Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság folytatja a kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen az ország menekültügyi szabályozása miatt

Brüsszel, 2017. május 17.

Az Európai Bizottság a mai napon úgy döntött, hogy kiegészítő felszólító levelet küld, és ezzel további lépést tesz a Magyarországgal szemben, az ország menekültügyi szabályozása miatt indult kötelezettségszegési eljárásban.

Az elmúlt hetekben a magyar hatóságokkal folytatott politikai és technikai szintű egyeztetéseket követően, a levél ismerteti a magyar menekültügyi törvény idén márciusban bevezetett módosításaival kapcsolatosan felvetődő aggályokat. A levél a Bizottság által 2015 decemberében indított kötelezettségszegési eljárás nyomon követését jelenti. 

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 2015. évi felszólító levélben azonosított öt probléma közül hármat, amelyek legfőképp a menekültügyi eljárásokat érintették, továbbra sem orvosoltak. A levél emellett felhívja a figyelmet a 2017-ben módosított magyar menekültügyi törvény új, összeegyeztethetetlen elemeire is. Az összeegyeztethetetlenség főként az alábbi három területen jelentkezik: a menekültügyi eljárások, a visszatérésre vonatkozó szabályok és a befogadási feltételek.

A Bizottság úgy véli, hogy a magyar jogszabályok nem állnak összhangban az uniós joggal, különösen a menekültügyi eljárásokról szóló 2013/32/EU irányelvvel, a 2008/115/EK visszatérési irányelvvel, a befogadási feltételekről szóló 2013/33/EU irányelvvel, valamint az Alapjogi Charta több rendelkezésével.

Ami a menekültügyi eljárásokat illeti, a magyar jog a különleges tranzitzónákon kívül nem teszi lehetővé a kérelmek benyújtását, és korlátozza az e zónákba való bejutást, így nem biztosítja a menekültügyi eljárásokhoz való tényleges hozzáférést az ország területén. A határon folytatott eljárások nem állnak összhangban az uniós jog feltételeivel, valamint Magyarország nem tartja tiszteletben a kiszolgáltatott helyzetben lévő egyénekre vonatkozó különleges garanciákat. A felülvizsgálati kérelmekre vonatkozó határidő lerövidítése sérti a hatékony jogorvoslathoz való alapvető jogot.

A magyar menekültügyi törvény emellett nem felel meg a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére vonatkozó uniós szabályoknak. A Bizottság aggódik amiatt, hogy Magyarország jelenleg visszaküldi Szerbiába azokat a migránsokat (köztük menedékkérőket is), akik szabálytalanul lépték át a határt, és a visszaküldés során nem követi az uniós visszatérési és menekültügyi jog eljárásait és feltételeit. Magyarország nem bocsát ki az előírásoknak megfelelő egyéni kiutasítási határozatokat.

A Bizottság végezetül úgy véli, hogy a menedékkérőknek, köztük a 14 évesnél idősebb kiskorúaknak a tranzitzónák zárt létesítményeiben történő rendszeres és határozatlan idejű fogva tartása, valamint a szükséges eljárási biztosítékok, így a jogorvoslati jog megsértése, szisztematikus őrizetben tartáshoz vezet, ami sérti a befogadási feltételekre vonatkozó uniós jogot és az Európai Unió Alapjogi Chartáját. A magyar jog nem biztosítja a befogadás előírt anyagi feltételeit a menedékkérők számára, így ebben a tekintetben megsérti az uniós szabályokat.

A magyar hatóságoknak a 2015 decemberében küldött felszólító levélre adott válasza nem oszlatta el a Bizottság aggályait. A Bizottság hangot adott a magyar menekültügyi jogszabály 2017 márciusában bevezetett módosításaival kapcsolatos további aggodalmainak, valamint több szakértői és politikai szintű találkozót szervezett a magyar hatóságoknak az új jogszabály szükséges kiigazításainak megtételéhez nyújtandó támogatás céljával, annak érdekében hogy Magyarország összhangba hozza az új rendelkezéseket az uniós normákkal és szabályokkal. A Magyar Kormány azonban úgy döntött, hogy egyik vonatkozó jogi rendelkezést sem módosítja.

Ennek következtében a Bizottság a mai napon további lépést tett eredeti felszólító levele nyomán, és két hónapot biztosított a magyar hatóságoknak a válaszadásra. Ugyanakkor a Bizottság politikai és technikai szinten folytatja a kétoldalú párbeszédet, hogy támogatást és segítséget nyújtson a magyar hatóságoknak a fennmaradó kérdések rendezéséhez.

Háttér-információk

A felszólító levél az első hivatalos tájékoztatási kérelem, egyben a kötelezettségszegési eljárás első lépése. A magyar hatóságoknak két hónapon belül kell válaszolniuk a Bizottság érveire. Ha a felszólító levélre nem érkezik válasz, vagy Magyarország olyan észrevételeket tesz a levélre, amelyek nem tekinthetők kielégítőnek, a Bizottság úgy határozhat, hogy a kötelezettségszegési eljárás következő lépéseként úgynevezett indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak. Ezt követően – ha szükséges – a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viheti az ügyet.

Az átdolgozott menekültügyi eljárásokról szóló irányelv (2013/32/EU irányelv) szabályokat állapít meg a menedékjog kérelmezésére irányuló eljárásra és ezen belül a kérelmezés és a kérelem vizsgálatának módjára, a menedékkérőnek biztosítandó segítségre, a fellebbezés módjára, valamint az ismételten benyújtott kérelmek kezelésére vonatkozóan. Hatálya a tagállamok teljes területén – beleértve azok határait, felségvizeit és tranzitzónáit – benyújtott összes nemzetközi védelem iránti kérelemre kiterjed. 

A befogadási feltételekről szóló átdolgozott irányelv (2013/33/EU irányelv) célja, hogy méltó életszínvonalat garantáljon a menedékkérőknek az EU-ban, és biztosítsa emberi jogaik tiszteletben tartását. Szavatolja, hogy a menedékkérők szálláshoz, étkezéshez és ruházathoz jussanak, bizonyos feltétekkel munkát vállalhassanak, és a kiskorúak oktatásban részesüljenek. Az irányelv a kiszolgáltatott helyzetben lévő menedékkérőkre és az őrizetre vonatkozó szabályokat tartalmaz.

A visszatérési irányelv (2008/115/EK irányelv) az uniós országokra vonatkozó közös normákat és eljárásokat hoz létre, amelyek révén kitoloncolhatják területükről a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat. Az irányelv a jogellenes tartózkodás befejezésére, a harmadik országbeli állampolgárok kitoloncolási célú őrizetére és az eljárási biztosítékokra vonatkozó rendelkezéseket állapít meg.

További információk

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen az ország menekültügyi szabályozása miatt (2015. december 10-i sajtóközlemény)

Az uniós jog nyomon követése a belügy területén.

A 2017. májusi kötelezettségszegési eljárási csomag főbb döntéseiről: MEMO/17/1280.

A májusi kötelezettségszegési csomagról (kizárólag a felszólító levelekről): MEMO/17/1281.

Általános információk a kötelezettségszegési eljárásokról: MEMO/12/12 (információs ábra).

Az uniós kötelezettségszegési eljárásról.

IP/17/1285

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar