Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Áthelyezés és áttelepítés: A Bizottság felszólítja az összes tagállamot, hogy teljesítse kötelezettségeit

Strasbourg, 2017. május 16.

A Bizottság a mai napon elfogadta az uniós szükséghelyzeti áthelyezési és áttelepítési mechanizmusról szóló tizenkettedik eredményjelentését, amely a 2017. április 12. óta végrehajtott intézkedéseket értékeli.

A tagállami erőfeszítések fokozásának következtében a 2017-ben áthelyezett személyek száma már most megközelíti a 2016-os év egészében áthelyezett személyek számát. Az áthelyezett személyek teljes létszáma ezzel elérte a 18 418 főt. Ez azt bizonyítja, hogy működik az áthelyezés, ha megvan a szándék arra, hogy az őszinte együttműködés szellemében betartsák az együttesen elfogadott feltételeket. Jóllehet a legtöbb tagállam tevékeny szerepet vállal és rendszeres áthelyezéseket végez, néhány ország – jogi kötelezettségét figyelmen kívül hagyva – még egyetlenegy áthelyezést sem hajtott végre. Az áttelepítés terén az uniós tagállamok újabb jelentős előrelépéseket tettek; eddig 16 163 személy részére biztosították a biztonságos és jogszerű tartózkodás lehetőségét, azaz az uniós program értelmében elfogadott áttelepítések több mint kétharmada már megvalósult. Az előző havi ajánlásokra támaszkodva a mai jelentés elsősorban azon tagállamokra összpontosít, amelyek nem teljesítik kötelezettségvállalásaikat.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Az eddigi eredmények azt igazolják, hogy ha a tagállamok részéről megvan a szándék és elhatározás, akkor működik az áthelyezési program. Az áthelyezési mechanizmus sikere nem múlhat csupán kevés tagállamon. A jogi, politikai és erkölcsi tekintetben vett szolidaritás nem értelmezhető különféleképpen. Felszólítom azokat a tagállamokat, amelyek eddig rendszeresen elmulasztották teljesíteni kötelezettségeiket, hogy azonnal cselekedjenek. A teljes áttelepítési létszám is azt mutatja, hogy mire képes a gyakorlatban a megerősített uniós együttműködés és koordináció. Legfőbb ideje, hogy ugyanezt teljesítsük az áthelyezések terén is.”

Áthelyezés

Az áthelyezések terén kirajzolódó pozitív tendencia tovább folytatódott: a legutóbbi jelentés óta további 2 078 személyt helyeztek át (1 368 főt Görögországból és 710 főt Olaszországból). Május 12-ig összesen 18 418 személyt helyeztek át; 5 711 főt Olaszországból, 12 707-et pedig Görögországból. Az áthelyezés jelenlegi üteme azonban e kedvező fejlemények ellenére is még mindig elmarad a célkitűzésektől, amelyek értelmében az elkövetkező hónapok során az összes arra jogosult személy áthelyezését meg kell valósítani.

Míg a Görögországban nyilvántartásba vett, áthelyezéseket kérelmezők jelenlegi száma (12 400 fő) várhatóan stabil marad, Olaszországnak még biztosítania kell, hogy az összes áthelyezésre jogosult személyt nyilvántartásba vegyék. Az áthelyezés céljából Olaszországban eddig regisztrált 2 500 főn felül várhatóan 700 személyt hamarosan nyilvántartásba vesznek, és a 2017-ben Olaszországba érkezett több mint 1 100 eritreait is regisztrálni kell még. A két országban tartózkodó, áthelyezésre jogosult személyek teljes száma azonban jóval elmarad a tanácsi határozatokban előirányzottaktól. Figyelembe véve az eddig elért eredményeket, 2017 szeptemberéig teljes mértékben megvalósítható az összes arra jogosult személy áthelyezése, ha a tagállamok bizonyságot tesznek a közös megállapodás szerinti vállalásaik teljesítésére irányuló politikai szándékukról és határozott fellépésükről. Mindenesetre a Görögországban és Olaszországban tartózkodó jogosultak áthelyezésére vonatkozó jogi kötelezettség szeptember után sem szűnik meg.

Jóllehet a legtöbb tagállam jelenleg vállalásokat tesz és rendszeres áthelyezéseket végez, Magyarország, Lengyelország és Ausztria változatlanul egyetlenegy áthelyezést sem hajtott végre. Ez ellentétes jogi kötelezettségeikkel, a Görögországgal és Olaszországgal szemben vállalt kötelezettségekkel, valamint a felelősség igazságos elosztásával. Ausztria azonban hivatalosan is bejelentette, hogy vállalja 50 személy Olaszországból történő áthelyezését. A Bizottság örömmel fogadja ezt a döntést. Ezenfelül a Cseh Köztársaság már majdnem egy éve nem vesz részt aktívan a programban.

E tekintetben a mai jelentésben szereplő ajánlások elsősorban azon tagállamokra összpontosítanak, amelyek még nem hajtották végre a tanácsi határozatokat, azaz felszólítja Magyarországot és Lengyelországot, hogy kezdjenek vállalásokat tenni és azonnali áthelyezéseket végezni, a Cseh Köztársaságot, hogy haladéktalanul kezdjék meg újra az áthelyezéseket, valamint Ausztriát, amely most vállalást tett Olaszország tekintetében, hogy Görögország tekintetében is tegyen vállalást.

Az ajánlások további célja, hogy a többi tagállamban is ösztönözzék a tanácsi határozatok még hatékonyabb végrehajtását:

  • Bulgáriának és Szlovákiának nagyobb rugalmasságot kell mutatnia preferenciáik tekintetében, és a lehető leghamarabb meg kell kezdeniük az áthelyezést Olaszországból;
  • Írországnak és Észtországnak – Olaszországgal együttműködésben – kölcsönösen elfogadható megoldást kell találnia a kiegészítő biztonsági meghallgatásokkal kapcsolatban, hogy a lehető leghamarabb megkezdődhessenek az áthelyezések.
  • Számos tagállamnak növelnie kell havi vállalásait (Spanyolország, Belgium és Horvátország mind Olaszország és Görögország tekintetében, Németország, Románia és Szlovákia Görögország tekintetében, valamint Franciaország Olaszország tekintetében), Ciprusnak pedig ismét vállalást kell tennie Olaszország tekintetében és a lehető leghamarabb meg kell kezdenie az áthelyezést;
  • Az áthelyezést végző tagállamoknak összességében fokozniuk kell a kérelmek feldolgozására irányuló kapacitásaikat, kerülniük kell a túlságosan megszorító preferenciákat és a késéseket, korlátozniuk kell az áthelyezési eljárás késedelmét előidéző követelményeket, valamint előnyben kell részesíteniük a kiszolgáltatott személyekre vonatkozó kérelmeket, különös tekintettel a kísérő nélküli kiskorúakra.
  • Ezen túlmenően Olaszországnak fel kell gyorsítania az eljárásokat, hogy a lehető leghamarabb azonosítsa és nyilvántartásba vegye az összes áthelyezésre jogosult kérelmezőt, továbbá biztosítsa, hogy az Olaszországba érkező áthelyezésre jogosult kérelmezők rendezett módon jussanak el a kifejezetten áthelyezéssel foglalkozó központokba. A Bizottság e célból a közelmúltban 15,33 millió EUR-t bocsátott rendelkezésre szükséghelyzeti támogatás formájában, hogy javítsa az áthelyezési program működését Olaszországban.

A Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy ajánlásait követve a kölcsönös együttműködés és bizalom szellemében jelentős mértékben gyorsítsák fel az áttelepítésre irányuló erőfeszítéseiket a következő, 2017. júniusi jelentés előtt. Ezen túlmenően a Bizottság arra buzdítja azokat a tagállamokat, amelyek egyetlenegy áthelyezést sem hajtottak végre, vagy majdnem egy éve nem tettek vállalásokat Olaszországnak és Görögországnak, hogy ezt mihamarabb, vagyis a következő hónapban tegyék meg. Ha erre nem kerül sor, a Bizottság a következő júniusi jelentésében kifejti állásfoglalását a Szerződésekből adódó hatásköreinek teljes körű kihasználására és különösen a kötelezettségszegési eljárások megindítására vonatkozóan. A Bizottság továbbra is készen áll segítséget nyújtani a tagállamoknak a kötelezettségeik teljesítésére való törekvéseikhez.

Áttelepítés

Az áttelepítési program összességében továbbra is a tervek szerint halad. Május 12-ig összesen 16 163 személyt telepítettek át 21 országba[1], azaz az európai áttelepítési program értelmében elfogadott 22 504 áttelepítés több mint kétharmada már megvalósult. 2017. április 10. óta 671 főt telepítettek át, elsősorban Törökországból, de Jordániából és Libanonból is. Ez lényeges előrelépést jelent, összehasonlítva a tagállamok által 2014-ben és 2015-ben a nemzeti vagy többoldalú áttelepítési programok keretében áttelepített személyek korlátozott számával, és egyértelműen bizonyítja az áttelepítés terén megerősített uniós szintű együttműködés és koordináció hozzáadott értékét és potenciálját.

Bár egyes tagállamok és társult országok (Észtország, Németország, Írország, Hollandia, Finnország, Svédország, az Egyesült Királyság, Izland, Liechtenstein és Svájc) már teljesítették célkitűzéseiket, a feladatok megoszlása továbbra is egyenlőtlen. Kilenc tagállam (Bulgária, Ciprus, Görögország, Horvátország, Málta, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia) még nem kezdte meg az áttelepítést a folyamatban lévő uniós szintű programok keretében.

A Törökországból történő – a teljes áttelepítési létszám részét képező – áttelepítések üteme továbbra is megfelelő: a legutóbbi jelentés óta 1 077 szír menekült áttelepítésére került sor. Az EU–Törökország nyilatkozat alapján eddig összesen 5 695 szír menekült számára biztosították az Európába való biztonságos és legális eljutás lehetőségét. A Törökországból történő áttelepítésekre vonatkozó fennmaradó vállalások teljes száma jelenleg 25 040, mindeközben Románia arra készül, hogy rövidesen megkezdi az első áttelepítést e mechanizmuson keresztül.

Bár jelentős előrelépésekre került sor, a céljaikhoz képest elmaradást mutató tagállamoknak és az uniós programok keretében áttelepítést még nem végző tagállamoknak fokozniuk kell az erőfeszítéseiket, hogy áttelepítéseikkel mielőbb hozzájáruljanak azon közös feladat teljesítéséhez, hogy biztosítsuk az Európába való biztonságos és legális eljutás lehetőségét a nemzetközi védelemre szoruló személyeknek, és végrehajtsuk az EU–Törökország nyilatkozatot.

Háttér-információk

Az ideiglenes szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmust két tanácsi határozat hozta létre 2015 szeptemberében. E határozatokban a tagállamok nemzetközi védelemre szoruló személyek Olaszországból és Görögországból történő áthelyezésére tettek vállalást. Az áthelyezési határozatok értelmében az EU 98 255 személy áthelyezésére vállalt kötelezettséget, miután a Tanács 2016. szeptember 29-én elfogadta az áthelyezésről szóló második tanácsi határozat arra irányuló módosítását, hogy 54 000 még ki nem osztott férőhelyet bocsássanak rendelkezésre a Törökországban tartózkodó szíriai állampolgárok Unióba történő jogszerű befogadása céljából.

2015. június 8-án a Bizottság javaslatot fogadott el az európai áttelepítési programról, majd ezt követően 2015. július 20-án a tagállamok 22 504 egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személy áttelepítéséről állapodtak meg.

Az Európai Tanács 2016. március 7-i ülésén az áthelyezés végrehajtásának felgyorsítását szorgalmazta a Görögországban kialakult humanitárius helyzet enyhítése érdekében. Október 20-i és 21-i következtetéseiben az Európai Tanács újfent további intézkedésekre szólított fel az áthelyezési és áttelepítési mechanizmus gyorsabb végrehajtása érdekében, tekintettel a Görögországnak és Olaszországnak történő sürgős segítségnyújtás szükségességére. A december 15-i Európai Tanács jóváhagyta az EU–Törökország nyilatkozat végrehajtásáról szóló cselekvési tervet, amely Görögország tekintetében havi 3 000 fős áthelyezési célt tűzött ki. Emellett az Európai Tanács újfent az áthelyezés – kiváltképp a kísérő nélküli kiskorúak áthelyezése – és a meglévő áttelepítési mechanizmusok felgyorsítására irányuló erőfeszítések fokozását sürgette.

A 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozat értelmében a görög szigetekről Törökországba visszaküldött minden egyes szíriai állampolgárért cserébe egy másik szíriait Törökországból az EU-ba telepítenek át. Ez az elv 2016. április 4. óta érvényesül. A mechanizmus keretében azok a migránsok élveznek előnyt, akik korábban nem utaztak be szabálytalanul az Unióba és nem is tettek erre kísérletet.

A Bizottság 2016. július 13-án állandó uniós áttelepítési keretre tett javaslatot, amely meghatározza az áttelepítésre jelölt személyek kiválasztására vonatkozó egységes eljárási standardokat, valamint az Unióba áttelepített személyek egységes védelmi státuszát, így észszerűsíti és célzottabbá teszi a jövőbeli uniós áttelepítési intézkedéseket.

A Bizottság 2016. március 16-án elfogadta a migránsok EU-n belüli áthelyezéséről és áttelepítéséről szóló első jelentést. A második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik jelentés elfogadására 2016. április 12-én, május 18-án, június 15-én, július 13-án, szeptember 28-án, november 9-én, december 8-án, 2017. február 28-án, március 2-án, illetve április 12-én került sor.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2178_hu.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2435_hu.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3183_hu.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3614_hu.htmhttps://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/eighth_report_on_relocation_and_resettlement_hu.pdfhttps://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170208_ninth_report_on_relocation_and_resettlement_hu.pdfhttps://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_tenth_report_on_relocation_and_resettlement_hu.pdf

További információk

Közlemény: Tizenkettedik jelentés a migránsok EU-n belüli áthelyezéséről és áttelepítéséről

1. melléklet: Áthelyezések Görögországból

2. melléklet: Áthelyezések Olaszországból

3. melléklet: Áthelyezések Olaszországból és Görögországból

4. melléklet: Az áttelepítés jelenlegi helyzete

TÁJÉKOZTATÓ: Áthelyezés és áttelepítés

TÁJÉKOZTATÓ: A menekültügyi válság kezelése: uniós pénzügyi támogatás Görögországnak

Európai migrációs stratégia

A Tanács határozata 40 000 személy Olaszországból és Görögországból történő áttelepítéséről

A Tanács határozata 120 000 személy Olaszországból és Görögországból történő áttelepítéséről

A Tanács (EU) 2016/1754 határozata (2016. szeptember 29.) a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2015/1601 határozat módosításáról

A Tanács következtetései 20 000 nemzetközi védelemre szoruló személy letelepítéséről

A 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozat

 

[1] Belgium, a Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Franciaország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Hollandia, Norvégia, Ausztria, Portugália, Spanyolország, Finnország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság.

IP/17/1302

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar