncker potvrdio je da Mariya Gabriel posjeduje sposobnosti potrebne za kandidata za povjerenika utvrđene u članku 17. stavku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) te je najavio da joj namjerava dodijeliti portfelj digitalnog gospodarstva i društva.

Povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo podupirat će provedbu Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, koju je Europska Komisija donijela u svibnju 2015. i na temelju koje je predstavila reviziju na sredini razdoblja 10. svibnja. Povjerenica će pridonijeti ostvarenju jedinstvenog digitalnog tržišta kojim će se postaviti temelji digitalne budućnosti Europe sa sveeuropskim telekomunikacijskim mrežama, prekograničnim digitalnim uslugama i valom inovativnih novoosnovanih europskih poduzeća.

U mandantnom pismu koje je predsjednik Juncker danas uputio Mariyi Gabriel navedene su njezine glavne zadaće i odgovornosti u ulozi povjerenice zadužene za digitalno gospodarstvo i društvo.

Povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo dat će svoj doprinos projektima kojima upravljaju i koje koordiniraju potpredsjednik Andrus Ansip zadužen za jedinstveno digitalno tržište i potpredsjednik Jyrki Katainen zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost.

Predsjednik Juncker obavijestio je premijera Borisova o svojem izboru portfelja koji namjerava dodijeliti Mariyi Gabriel.

Sljedeći koraci

Prema proceduri novu povjerenicu bugarskog državljanstva imenovat će Vijeće EU-a uz zajedničku suglasnost s predsjednikom Komisije nakon savjetovanja s Europskim parlamentom (članak 246. podstavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije). Osim toga, međuinstitucijskim Okvirnim sporazumom o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije predviđa se da predsjednik Komisije „ozbiljno razmotri” zaključke savjetovanja Europskog parlamenta prije nego što da pristanak na odluku Vijeća o imenovanju novog povjerenika (stavak 6. Okvirnog sporazuma).

Predsjednik Juncker danas je uputio dopis Antoniju Tajaniju, predsjedniku Europskog parlamenta, kojim ga obavještava o svojoj namjeri da Mariyi Gabriel dodijeli odgovornosti za portfelj digitalnog gospodarstva i društva. Primjerak dopisa poslan je Josephu Muscatu, premijeru Malte koja trenutačno predsjedava Vijećem Europske unije.

Od trenutka kada se Vijeće službeno savjetuje s Europskim parlamentom Mariya Gabriel postaje kandidatkinja za povjerenika. Nakon toga imat će pravo obratiti se odgovarajućim službama Komisije kako bi se pripremila za razmjenu mišljenja s Europskim parlamentom. Dok je ne imenuje Vijeće, uz zajedničku suglasnost s predsjednikom Komisije, neće sudjelovati na sastancima kolegija.

Kontekst

U skladu s člankom 17. člankom 6. Ugovora o Europskoj uniji organizacija rada Komisije u nadležnosti je predsjednika. Nakon odluke bivše potpredsjednice Kristaline Georgieve o povlačenju s dužnosti u Europskoj Komisiji, Günther H. Oettinger postao je povjerenik za proračun i ljudske resurse od 1. siječnja 2017., a odlukom predsjednika Junckera portfelj digitalnog gospodarstva i društva privremeno je dodijeljen potpredsjedniku Andrusu Ansipu. Premijer Borissov 10. svibnja obavijestio je predsjednika Junckera o svojoj želji da Mariya Gabriel bude imenovana za člana Europske komisije bugarskog državljanstva.

Nakon današnjeg razgovora s Mariyom Gabriel i najave predsjednika Junckera o dodjeli portfelja, postupak će se nastaviti u skladu s člankom 246. stavkom 2. UFEU-a i točkom 6. Okvirnog sporazuma između Europskog parlamenta i Europske komisije.

Razmjena mišljenja između Mariye Gabriel i nadležnog odbora Europskog parlamenta trebala bi se održati u nadolazećim tjednima.

PRILOG

Prilog 1.: Mjerodavne pravne odredbe

Članak 17., stavak 3., podstavci 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji

Članovi Komisije biraju se na temelju njihove opće sposobnosti i europskog opredjeljenja, iz redova osoba čija je neovisnost neupitna.

U obavljanju svojih zaduženja Komisija je u potpunosti neovisna. Ne dovodeći u pitanje članak 18. stavak 2., članovi Komisije ne traže i ne primaju naputke od bilo koje vlade ili koje druge institucije, tijela, ureda ili subjekta. Suzdržavaju se od svakog djelovanja koje je nespojivo s njihovim dužnostima ili obavljanjem njihovih zadaća.

Članak 246., točka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije

[…]

Slobodno mjesto zbog ostavke, razrješenja dužnosti ili smrti, do kraja mandata tog člana zauzima novi član istog državljanstva kojeg imenuje Vijeće uz zajedničku suglasnost s predsjednikom Komisije, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i u skladu s kriterijima određenima u drugom podstavku članka 17. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji.

[…]

Izvadak odgovarajućih odredbi iz Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije:

DIO II. POLITIČKA ODGOVORNOST

[…]

Ako je potrebno izvršiti zamjenu člana Komisije tijekom njegovog mandata u skladu s drugim stavkom članka 246. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, predsjednik Komisije ozbiljno će razmotriti ishod savjetovanja s Parlamentom prije nego što da pristanak na odluku Vijeća.

Parlament osigurava da njegovi postupci budu provedeni s najvećom žurnošću, kako bi se predsjedniku Komisije omogućilo ozbiljno razmotriti mišljenje Parlamenta prije imenovanja novog člana.

Jednako tako, u skladu s člankom 246. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je ostatak mandata Komisije kratak, predsjednik Komisije ozbiljno razmatra stajalište Parlamenta.

Prilog 2.: životopis Mariye Gabriel u privitku

IP/17/1328

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar