Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Visszatérés a schengeni térség rendes működéséhez: A Bizottság javasolja a Tanácsnak, hogy további három hónapra engedélyezze a tagállamok számára az ideiglenes határellenőrzés fenntartását

Brüsszel, 2017. január 25.

Az Európai Bizottság a mai napon javasolta a Tanácsnak, hogy engedélyezze a tagállamok számára az egyes ausztriai, németországi, dániai, svédországi és norvégiai schengeni belső határokon érvényben lévő ideiglenes határellenőrzés további három hónapra történő fenntartását.

A helyzet fokozatos stabilizálódása és a Bizottság által a külső határok hatékonyabb igazgatása és a schengeni térség védelme érdekében javasolt számos intézkedés végrehajtása ellenére a Bizottság úgy véli, hogy a schengeni rendszer helyreállítására irányuló ütemterv feltételei, amelyek lehetővé teszik a schengeni térség rendes működését, egyelőre nem teljesültek maradéktalanul.

Frans Timmermans első alelnök kijelentette: „Jelentős előrelépést könyvelhetünk el a belső határellenőrzések megszüntetése terén, de a helyzet további megszilárdítása szükséges.Ezért azt javasoljuk, hogy a Tanács további három hónapra engedélyezze a tagállamok számára az ideiglenes határellenőrzés fenntartását.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Schengen az uniós integráció egyik legnagyobb vívmánya, amelyet nem szabad magától értetődőnek tekintenünk. Az Európai Bizottság továbbra is elkötelezetten dolgozik a tagállamokkal azon, hogy a belső határokon érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést fokozatosan megszüntethessük és a schengeni térség újra a megszokott módon, belső határellenőrzések nélkül működhessen. Jóllehet az elmúlt hónapok során folyamatosan erősítettük az Európában tapasztalható példátlan migrációs nyomás kezelésére irányuló intézkedéseinket, az eredmény sajnos még várat magára. Ezért azt javasoljuk, hogy a Tanács további három hónapra engedélyezze a tagállamok számára a korlátozott idejű belső határellenőrzés – szigorú feltételek mellett és kizárólag végső eszközként történő – alkalmazását.”

Az elmúlt hónapokban jelentős előrelépést sikerült elérnünk a külső határok biztonságossá tétele és hatékonyabb kezelése, valamint az irreguláris migráció csökkentése terén: A 2016. október 6-án megalakult új Európai Határ- és Parti Őrséggel olyan eszköz jött létre, amelynek segítségével hatékonyabban védhetjük külső határainkat és reagálhatunk az új fejleményekre. Az uniós fogadóállomási rendszer kiépítésének köszönhetően a Görögországba és Olaszországba érkező migránsok immár közel 100%-át regisztrálják és vonják ujjnyomatvétel alá. A Bizottság javaslata alapján a külső határokat átlépő valamennyi személy esetében hamarosan alkalmazandó, a vonatkozó adatbázisokon belüli rendszerszerű ellenőrzéssel tovább javul majd a külső határok biztonsága. Ezenfelül az EU–Törökország nyilatkozat végrehajtásának köszönhetően jelentősen csökkent az EU-ba érkező irreguláris migránsok és menedékkérők száma.

Mindazonáltal Görögországban még mindig rendkívül magas az irreguláris migránsok és menedékkérők száma, és a helyzet egyelőre nem stabilizálódott a nyugat-balkáni útvonalon sem, ami a továbbutazások potenciális veszélyét hordozza magában. Továbbá a külső határigazgatás terén elért jelentős eredmények ellenére a schengeni rendszer helyreállítására irányuló ütemtervben azonosított egyes intézkedések teljes körű végrehajtásához több időre van szükség, és az ezekből fakadó eredményekre egyelőre várni kell. 2017 februárjától az Európai Határ- és Parti Őrség műveletei segítik majd Görögországot az észak-görögországi külső határokon. Következetesen folytatódnia kell annak a tendenciának, amely szerint az EU–Törökország nyilatkozat eredményesen teljesít, március közepétől pedig fokozatosan vissza kell állítani Görögországban a dublini szabályok maradéktalan alkalmazását. Dacára az eddig elért jelentős eredményeknek, a folyamatban lévő munka és a helyszínen tapasztalható helyzet az említett rendkívüli körülmények fennállására utal. A Bizottság ezért elővigyázatossági okokból indokoltnak tartja annak engedélyezését, hogy az érintett tagállamok – kizárólag a lehetséges alternatív intézkedések megvizsgálását követően – kivételes eszközként és szigorú feltételek mellett további három hónapra alkalmazhassák a jelenlegi korlátozott belső határellenőrzést. Az ilyen ellenőrzéseknek célzottnak, a hatályukat, gyakoriságukat, helyüket és idejüket tekintve pedig korlátozottnak kell lenniük.

Az ellenőrzések a Tanács 2016. november 11-i ajánlásában szereplő belső határokkal megegyező alábbi határokat érintik:

  • Ausztria: az osztrák–magyar és az osztrák–szlovén szárazföldi határ;
  • Németország: a német–osztrák szárazföldi határ;
  • Dánia: a Németországba kompjáratokat üzemeltető dán kikötők és a dán–német szárazföldi határ;
  • Svédország: a déli és nyugati rendőrségi körzetben található svéd kikötők és az Öresund híd,
  • Norvégia: a Dániába, Németországba és Svédországba kompjáratokat üzemeltető norvég kikötők.

A következő lépések

A Tanácsnak a jelen ajánlásra irányuló javaslat alapján meg kell hoznia döntését.

Az ellenőrzések szükségességét, gyakoriságát, helyét és idejét továbbra is hetenként felül kell vizsgálni, valamint az ellenőrzéseket hozzá kell igazítani a fenyegetés szintjéhez, majd ha a helyzet alakulása lehetővé teszi, fokozatosan meg kell szüntetni azokat. A tagállamok továbbra is kötelesek havi rendszerességgel haladéktalanul jelentést tenni a Bizottság felé az elvégzett határellenőrzések szükségességéről.

A Bizottság elismeri azt is, hogy az utóbbi években új biztonsági kihívások merültek fel, melyek egyik példája a közelmúltbeli berlini terrortámadás. Ezzel összefüggésben, jóllehet a jelenlegi jogi keret elegendő volt az eddigi kihívásokkal szembeni hatékony fellépésre, a Bizottság mérlegeli, hogy az megfelelő-e az újonnan felbukkanó biztonsági kihívások kezelésére is.

Háttér-információk

A külső határok igazgatásában Görögországban akkoriban tapasztalható komoly hiányosságok és a Görögországban lévő jelentős számú nem regisztrált migráns és menedékkérő, akik szabálytalanul próbálhattak más tagállamokba jutni, együttesen a közrendet vagy a belső biztonságot, illetve a schengeni térség általános működését veszélyeztető kivételes körülményeket teremtettek. E kivételes körülmények a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 29. cikkében foglalt különös védintézkedési eljárás alkalmazásához, valamint az egyes németországi, ausztriai, svédországi, dániai és norvégiai schengeni belső határokon folytatott ideiglenes arányos határellenőrzések hat hónappal történő meghosszabbításáról szóló, 2016. május 12-i tanácsi ajánlás elfogadásához vezettek.

A Bizottság 2016. október 25-én javasolta a Tanácsnak, hogy engedélyezze a tagállamok számára ugyanazokon a belső határokon az ideiglenes belső határellenőrzések további három hónappal történő meghosszabbítását. A javaslat értelmében a határellenőrzésekre szigorúbb feltételek mellett kerülne sor, és az érintett tagállamoknak havonként jelentést kellene benyújtaniuk arról, hogy az ellenőrzések milyen eredményt hoztak számukra. A helyzet fokozatos stabilizálódása ellenére a Bizottság úgy ítélte meg, hogy nem teljesülnek maradéktalanul a schengeni rendszer helyreállítását célzó ütemterv azon feltételei, amelyek lehetővé teszik a schengeni térség rendes működéséhez való visszatérést. A Tanács 2016. november 11-én elfogadta a Bizottság javaslatát.

A Bizottság ajánlásra irányuló javaslata nem sérti a valamennyi tagállam – köztük az öt érintett tagállam – számára a közrendet vagy belső biztonságot fenyegető olyan újabb komoly kockázatok felmerülése esetén belső határellenőrzések korlátozott időszakra történő ideiglenes visszaállítására vonatkozó általános szabályok alapján rendelkezésre álló egyéb lehetőségeket, amelyek nem kapcsolódnak a külső határ igazgatása terén tapasztalható súlyos hiányosságokhoz. Például a 2016. május 12-i ajánlás alkalmazási ideje alatt Franciaország – amely nem tartozik ezen ajánlás hatálya alá – bejelentette, hogy az előrelátható események és terrorfenyegetések miatt a belső határain visszaállítja és fenntartja a határellenőrzést.

További információk

A Tanács végrehajtási határozata a schengeni térség általános működését veszélyeztető kivételes körülmények fennállása esetén végzendő ideiglenes belső határellenőrzések meghosszabbításáról szóló ajánlás megállapításáról

Kérdések és válaszok: Az ideiglenes belső határellenőrzésekre vonatkozó összehangolt uniós megközelítés

TÁJÉKOZTATÓ: A schengeni szabályok

A schengeni rendszer helyreállítása – ütemterv

Sajtóközlemény: A Bizottság jelentése az új Európai Határ- és Parti Őrség teljes körű működése felé tett előhaladásról

IP/17/124

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar