Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Transferul și relocarea: Comisia invită toate statele membre să își îndeplinească obligațiile

Strasbourg, 16 mai 2017

Comisia a adoptat astăzi Al doisprezecelea raport privind mecanismele UE de transfer și de relocare de urgență, în care se evaluează acțiunile întreprinse din 12 aprilie 2017 până în prezent.

Ca urmare a intensificării eforturilor depuse de statele membre, numărul persoanelor transferate până în prezent în cursul anului 2017 este aproape la fel de mare ca totalul corespunzător anului 2016. Numărul total de transferuri se ridică în prezent la 18 418, ceea ce demonstrează că mecanismul de transfer funcționează dacă există voința de a respecta ceea ce s-a convenit împreună în spiritul cooperării loiale. Cu toate acestea, în timp ce majoritatea statelor membre sunt active și efectuează transferuri cu regularitate, unele state nu au efectuat încă niciun transfer, neglijându-și obligația legală. În cazul relocării, statele membre au făcut în continuare progrese semnificative, oferind până acum căi sigure și legale unui număr de 16 163 de persoane, peste două treimi din relocările convenite în cadrul mecanismului UE. Pornind de la recomandările din luna anterioară, raportul de astăzi se axează în special pe acele state membre care nu își îndeplinesc angajamentele.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Rezultatele obținute până în prezent demonstrează că, dacă există voință și hotărâre din partea statelor membre, transferul poate funcționa. Succesul mecanismului de transfer nu poate depinde doar de câteva state membre. Solidaritatea din punct de vedere juridic, politic și moral nu se pretează la interpretări diferite. Fac apel la acele state membre care în mod sistematic nu au reușit să își îndeplinească obligațiile să facă acest lucru imediat. Cifrele globale privind relocarea ilustrează importanța la nivel practic a unei cooperări și coordonări consolidate la nivelul UE și e vremea să obținem aceleași rezultate și pentru transfer.”

Transferul

Tendința pozitivă în ceea ce privește transferul a continuat, de la ultimul raport fiind transferate în plus 2 087 de persoane (1 368 din Grecia și 710 din Italia). Începând cu 12 mai au fost efectuate în total 18 418 transferuri: 5 711 din Italia și 12 707 din Grecia. Cu toate acestea, în pofida evoluției pozitive, ritmul actual al transferurilor este încă sub nivelul necesar pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru a se asigura faptul că toate persoanele eligibile vor fi transferate în următoarele luni.

În timp ce se preconizează că numărul actual de 12 400 de solicitanți de transfer înregistrați în Grecia va rămâne stabil, Italia trebuie încă să asigure înregistrarea tuturor persoanelor eligibile pentru transfer. În plus față de cei 2 500 de candidați la transfer înregistrați în prezent în Italia, se așteaptă ca 700 de persoane să fie înregistrate în curând, precum și peste 1 100 de eritreeni care au ajuns în Italia în 2017. Cu toate acestea, numărul total al persoanelor eligibile pentru transfer prezente în cele două țări fiind cu mult sub ceea ce s-a prevăzut în decizia Consiliului și ținând seama de progresele înregistrate până în prezent, este perfect realizabil să fie transferați toți cei eligibili până în septembrie 2017, dacă statele membre demonstrează voință politică și iau măsuri ferme pentru a realiza ceea ce au convenit de comun acord. În orice caz, obligația legală de a transfera persoanele eligibile aflate în Grecia și Italia nu va înceta după luna septembrie.

Deși majoritatea statelor membre sunt în prezent active și își asumă angajamente și efectuează transferuri cu regularitate, Ungaria, Polonia și Austria sunt în continuare singurele state membre care nu au transferat nici măcar o persoană. Această situație înseamnă nerespectarea obligațiilor legale care le revin, a angajamentelor asumate față de Grecia și Italia și a principiului partajării echitabile a responsabilității. Cu toate acestea, Austria s-a angajat în mod oficial să transfere 50 de persoane din Italia, o decizie pe care Comisia o consideră binevenită. Totodată, Republica Cehă nu a fost activă în cadrul mecanismului timp de aproape un an.

În acest sens, recomandările formulate în raportul de astăzi se concentrează în principal asupra acelor state membre care nu au pus încă în aplicare deciziile Consiliului, solicitând, în special, Ungariei și Poloniei să înceapă imediat asumarea de angajamente și efectuarea de transferuri, Republicii Cehe să reia transferurile fără întârziere, iar Austriei, care a început acum să își asume angajamente pentru transferuri din Italia, să facă acest lucru și pentru Grecia.

Recomandările sunt, de asemenea, formulate pentru a încuraja o punere în aplicare mai eficace a deciziilor Consiliului în alte state membre:

  • Bulgaria și Slovacia ar trebui să dea dovadă de o mai mare flexibilitate în ceea ce privește preferințele lor și ar trebui să înceapă să efectueze transferuri din Italia cât mai curând posibil;
  • Irlanda și Estonia, în cooperare cu Italia, ar trebui să găsească soluții reciproc acceptabile cu privire la interviurile suplimentare de securitate pentru ca transferurile să înceapă cât mai curând posibil;
  • o serie de state membre ar trebui să își sporească angajamentele lunare (Spania, Belgia și Croația, atât pentru Italia, cât și pentru Grecia, Germania, România și Slovacia pentru Grecia, iar Franța pentru Italia), în timp ce Cipru ar trebui să înceapă să își asume din nou angajamente pentru Italia și să efectueze transferuri cât mai curând posibil;.
  • statele membre care efectuează transferuri ar trebui, în general, să își mărească capacitatea de a prelucra cererile, să evite preferințele prea restrictive și întârzierile și să limiteze cerințele care provoacă întârzieri în procedura de transfer și să acorde prioritate cererilor care privesc solicitanții vulnerabili, în special minorii neînsoțiți;
  • în plus, Italia ar trebui să accelereze de urgență procedurile pentru identificarea și înregistrarea tuturor solicitanților eligibili cât mai curând posibil și să se asigure că cei care sosesc în Italia și sunt eligibili pentru transfer sunt direcționați în mod ordonat către centre de transfer special desemnate. În acest scop, Comisia a alocat recent 15,33 de milioane EUR pentru asistență de urgență, cu scopul de a îmbunătăți funcționarea mecanismului de transfer în Italia.

Comisia invită statele membre să dea curs recomandărilor sale și să își accelereze în mod semnificativ eforturile de transfer într-un spirit de cooperare și încredere reciprocă, înainte de următorul raport din iunie 2017. În plus, Comisia invită statele membre care nu au efectuat niciun transfer sau care nu și-au asumat angajamente pentru Italia și Grecia de aproape un an, să înceapă să facă acest lucru imediat și în cursul lunii viitoare. În cazul în care nu se întreprinde nicio acțiune, Comisia va preciza în viitorul său raport din iunie poziția sa cu privire la utilizarea competențelor care îi revin în temeiul tratatelor și în special în ceea ce privește inițierea de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Comisia este gata să ajute statele membre să obțină progrese în îndeplinirea obligațiilor care le revin.

Relocarea

Mecanismul de relocare în ansamblu este în continuare pe drumul cel bun. La 12 mai, 16 163 de persoane fuseseră relocate către 21 de țări[1], ceea ce înseamnă că au fost deja efectuate peste două treimi din numărul de 22 504 de relocări convenit în cadrul mecanismului de relocare al UE. Începând cu 10 aprilie 2017 au fost relocate 671 de persoane, în principal din Turcia, dar și din Iordania și Liban. Aceasta reprezintă un progres important în comparație cu numărul limitat de persoane pe care statele membre le-au relocat în 2014 și 2015 prin intermediul mecanismelor naționale sau multilaterale și demonstrează în mod clar valoarea adăugată și potențialul pentru relocare ale unei cooperări și coordonări consolidate la nivelul UE.

Cu toate acestea, dacă unele state membre și țări asociate și-au îndeplinit deja obiectivele (și anume, Estonia, Germania, Irlanda, Țările de Jos, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, Islanda, Liechtenstein și Elveția), eforturile de relocare depuse rămân inegale. Nouă state membre (Bulgaria, Cipru, Grecia, Croația, Malta, Polonia, România, Slovacia și Slovenia) nu au început încă să efectueze relocări în cadrul mecanismelor actuale de la nivelul UE.

Ritmul relocărilor din Turcia, incluse în cifra globală a relocărilor, continuă să crească în mod satisfăcător, de la ultimul raport fiind relocați 1 077 de cetățeni sirieni. În total, 5 695 de refugiați sirieni au beneficiat în prezent de o cale sigură și legală de acces în Europa în temeiul Declarației UE-Turcia. Numărul total al angajamentelor rămase de relocare din Turcia se ridică în prezent la 25 040, în timp ce România se pregătește să efectueze în curând primele sale relocări prin intermediul acestui mecanism.

Deși s-au realizat progrese semnificative, statele membre care sunt departe de a-și îndeplini obiectivele și cele care nu au efectuat până acum relocări în cadrul mecanismelor UE ar trebui să își intensifice cât mai curând posibil eforturile în materie de relocare, pentru a contribui la eforturile comune de a oferi căi sigure și legale către UE persoanelor care au nevoie de protecție internațională și pentru a pune în aplicare Declarația UE-Turcia.

Context

Mecanismul temporar de transfer de urgență a fost instituit prin două decizii ale Consiliului din septembrie 2015, prin care statele membre s-au angajat să transfere din Italia și Grecia persoanele care au nevoie de protecție internațională. Deciziile de transfer se referă la angajamentul de transferare a 98 255 de persoane, în urma adoptării de către Consiliu a unei modificări la A doua decizie a Consiliului din 29 septembrie 2016 privind transferurile prin care se pun la dispoziție, pentru admiterea legală în UE a unor solicitanți sirieni din Turcia, 54 000 de locuri nealocate încă.

La 8 iunie 2015, Comisia a adoptat o propunere cu privire la un mecanism european de relocare, care a fost urmată de acordul dintre statele membre din 20 iulie 2015 privind relocarea a 22 504 persoane care aveau în mod clar nevoie de protecție internațională.

Consiliul European din 7 martie 2016 a solicitat accelerarea punerii în aplicare a transferurilor pentru a ameliora situația umanitară din Grecia. În concluziile din 20 și 21 octombrie, Consiliul European și-a reiterat apelul pentru adoptarea de măsuri suplimentare menite să accelereze punerea în aplicare a mecanismelor de transfer și de relocare, având în vedere necesitatea urgentă de a oferi sprijin Greciei și Italiei. Consiliul European din 15 decembrie a aprobat Planul comun de acțiune privind punerea în aplicare a Declarației UE-Turcia, care a inclus ca obiectiv pentru Grecia efectuarea a 3 000 de transferuri lunar, și a reiterat apelul de a se intensifica în continuare eforturile de accelerare a transferurilor, în special în cazul minorilor neînsoțiți, precum și a mecanismelor de relocare existente.

Conform Declarației UE-Turcia din 18 martie 2016, pentru fiecare cetățean sirian returnat în Turcia din insulele elene, un alt cetățean sirian va fi relocat din Turcia în UE. Acest principiu se aplică din data de 4 aprilie 2016. Se acordă prioritate migranților care nu au intrat sau nu au încercat să intre în UE în mod neregulamentar.

La 13 iulie 2016, Comisia a propus un cadru al UE de relocare, cu caracter permanent, în vederea instituirii unui set comun de proceduri standard pentru selectarea candidaților la relocare, precum și a unui statut comun de protecție pentru persoanele relocate în UE, astfel încât, în viitor, să se raționalizeze și să se direcționeze mai bine eforturile de relocare la nivelul UE.

La 16 martie 2016, Comisia a adoptat primul raport privind transferul și relocarea. La 12 aprilie18 mai15 iunie13 iulie28 septembrie9 noiembrie, 8 decembrie 2016, 28 februarie, 2 martie și 12 aprilie 2017 au fost adoptate al doilea, respectiv al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea, al șaptelea, al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea raport.

Informații suplimentare

Comunicare: Al doisprezecelea raport privind transferul și relocarea

Anexa 1: Transferuri din Grecia

Anexa 2: Transferuri din Italia

Anexa 3: Transferuri din Italia și din Grecia

Anexa 4: Situația privind relocarea

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Transferul și relocarea

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Gestionarea crizei refugiaților: asistența financiară acordată de UE Greciei

Agenda europeană privind migrația

Decizia Consiliului privind transferul a 40 000 de persoane din Italia și Grecia

Decizia Consiliului privind transferul a 120 000 de persoane din Italia și Grecia

Decizia (UE) 2016/1754 a Consiliului din 29 septembrie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2015/1601 de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei

Concluziile Consiliului privind relocarea a 20 000 de persoane care au nevoie de protecție internațională

Declarația UE-Turcia din 18 martie 2016

 

[1] Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Franța, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Țările de Jos, Norvegia, Austria, Portugalia, Spania, Finlanda, Suedia, Elveția și Regatul Unit.

IP/17/1302

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar