Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pomladanska gospodarska napoved 2017: nadaljuje se stalna rast

Bruselj, 11. maja 2017

Pomladanska gospodarska napoved 2017: nadaljuje se stalna rast

Evropsko gospodarstvo je v petem letu okrevanja, ki zdaj poteka že v vseh državah članicah EU. Po pričakovanjih se bo to v veliki meri nadaljevalo z nespremenjeno hitrostjo v tem in naslednjem letu.

Evropska komisija v danes objavljeni pomladanski napovedi za evrsko območje napoveduje rast BDP v višini 1,7 % v letu 2017 in 1,8 % v letu 2018 (1,6 % in 1,8 % v zimski napovedi). Rast BDP v EU kot celoti naj bi po pričakovanjih v obeh letih ostala konstantna v višini 1,9 % (1,8 % v obeh letih v zimski napovedi).

Podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis, ki je pristojen za evro in socialni dialog ter finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: „Današnja gospodarska napoved kaže, da se rast v EU krepi, brezposelnost pa se še naprej zmanjšuje. Vendar so razmere po državah članicah zelo različne, gospodarstva, ki so izvedla bolj ambiciozne strukturne reforme, so namreč uspešnejša. Za ponovno vzpostavitev ravnotežja potrebujemo odločne reforme po vsej Evropi, in sicer od odpiranja naših proizvodnih in storitvenih trgov do posodobitve trga dela in mrež socialne varnosti. V dobi demografskih in tehnoloških sprememb se morajo razvijati tudi naša gospodarstva, da bodo prebivalcem zagotavljala več priložnosti in boljši življenjski standard.“

Evropski komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je dodal: „Evropa je v petem zaporednem letu rasti, ki jo podpirajo spodbujevalne denarne politike, močno zaupanje podjetij in potrošnikov ter izboljšana svetovna trgovina. Pozitivno je tudi to, da se negotovost, ki je bila značilna za zadnjih dvanajst mesecev, morda začenja zmanjševati. Vendar so povečevanje števila delovnih mest in naložbe v evrskem območju še vedno neenakomerne. Odpravljanje vzrokov teh razlik je ključni izziv, ki ga moramo reševati v naslednjih mesecih in letih.“

Svetovno gospodarstvo bo raslo

Svetovno gospodarstvo je dobilo zagon konec lanskega in v začetku letošnjega leta, ko se je rast sočasno okrepila v številnih razvitih gospodarstvih in gospodarstvih v vzponu. Svetovna rast (brez EU) naj bi se letos okrepila na 3,7 %, v letu 2018 pa na 3,9 % v primerjavi s 3,2 % leta 2016 (nespremenjeno od zimske napovedi), saj je kitajsko gospodarstvo kratkoročno še vedno odporno, ponovna rast cen primarnih proizvodov pa pomaga drugim gospodarstvom v vzponu. Obeti za gospodarstvo Združenih držav ostajajo glede na zimsko napoved v veliki meri nespremenjeni. Na splošno naj bi bil neto izvoz v letih 2017 in 2018 nevtralen za rast BDP v evrskem območju.

Začasno povečanje skupne inflacije

Inflacija je v zadnjih mesecih znatno narasla, predvsem zaradi višjih cen nafte. Vendar je osnovna inflacija, ki izključuje nestanovitne cene energije in nepredelane hrane, ostala razmeroma stabilna in znatno nižja od dolgoročnega povprečja. Inflacija v evrskem oobmočju naj bi se po napovedih povečala z 0,2 % v letu 2016 na 1,6 % v letu 2017 in nato upadla na 1,3 % BDP v letu 2018, ko bo učinek dviga cen nafte postopno izginil.

Zasebna potrošnja se bo z inflacijo upočasnila, naložbe ostajajo stabilne

Zasebna potrošnja, ki je v zadnjih letih glavni dejavnik rasti, se je v letu 2016 povečevala najhitreje v zadnjih desetih letih, vendar naj bi se letos umirila, ko bo inflacija delno zmanjšala kupno moč gospodinjstev. Ker naj bi se inflacija naslednje leto zmanjšala, bi se morala zasebna potrošnja spet nekoliko povečati. Naložbe naj bi se precej enakomerno povečevale, vendar jih še vedno ovirajo skromni obeti za rast in potreba po nadaljevanju razdolževanja v nekaterih sektorjih. Številni dejavniki podpirajo postopno izboljšanje, kot so povečevanje stopnje izkoriščenosti zmogljivosti in donosnosti podjetij ter privlačni pogoji financiranja, tudi prek naložbenega načrta za Evropo.

Brezposelnost še naprej upada*

Brezposelnost se še naprej zmanjšuje, vendar je v številnih državah še vedno visoka. V evrskem območju naj bi se zmanjšala na 9,4 % v letu 2017 in 8,9 % v letu 2018, kar je najnižje od začetka leta 2009. To je posledica vedno večjega domačega povpraševanja, strukturnih reform in drugih vladnih politik v nekaterih državah, ki spodbujajo zanesljivo ustvarjanje delovnih mest. Trend v EU kot celoti naj bi bil podoben, saj naj bi se brezposelnost po napovedih zmanjšala na 8,0 % v letu 2017 in 7,7 % v letu 2018, kar je najnižje od konca leta 2008.

Stanje javnih financ se izboljšuje

Primanjkljaj sektorja država kot odstotek BDP in delež javnega dolga v BDP naj bi se v letih 2017 in 2018 predvidoma zmanjšala, in sicer tako v evrskem območju kot v EU. Nižja plačila obresti in upočasnitev rasti plač v javnem sektorju bi morala zagotoviti, da se bodo primanjkljaji še naprej zmanjševali, čeprav počasneje kot v zadnjih letih. V evrskem območju naj bi se javnofinančni primanjkljaj kot odstotek BDP zmanjšal z 1,5 % BDP v letu 2016 na 1,4 % v letu 2017 in 1,3 % v letu 2018, v EU pa naj bi se zmanjšal z 1,7 % v letu 2016 na 1,6 % v letu 2017 in 1,5 % v letu 2018. Delež javnega dolga v BDP naj bi se v evrskem območju zmanjšal z 91,3 % v letu 2016 na 90,3 % v letu 2017 in 89,0 % v letu 2018, medtem ko naj bi se v EU kot celoti zmanjšal s 85,1 % v letu 2016 na 84,8 % v letu 2017 in 83,6 % v letu 2018.

Tveganja za uresničitev napovedi so bolj uravnotežena, vendar so še vedno negativna

Negotovost glede gospodarskih obetov ostaja visoka. Na splošno so tveganja postala bolj uravnotežena kot pozimi, vendar še vedno prevladujejo negativna tveganja. Zunanja tveganja so na primer povezana s prihodnjo ameriško gospodarsko in trgovinsko politiko ter širšimi geopolitičnimi napetostmi. Kitajska gospodarska prilagoditev, zdravje bančnega sektorja v Evropi in prihajajoča pogajanja z Združenim kraljestvom o izstopu iz EU so v napovedi prav tako upoštevani kot možna negativna tveganja.

Ozadje

Ta napoved temelji na vrsti tehničnih predpostavk o deviznih tečajih, obrestnih merah in cenah primarnih proizvodov s presečnim datumom 25. aprila 2017. Predpostavke o obrestnih merah in cenah primarnih proizvodov odražajo pričakovanja trgov, pridobljena na trgih izvedenih finančnih instrumentov v času napovedi. Za vse druge vhodne podatke, vključno s predpostavkami o vladnih politikah, ta napoved upošteva podatke do vključno 25. aprila 2017. Če politike niso bile verodostojno napovedane in dovolj podrobno opredeljene, projekcije temeljijo na predpostavki nespremenjenih politik.

Več informacij

Pomladanska gospodarska napoved 2017:

Evropska gospodarska napoved – obrazložitveno spletišče

Spremljajte podpredsednika Valdisa Dombrovskisa na Twitterju: @VDombrovskis

Spremljajte komisarja Pierra Moscovicija na Twitterju: @Pierremoscovici

Spremljajte GD ECFIN na Twitterju: @ecfin

Sporočilo za medije – Zimska gospodarska napoved 2017: plovba v nemirnih vodah

Zimska gospodarska napoved 2017

 

*Translation corrected on 11/05/2017 at 17:50

IP/17/1237

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar