Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Předseda Juncker konzultuje s Evropským parlamentem kandidaturu Mariji Gabrielové na post komisařky pro digitální ekonomiku a společnost

Brusel 16. května 2017

Předseda Komise Juncker dnes oznámil, že Mariji Gabrielové, kandidátce na komisařku z Bulharska, hodlá přidělit portfolio týkající se digitální ekonomiky a společnosti.

Předseda Komise Jean-Claude-Juncker se dnes setkal s Marijou Gabrielovou, kandidátkou, kterou navrhla bulharská vláda jako komisařku, jež nahradí bývalou členku Komise Kristalinu Georgievovou. Na základě jejich rozhovoru potvrdil způsobilost Mariji Gabrielové nutnou podle čl. 17 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) pro kandidaturu na komisařku a oznámil, že má v úmyslu přidělit jí portfolio týkající se digitální ekonomiky a společnosti.

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost bude podporovat realizaci strategie pro jednotný digitální trh, kterou přijala Evropská komise v květnu 2015 a na jejímž základě byl předložen dne 10. května přezkum v polovině období. Bude přispívat k vytvoření jednotného digitálního trhu a bude pomáhat připravovat půdu pro digitální budoucnost Evropy s celoevropskými telekomunikačními sítěmi, digitálními službami, jež překračují hranice, a záplavou inovativních evropských začínajících podniků.

Předseda Juncker dnes zaslal Mariji Gabrielové pověřovací dopis, v němž jsou podrobně popsány její hlavní úkoly a povinnosti ve funkci komisařky odpovědné za digitální ekonomiku a společnost.

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost se bude podílet na projektech, jež řídí a koordinuje místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh Andrus Ansip a místopředseda pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen.

Předseda Juncker informoval o portfoliu, jež chce Mariji Gabrielové přidělit, rovněž bulharského premiéra Borisova.

Další kroky

Z procesního hlediska jmenuje nového komisaře bulharské státní příslušnosti Rada EU vzájemnou dohodou s předsedou Komise po konzultaci s Evropským parlamentem (čl. 246 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie). Kromě toho z interinstitucionální rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí vyplývá, že předseda Komise předtím, než vysloví souhlas s rozhodnutím Rady jmenovat nového komisaře, „důkladně zváží“ výsledky konzultace s Evropským parlamentem (bod 6 rámcové dohody).

Předseda Juncker dnes zašle dopis předsedovi Evropského parlamentu Antoniu Tajanimu, v němž mu oznámí svůj úmysl přidělit Mariji Gabrielové portfolio komisařky odpovědné za digitální ekonomiku a společnost. Tento dopis bude v kopii zaslán také Josephu Muscatovi, premiérovi Malty, která v současnosti vykonává rotující předsednictví Rady Evropské unie.

Od okamžiku, kdy Rada provede formálně konzultaci s Evropským parlamentem, bude Marija Gabrielová kandidátkou na komisařku. Bude tak mít právo obrátit se na příslušné útvary Komise, aby se mohla připravit na výměnu názorů s Evropským parlamentem. Dokud nebude jmenována Radou vzájemnou dohodou s předsedou Komise, nebude se účastnit zasedání sboru komisařů.

Souvislosti

Podle čl. 17 odst. 6 Smlouvy o Evropské unii je právo organizovat činnost Komise výsadou jejího předsedy. Po rozhodnutí bývalé místopředsedkyně Komise Kristaliny Georgievové odstoupit ze své funkce v Evropské komisi se stal komisař Günther H. Oettinger dne 1. ledna 2017 komisařem odpovědným za rozpočet a lidské zdroje, přičemž portfolio komisaře pro digitální ekonomiku a společnost předseda Juncker dočasně přidělil místopředsedovi Andrusovi Ansipovi. Dne 10. května premiér Borisov informoval předsedu Junckera, že by chtěl jako členku Evropské komise bulharské státní příslušnosti navrhnout Mariju Gabrielovou.

Po dnešním rozhovoru s Marijou Gabrielovou a oznámení předsedy Junckera o přiděleném portfoliu se bude dále postupovat v souladu s čl. 246 odst. 2 Smlouvy o fungování EU a bodem 6 rámcové dohody mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Výměna názorů mezi Marijou Gabrielovou a příslušným výborem Evropského parlamentu by měla proběhnout v nadcházejících týdnech.

PŘÍLOHA

Příloha 1: Příslušné právní předpisy

Ustanovení čl. 17 odst. 3 druhého a třetího pododstavce Smlouvy o Evropské unii

Členové Komise jsou vybíráni podle celkové způsobilosti a evropanství z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti.

Komise vykonává své funkce zcela nezávisle. Aniž je dotčen čl. 18 odst. 2, členové Komise nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády, orgánu, instituce ani jiného subjektu. Zdrží se jakéhokoli jednání neslučitelného s povahou své funkce nebo plněním svých úkolů.

Ustanovení čl. 246 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie

[…]

Člen Komise, jenž odstoupí, je odvolán nebo zemřel, je nahrazen na zbývající část funkčního období novým členem stejné státní příslušnosti, kterého jmenuje Rada vzájemnou dohodou s předsedou Komise po konzultaci s Evropským parlamentem a v souladu s kritérii stanovenými v čl. 17 odst. 3 druhém pododstavci Smlouvy o Evropské unii.

[…]

Výňatek z příslušných ustanovení rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí:

ČÁST II. POLITICKÁ ODPOVĚDNOST

[…]

6. Pokud je nutné nahradit některého člena Komise během jeho funkčního období v souladu s čl. 246 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování EU, předseda Komise předtím, než vysloví souhlas s rozhodnutím Rady, důkladně zváží výsledky konzultace s Parlamentem.

Parlament zajistí rychlý průběh svých postupů, aby předseda Komise mohl důkladně zvážit stanovisko Parlamentu dříve, než bude nový člen Komise jmenován.

Podobně podle čl. 246 třetího pododstavce Smlouvy o fungování EU předseda Komise důkladně zváží stanovisko Parlamentu, pokud je zbývající část funkčního období Komise krátká.

Příloha 2: Životopis Mariji Gabrielové

IP/17/1328

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar