Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ottaa käyttöön uusia toimenpiteitä salametsästyksen torjumiseksi ja käsittelemättömän norsunluun kaupan lopettamiseksi

Bryssel 16. toukokuuta 2017

Euroopan komissio pyrkii lopettamaan vanhan käsittelemättömän norsunluun viennin 1. heinäkuuta alkaen hyväksymällä norsunluukauppaa säänteleviä EU:n sääntöjä koskevat uudet ohjeet.

Tämänpäiväinen päätös, joka mainittiin EU:n toimintasuunnitelmassa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi, auttaa ehkäisemään sitä, että laillinen norsunluun kauppa lisäisi kansainvälistä laitonta norsunluun kauppaa, joka on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmenen aikana.

Euroopan komissio myös myöntää 2,25 miljoonaa euroa lisää rahoitustukea luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES-sopimuksen) sihteeristölle. Tarkoituksena on edistää CITES-osapuolten konferenssissa lokakuussa 2016 sovittujen, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kansainvälistä kauppaa koskevien päätösten täytäntöönpanoa.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava EU-komissaari Karmenu Vella totesi, että kansainvälisen laittoman norsunluukaupan torjuminen on taistelu, jota ei ole varaa hävitä.”Lopettamalla norsujen syöksyhampaiden ja muun käsittelemättömän norsunluun viennin täytämme velvollisuutemme.Samalla täytämme luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumista koskevaan toimintasuunnitelmaan sisältyvän seuraavan sitoumuksemme. Rahoitustukemme kehitysmaille auttaa niitä lisäämään valmiuksiaan panna CITES-sopimus täytäntöön. Tämä on ratkaisevan tärkeää, jotta salametsästyksen torjunnassa edistyttäisiin ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppa saataisiin kestävälle pohjalle.”

Vanhojen norsunluuesineiden laillinen vienti EU:sta Aasiaan on kasvanut vuodesta 2012 tasolle, jolla se saattaa kasvattaa maailmanlaajuista norsunluun kysyntää, ja sen varjolla voidaan harjoittaa laitonta norsunluun kauppaa. Tämä koskee erityisesti norsujen syöksyhampaita, joita laittomassa norsunluun kaupassa lähinnä kaupataan. Komissio on tämän ongelman ratkaisemiseksi hyväksynyt tänään ohjeasiakirjan, jossa suositellaan, että 1. heinäkuuta 2017 lähtien EU:n jäsenvaltiot eivät enää myöntäisi vientiasiakirjoja käsittelemättömälle norsunluulle. Käytännössä tämä tarkoittaa käsittelemättömän norsunluun viennin päättymistä, tieteellisiin ja koulutustarkoituksiin käytettäviä kappaleita lukuun ottamatta. Tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laaditussa ohjeasiakirjassa todetaan lisäksi, että jäsenvaltioiden olisi tulkittava sääntöjä tiukasti salliessaan muun norsunluukaupan, millä varmistetaan, että norsunluuesineet ovat laillista alkuperää.

EU:lla on jo erittäin tiukat säännöt norsunluun kaupasta. Näiden sääntöjen nojalla norsunluun kauppa on kielletty, lukuun ottamatta ennen vuotta 1990 hankittuja esineitä. Tuolloin kaikki afrikannorsut pääsivät CITES-sopimuksen mukaisen suurimman suojan piiriin.

Norsunluun kauppaa koskevien ohjeiden antaminen vastaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden osana vuonna 2016 hyväksyttyä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumista koskevaa toimintasuunnitelmaa annettua sitoumusta. Samalla vastataan Euroopan parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan esittämiin pyyntöihin. Komissio kerää lähikuukausina tietoja ja kuulee sidosryhmiä ja kansalaisia selvittääkseen, onko norsunluun kauppaa tarpeen rajoittaa lisää.

Taustaa

Norsunluun kaupan kansainvälisestä kiellosta huolimatta norsujen salametsästys ja norsunluun laiton kauppa ovat kasvaneet ennätysmäisesti. Arvioiden mukaan vuosittain salametsästetään 20 000–30 000 afrikannorsua. Norsunluuta takavarikoitiin yli 40 tonnia vuonna 2015. Norsunluutuotteiden kasvava kysyntä Aasiassa on yksi tämän laittoman kaupan kasvun tärkeimmistä syistä.

EU on jo pitkään tukenut CITES-sopimusta, jolla säännellään noin 35 000 eläin- ja kasvilajin kansainvälistä kauppaa. CITES-osapuolet, joita on 183, hyväksyivät edellisessä kokouksessaan lokakuussa 2016 merkittäviä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan vastaisia päätöksiä. CITES-sopimuksen sihteeristölle myönnettävät 2,25 miljoonaa euroa auttavat panemaan nämä päätökset täytäntöön. Nämä varat käytetään auttamaan CITES-osapuolia varmistamaan, että uhanalaisten merieläinlajien (hait, rauskut ja ankeriaat) kansainvälinen kauppa on laillista ja kestävää, puuttumaan vankeudessa kasvatettujen eläinten vilpilliseen kauppaan liittyviin huolenaiheisiin ja parantamaan kehitysmaiden valmiuksia täyttää CITES-sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Näiden varojen myöntämisen lisäksi EU tukee monia muita ohjelmia luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi. Esimerkkinä tästä ovat Norsujen ja muiden uhanalaisten lajien laittoman tappamisen vähentäminen minimiin -ohjelma tai UNODC-CITES Asia Wildlife Enforcement and Demand Management Project -hanke. EU aikoo lähikuukausina tehostaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan vastaiseen työhön antamaansa rahoitustukea ja valmiuksien kehittämiseen antamaansa tukea.

Lisätietoa

Norsunluukauppaa koskeva tiedote

Ohjeasiakirja

Toimintasuunnitelma ja valmisteluasiakirja

IP/17/1308

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar