Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija uvaja nove ukrepe za boj proti divjemu lovu in zatrtje trgovine z neobdelano slonovino

Bruselj, 16. maja 2017

S sprejetjem novih smernic o pravilih EU, ki urejajo trgovino s slonovino, želi Evropska komisija s 1. julijem ustaviti izvoz stare neobdelane slonovine.

Današnja odločitev, predvidena v akcijskem načrtu EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami, bo pripomogla k preprečevanju, da bi zakonita trgovina s slonovino spodbujala nezakonito trgovino s slonovino, ki se je v zadnjem desetletju znatno povečala.

Evropska komisija bo poleg tega odobrila novo finančno podporo v višini 2,25 milijona evrov za sekretariat Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), da bi podprla izvajanje sklepov o mednarodni trgovini s prostoživečimi vrstami, ki so bili dogovorjeni na konferenci pogodbenic konvencije CITES oktobra 2016.

Komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je ob tej priložnosti dejal: „Ne moremo si privoščiti, da bi izgubili boj proti mednarodni nezakoniti trgovini s slonovino. Z odpravo izvoza slonjih oklov in druge surove slonovine izpolnjujemo svojo odgovornost kot tudi naslednjo zavezo v akcijskem načrtu za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami. Naša finančna podpora za države v razvoju bo okrepila njihove zmogljivosti za izvajanje konvencije CITES. To je bistveno za doseganje napredka pri boju proti divjemu lovu in prizadevanjih za trajnostno trgovino s prostoživečimi vrstami.“

Zakonit izvoz starih predmetov iz slonovine iz EU v Azijo se je od leta 2012 povečal na raven, ki bi lahko spodbujala svetovno povpraševanje po slonovini in bi jo lahko uporabili kot krinko za nezakonito trgovino s slonovino. To velja zlasti za slonje okle, ki predstavljajo največji delež nezakonite trgovine s slonovino. Za reševanje tega problema je Komisija sprejela danes predstavljene smernice, ki priporočajo, naj države članice EU s 1. julijem 2017 prenehajo izdajati izvozne listine za neobdelano slonovino. V praksi to pomeni odpravo izvoza neobdelane slonovine razen znanstvenih in izobraževalnih primerkov. Poleg tega smernice, pripravljene v tesnem sodelovanju z državami članicami, določajo, da bi morale te pri odobritvi druge trgovine s slonovino pravila strogo razlagati in tako zagotoviti, da imajo predmeti iz slonovine zakonit izvor.

EU že ima zelo stroga pravila o trgovini s slonovino. V skladu s temi pravili je trgovina s slonovino prepovedana, razen za predmete, pridobljene pred letom 1990, ko so vsi afriški sloni dobili največjo možno zaščito v okviru konvencije CITES.

S sprejetjem smernic o trgovini s slonovino so EU in njene države članice izpolnile zavezo na podlagi akcijskega načrta za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami, ki je bil sprejet leta 2016. Smernice so poleg tega odziv na pozive Evropskega parlamenta in civilne družbe. V prihodnjih mesecih bo Komisija zbirala podatke ter se posvetovala z deležniki in javnostjo, da bi ugotovila, ali so potrebne dodatne omejitve za trgovino s slonovino.

Ozadje

Kljub mednarodni prepovedi trgovine s slonovino sta divji lov na slone in nezakonita trgovina s slonovino dosegla rekordno raven. Po ocenah je vsako leto od 20 000 do 30 000 afriških slonov žrtev divjega lova. V letu 2015 je bilo zasežene več kot 40 ton slonovine. Eden glavnih vzrokov za porast nezakonite trgovine je vse večje povpraševanje po izdelkih iz slonovine v Aziji.

EU je dolgoletna podpornica konvencije CITES, ki ureja mednarodno trgovino s približno 35 000 živalskimi in rastlinskimi vrstami. 183 pogodbenic CITES je na zadnjem srečanju oktobra 2016 sprejelo pomembne sklepe proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami. K izvajanju teh sklepov bo pripomoglo 2,25 milijona evrov, ki jih bo prejel sekretariat CITES. Sredstva bodo porabljena, da bi pogodbenicam CITES pomagali zagotoviti, da je mednarodna trgovina z ogroženimi morskimi vrstami (morskimi psi, ražami in jeguljami) zakonita in trajnostna, da bi obravnavali vprašanja v zvezi z goljufivim trgovanjem z živalmi, ki so vzrejene v ujetništvu, in izboljšali zmogljivosti držav v razvoju, da izpolnijo svoje obveznosti v okviru konvencije CITES. Ta sredstva bodo dodeljena poleg številnih drugih programov, ki jih EU podpira pri boju proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami, kot sta program za zmanjšanje nezakonitega ubijanja slonov in drugih ogroženih vrst in projekt izvrševanja predpisov in upravljanja povpraševanja na področju azijskih prostoživečih vrst UNODC-CITES. EU namerava v prihodnjih mesecih okrepiti finančno pomoč in podporo za krepitev zmogljivosti za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami.

Več informacij

Obvestilo o trgovini s slonovino

Smernice

Akcijski načrt in delovni dokument služb Komisije

IP/17/1308

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar