Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Povratak Schengenu: Komisija predlaže da Vijeće dopusti državama članicama nastavak provođenja privremenih kontrola još tri mjeseca

Bruxelles, 25. siječnja 2017.

Europska komisija preporučila je danas da Vijeće dopusti državama članicama nastavak provođenja privremenih kontrola još tri mjeseca na nekim unutarnjim granicama schengenskog područja u Austriji, Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj i Norveškoj.

Unatoč napretku u stabilizaciji stanja i provedbi niza mjera koje je predložila Komisija radi boljeg upravljanja vanjskim granicama i zaštite schengenskog područja, Komisija smatra da uvjeti iz plana „Povratak Schengenu” koji omogućuju povratak na normalno funkcioniranje schengenskog područja još nisu u potpunosti ispunjeni.

Prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans izjavio je: U ukidanju kontrola unutarnjih granica ostvaren je znatan napredak, ali nužno je da učinimo još više. Zbog toga predlažemo da se dotičnim državama članicama dopusti nastavak provođenja privremenih kontrola još tri mjeseca.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos rekao je: Schengensko je područje jedno od najvećih postignuća integracije EU-a koje ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Europska komisija i dalje je u potpunosti predana suradnji s državama članicama u postupnom ukidanju privremenih kontrola na unutarnjim granicama i što bržem povratku na normalno funkcioniranje schengenskog područja bez takvih kontrola. Iako smo proteklih mjeseci neprestano radili na jačanju mjera za smanjenje nezapamćenog migracijskog pritiska na Europu, naš posao još nije gotov. Zbog toga predlažemo da Vijeće dopusti državama članicama nastavak provođenja ograničenih privremenih kontrola na unutarnjim granicama još tri mjeseca, pod strogim uvjetima i samo kao krajnju mjeru.

Prošlih je nekoliko mjeseci uvelike poboljšana zaštita vanjskih granica te se njima bolje upravlja, a znatno su smanjene i nezakonite migracije: zahvaljujući novoj europskoj graničnoj i obalnoj straži, uspostavljenoj 6. listopada 2016., poduzimaju se mjere za bolju zaštitu vanjskih granica EU-a i suočavanje s novim izazovima. Uspostavom sustava žarišnih točaka omogućena je registracija i uzimanje otisaka gotovo svih migranata koji pristignu u Grčku i Italiju. Uskoro će se identitet svih osoba koje prelaze vanjsku granicu sustavno provjeravati u relevantnim bazama podataka, što će dodatno pridonijeti jačanju vanjskih granica. Usto, provođenjem Izjave EU-a i Turske znatno je smanjen broj nezakonitih migranata i tražitelja azila koji pristižu u EU.

Međutim, u Grčkoj se i dalje nalazi mnogo nezakonitih migranata i tražitelja azila, a stanje je na zapadnobalkanskoj ruti još nestabilno, zbog čega postoji opasnost od sekundarnih kretanja. Nadalje, unatoč važnom napretku koji je postignut u upravljanju vanjskim granicama, više je vremena potrebno kako bi se u potpunosti provele neke od mjera koje su utvrđene u planu „Povratak Schengenu” te kako bi se postigli očekivani rezultati. Europska granična i obalna straža od veljače 2017. pomagat će Grčkoj na njezinoj sjevernoj vanjskoj granici. Treba se nastaviti trend dosljednog postizanja rezultata Izjave EU-a i Turske te od sredine ožujka ponovno postupno uspostaviti potpuna primjena dublinskih pravila u Grčkoj. Unatoč znatnom napretku kontinuirani rad i stanje na terenu ukazuju na to da i dalje postoje izvanredne okolnosti. Komisija stoga smatra opravdanim da se dotičnim državama članicama iz opreza dopusti da i dalje, i to tek nakon što su se razmotrile alternativne mjere, provode trenutačne ograničene kontrole na unutarnjim granicama još tri mjeseca kao izvanrednu mjeru i pod strogim uvjetima. Sve takve kontrole moraju posebno biti ciljane i ograničene na ono što je nužno kad je riječ o opsegu, učestalosti, lokaciji i trajanju.

Te se kontrole odnose na iste unutarnje granice kontrolu kojih je preporučilo Vijeće 11. studenoga 2016.:

  • Austrija: austrijsko-mađarska i austrijsko-slovenska kopnena granica,
  • Njemačka: njemačko-austrijska kopnena granica,
  • Danska: danske luke s trajektnim vezama s Njemačkom i kopnena granica između Danske i Njemačke,
  • Švedska: švedske luke u policijskim okruzima Jug i Zapad te most Öresund,
  • Norveška: norveške luke s trajektnim vezama s Danskom, Njemačkom i Švedskom.

Sljedeći koraci

Vijeće treba donijeti odluku na temelju ovog Prijedloga preporuke.

Nužnost, učestalost, lokaciju i trajanje kontrola potrebno je i dalje preispitivati svaki tjedan, a opseg kontrola prilagoditi razini prijetnje zbog koje se provode te ih ukinuti čim to postane primjereno. Države članice i dalje imaju obvezu jedanput mjesečno bez odgode izvješćivati Komisiju o nužnosti kontrola koje se provode.

Komisija uviđa i da su se proteklih godina pojavili novi izazovi povezani sa sigurnošću, kako je pokazao nedavni teroristički napad u Berlinu. U tom pogledu Komisija razmatra je li trenutačni pravni okvir, koji je bio dovoljan za rješavanje dosadašnjih izazova, dovoljno prilagođen za rješavanje sve većih sigurnosnih izazova.

Kontekst

Zbog kombinacije ozbiljnih nedostataka u grčkom upravljanju vanjskom granicom i velikog broja neregistriranih migranata i tražitelja azila u Grčkoj koji su možda pokušali nezakonito otići u druge države članice, nastale su iznimne okolnosti koje su ozbiljna prijetnja javnoj politici i unutarnjoj sigurnosti te ugrožavaju ukupno funkcioniranje schengenskog područja. Zbog tih iznimnih okolnosti pokrenut je zaštitni postupak iz članka 29. Zakonika o schengenskim granicama te je donesena Preporuka Vijeća 12. svibnja 2016. kako bi se zadržale razmjerne privremene kontrole na nekim unutarnjim granicama schengenskog područja u Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, Danskoj i Norveškoj u razdoblju od šest mjeseci.

Komisija je 25. listopada 2016. predložila da se dotičnim državama članicama dopusti nastavak provođenja privremenih kontrola na unutarnjim granicama još tri mjeseca, uz strože uvjete i obvezu detaljnog mjesečnog izvješćivanja o ishodima. Unatoč napretku u stabilizaciji situacije Komisija je smatrala da uvjeti iz plana „Povratak Schengenu”, koji omogućuju povratak na normalno funkcioniranje schengenskog područja, još nisu bili u potpunosti ispunjeni. Vijeće je donijelo prijedlog Komisije 11. studenoga 2016.

Prijedlogom preporuke Komisije ne dovode se u pitanje dodatne mogućnosti koje su dostupne svim državama članicama, uključujući pet pogođenih država članica, u okviru općih pravila za privremeno ponovno uvođenje kontrole na unutarnjim granicama u slučaju još jedne ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti koja nije povezana s ozbiljnim nedostacima u upravljanju vanjskim granicama. Na primjer, tijekom razdoblja primjene Preporuke od 12. svibnja 2016. jedna od država članica na koju se ta Preporuka nije odnosila, odnosno Francuska, obavijestila je o ponovnom uvođenju i nastavku provođenja kontrola na svojim unutarnjim granicama iz razloga povezanih s predvidljivim događajima i terorističkim prijetnjama.

Dodatne informacije

Provedbena odluka Vijeća o utvrđivanju preporuke za produljenje privremenog nadzora unutarnjih granica u iznimnim okolnostima zbog kojih je ugroženo sveukupno funkcioniranje schengenskog prostora

Pitanja i odgovori: Koordinirani pristup EU-a privremenoj kontroli unutarnjih granica

INFORMATIVNI ČLANAK: Objašnjenje schengenskih pravila

Povratak Schengenu – Plan

Priopćenje za tisak: Komisija izvješćuje o napretku koji je ostvaren u postizanju potpuno operativne europske granične i obalne straže

IP/17/124

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar