Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Premještanje i preseljenje: Komisija poziva sve države članice da ispune svoje obveze

Strasbourg, 16. svibnja 2017.

Komisija je danas donijela dvanaesto izvješće o napretku u provedbi programa EU-a za hitno premještanje i preseljenje, u kojem se ocjenjuju mjere provedene od 12. travnja 2017.

Zahvaljujući povećanim naporima država članica broj osoba koje su dosad premještene ove godine gotovo je jednak ukupnom broju za 2016. Dosad je ukupno premješteno 18 418 osoba, što svjedoči o tome da se premještanje može uspješno provoditi ako postoji spremnost na poštovanje dogovora u duhu iskrene suradnje. Međutim, dok je većina država članica aktivna i redovito provodi premještanja, neke zanemaruju svoju zakonsku obvezu i još uvijek nisu započele s premještanjem. U pogledu preseljenja države članice i dalje ostvaruju velik napredak te su dosad omogućile sigurne i zakonite putove za 16 163 osobe, odnosno više od dvije trećine preseljenja dogovorenih u okviru programa EU-a. Nastavljajući se na preporuke iz prethodnog mjeseca današnje se izvješće posebice bavi državama članicama koje ne ispunjavaju svoje obveze.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Dosadašnji rezultati dokazuju da se premještanje može uspješno provoditi ako postoji spremnost i odlučnost država članica. Uspjeh programa premještanja ne može ovisiti o samo nekoliko članica. Solidarnost u pravnom, političkom i moralnom smislu nije podložna različitim tumačenjima. Pozivam one države članice koje sustavno izbjegavaju svoje obveze da ih odmah počnu ispunjavati. Iz ukupnih brojki za preseljenje vidimo kakve rezultate ojačana suradnja i koordinacija na razini EU-a mogu imati u praksi. Vrijeme je da postignemo isto za premještanje.

Premještanje

Pozitivan trend nastavljen je premještanjem dodatnih 2078 osoba od posljednjeg izvješća (1368 iz Grčke i 710 iz Italije). Do 12. svibnja ukupno je premješteno 18 418 osoba; 5711 iz Italije i 12 707 iz Grčke. Međutim, unatoč stalnom napretku, trenutačna brzina premještanja još uvijek prilično zaostaje za ciljevima utvrđenima kako bi se osiguralo da se sljedećih mjeseci premjeste sve osobe koje ispunjavaju uvjete.

Očekuje se da će trenutačni broj od 12 400 registriranih podnositelja zahtjeva za premještanje u Grčkoj ostati stabilan, dok Italija tek treba registrirati sve osobe koje ispunjavaju uvjete za premještanje. Uz dosad registriranih 2500 kandidata za premještanje u Italiji uskoro se očekuje registracija dodatnih 700 osoba, a treba registrirati i više od 1100 Eritrejaca koji su u Italiju stigli 2017. Međutim, s obzirom na to da je ukupni broj osoba koje ispunjavaju uvjete za premještanje u te dvije zemlje puno manji od broja predviđenog odlukama Vijeća te vodeći računa o dosad ostvarenom napretku, bit će lako moguće premjestiti sve osobe koje ispunjavaju uvjete do rujna 2017. ako države članice pokažu političku volju i odlučno djeluju na ostvarenju dogovorenih ciljeva. U svakom slučaju zakonska obveza premještanja osoba koje ispunjavaju uvjete iz Grčke i Italije neće prestati nakon rujna.

Iako je većina država članica danas aktivna te redovito preuzima obveze i premješta, Mađarska, Poljska i Austrija jedine su države članice koje dosad nisu premjestile ni jednu osobu. Time krše svoje zakonske obveze, obveze koje su preuzele za Grčku i Italiju te načelo pravedne podjele odgovornosti. Međutim, Austrija se službeno obvezala premjestiti 50 osoba iz Italije i Komisija pozdravlja tu odluku. Uz to, Češka već gotovo godinu dana ne sudjeluje aktivno u programu.

S obzirom na to, preporuke iz današnjeg izvješća uglavnom se odnose na države članice koje još uvijek nisu provele odluke Vijeća, pri čemu se osobito pozivaju Mađarska i Poljska da odmah počnu preuzimati obveze i premještati, Češka da odmah počne ponovo premještati te Austrija, koja je počela preuzimati obveze za Italiju, da počne preuzimati obveze za Grčku.

Preporukama se također želi potaknuti učinkovitija provedba odluka Vijeća u drugim državama članicama:

  • Bugarska i Slovačka trebale bi pokazati veću fleksibilnost u pogledu svojih preferencija te što prije početi s premještanjem iz Italije;
  • Irska i Estonija trebale bi u suradnji s Italijom pronaći uzajamno prihvatljiva rješenja u pogledu dodatnih sigurnosnih razgovora kako bi premještanje moglo što prije početi;
  • niz država članica trebao bi povećati svoje mjesečne obveze (Španjolska, Belgija i Hrvatska za Italiju i Grčku; Njemačka, Rumunjska i Slovačka za Grčku te Francuska za Italiju) dok bi Cipar trebao što prije početi preuzimati obveze za Italiju i premještati;
  • države članice koje provode premještanje općenito bi trebale povećati kapacitete za obradu zahtjeva, izbjegavati pretjerano ograničavajuće preferencije i kašnjenja te ograničiti zahtjeve koji uzrokuju kašnjenja u postupku transfera i dati prednost zahtjevima ranjivih podnositelja, posebice maloljetnika bez pratnje;
  • uz to, Italija bi trebala hitno ubrzati postupke radi što bržeg identificiranja i registriranja svih podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju uvjete te osigurati da se oni koji stižu u Italiju i ispunjavaju zahtjeve za premještanje na uređen način usmjeravaju prema posebnim centrima za premještanje. U tu je svrhu Komisija nedavno osigurala 15,33 milijuna eura hitne pomoći kako bi poboljšala funkcioniranje programa premještanja u Italiji.

Komisija poziva države članice da slijede njezine preporuke te da u duhu suradnje i povjerenja znatno ubrzaju premještanje do sljedećeg izvješća u lipnju 2017. Nadalje, Komisija poziva države članice koje još nisu započele s premještanjem ili koje gotovo godinu dana nisu preuzele obveze za Italiju i Grčku da to bez odgode učine do kraja sljedećeg mjeseca. U protivnom, Komisija će u sljedećem izvješću u lipnju zauzeti stajalište o iskorištavanju svojih ovlasti u skladu s Ugovorima, odnosno o pokretanju postupaka zbog povrede. Komisija je spremna pomoći državama članicama pri ispunjavanju tih obveza.

Preseljenje

Program preseljenja i dalje je uspješan. Do 12. svibnja 16 163 osobe preseljene su u 21 zemlju[1], što je više od dvije trećine od 22 504 preseljenja dogovorenih u okviru programa preseljenja. Od 10. travnja 2017. preseljena je 671 osoba, uglavnom iz Turske, ali i iz Jordana i Libanona. Riječ je o znatnom napretku u usporedbi s ograničenim brojem osoba koje su države članice preselile 2014. i 2015 u okviru nacionalnih ili multilateralnih programa koji jasno pokazuje dodanu vrijednost i potencijal ojačane suradnje i koordinacije u području preseljenja na razini EU-a.

Međutim, dok su neke države članice i pridružene zemlje već ostvarile svoje ciljeve (Estonija, Njemačka, Irska, Nizozemska, Finska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina, Island, Lihtenštajn i Švicarska), i dalje se ne ulažu jednaki napori. Devet država članica (Bugarska, Cipar, Grčka, Hrvatska, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija) tek treba početi s preseljenjem u okviru trenutačnih programa na razini EU-a.

Dinamika preseljenja iz Turske, koja čine dio ukupnog broja preseljenja, i dalje je zadovoljavajuća te je od posljednjeg izvješća preseljeno 1077 Sirijaca. U okviru Izjave EU-a i Turske siguran i zakonit put u Europu do sada je omogućen za ukupno 5695 sirijskih izbjeglica. Ukupan je broj preostalih obveza u pogledu preseljenja iz Turske trenutačno 25 040, dok se Rumunjska sprema uskoro započeti s preseljavanjem putem tog mehanizma.

Iako je postignut znatan napredak, države članice koje su još daleko od ispunjavanja ciljeva i države članice koje još nisu preseljavale u okviru programa EU-a trebale bi što prije pojačati napore za preseljenje kako bi pridonijele udruženim naporima za osiguravanje sigurnih i zakonitih putova u EU za osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita i provodile Izjavu EU-a i Turske.

Kontekst

Program za privremeno hitno premještanje uspostavljen je u rujnu 2015. na temelju dviju odluka Vijeća, pri čemu su se države članice obvezale na premještanje osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita iz Italije i Grčke. Odluke o premještanju odnose se na preuzimanje obveze o premještanju 98 255 osoba, nakon što je Vijeće 29. rujna 2016. donijelo izmjenu druge Odluke Vijeća o premještanju kako bi se 54 000 još nedodijeljenih mjesta stavilo na raspolaganje za zakonit prihvat Sirijaca iz Turske u EU.

Komisija je 8. lipnja 2015. donijela prijedlog europskog programa preseljenja, nakon čega je uslijedio dogovor država članica od 20. srpnja 2015. o preseljenju 22 504 osobe kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita.

Europsko vijeće pozvalo je 7. ožujka 2016. na bržu provedbu premještanja kako bi se poboljšala humanitarna situacija u Grčkoj. Europsko vijeće u zaključcima od 20 i 21. listopada ponovno je pozvalo na daljnje djelovanje u cilju brže provedbe programa premještanja i preseljenja zbog hitne potrebe za pružanjem potpore Grčkoj i Italiji. Europsko vijeće podržalo je 15. prosinca zajednički akcijski plan za provedbu Izjave EU-a i Turske, kojim je obuhvaćen cilj od 3000 premještanja iz Grčke na mjesečnoj razini te u okviru kojeg se ponovo pozvalo na intenziviranje nastojanja da se ubrza premještanje, posebice maloljetnika bez pratnje, i provedba postojećih programa preseljenja.

Izjavom EU-a i Turske od 18. ožujka 2016. predviđeno je da će za svakog Sirijca kojeg se s grčkih otoka vrati u Tursku preseliti jednog Sirijca iz Turske u EU. To se načelo primjenjuje od 4. travnja 2016. Prioritet imaju migranti koji prethodno nisu nezakonito ušli ili pokušali ući u EU.

Komisija je 13. srpnja 2016. predložila trajni okvir EU-a za preseljenje, kojim se utvrđuje zajednički niz standardnih postupaka za odabir kandidata za preseljenje te daje zajednički status zaštite osobama preseljenima u EU kako bi se pojednostavnili i bolje usmjerili budući europski napori u području preseljenja.

Komisija je 16. ožujka 2016. donijela prvo izvješće o premještanju i preseljenju. Drugo, treće, četvrto, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto, deseto i jedanaesto izvješće donijela je 12. travnja18. svibnja15 lipnja,13 srpnja28. rujna9. studenoga, 8. prosinca 2016., 28. veljače, 2. ožujka i 12. travnja 2017.

Dodatne informacije

Komunikacija: Dvanaesto izvješće o premještanju i preseljenju

Prilog 1.: Premještanja iz Grčke

Prilog 2.: Premještanja iz Italije

Prilog 3.: Premještanja iz Italije i Grčke

Prilog 4.: Preseljenje – trenutačno stanje

INFORMATIVNI ČLANAK: Premještanje i preseljenje

INFORMATIVNI ČLANAK: Upravljanje izbjegličkom krizom: financijska potpora EU-a Grčkoj

Europski migracijski program

Odluka Vijeća o premještanju 40 000 osoba iz Italije i Grčke

Odluka Vijeća o premještanju 120 000 osoba iz Italije i Grčke

Odluka Vijeća (EU) 2016/1754 od 29. rujna 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2015/1601 o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke

Zaključci Vijeća o preseljenju 20 000 osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita

Izjava EU-a i Turske od 18. ožujka 2016.

 

[1]Belgija, Češka, Danska, Njemačka, Estonija, Francuska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Nizozemska, Norveška, Austrija, Portugal, Španjolska, Finska, Švedska, Švicarska i Ujedinjena Kraljevina.

IP/17/1302

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar