Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Previziunile economice din primăvara anului 2017: o creștere constantă în viitor

Bruxelles, 11 mai 2017

Previziunile economice din primăvara anului 2017: o creștere constantă în viitor

Economia europeană a intrat în al cincilea an de redresare, care se face simțită, în prezent, în toate statele membre ale UE. Se preconizează că aceasta va continua, într-o mare măsură, într-un ritm constant, anul acesta și anul viitor.

Conform previziunilor de iarnă ale Comisiei Europene, publicate astăzi, se așteaptă ca, în zona euro, PIB-ul să înregistreze o creștere de 1,7 % în 2017 și, respectiv, 1,8 % în 2018 (conform previziunilor de iarnă, creșterea preconizată a PIB-ului a fost de 1,6 % în 2017 și, respectiv, 1,8 % în 2018). Se estimează că în UE, în ansamblu, creșterea PIB-ului va rămâne constantă, la 1,9 % în cei doi ani (comparativ cu 1,8 % în ambii ani, conform previziunilor de iarnă).

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, comisar responsabil și pentru stabilitatea financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Previziunile economice publicate astăzi arată o creștere economică în UE din ce în ce mai puternică, iar șomajul continuă să scadă. Cu toate acestea, situația este foarte diferită de la un stat membru la altul, performanțe mai bune înregistrând economiile care au pus în aplicare mai multe reforme structurale ambițioase. Pentru a restabili echilibrul, avem nevoie, în întreaga Europă, de măsuri ferme de reformă, precum deschiderea piețelor produselor și serviciilor europene, modernizarea pieței forței de muncă și a sistemelor de protecție socială. Într-o epocă a schimbărilor demografice și tehnologice, trebuie ca și economiile noastre să evolueze, pentru a oferi mai multe oportunități și un nivel de trai mai bun pentru populație.”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a afirmat: „Europa intră în cel de al cincilea an de creștere consecutivă, sprijinită de politici monetare acomodative, o mai mare încredere a mediului de afaceri și a consumatorilor și consolidarea schimburilor comerciale internaționale. De asemenea, este îmbucurător faptul că gradul ridicat de incertitudine care a caracterizat ultimele douăsprezece luni ar putea începe să scadă, însă, în zona euro, redresarea rămâne inegală în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și investițiile. Abordarea cauzelor acestei divergențe reprezintă principala provocare pe care trebuie să o soluționăm în lunile și anii care urmează.”

Creșterea economică la nivel mondial va crește

Economia globală s-a intensificat la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an, pe măsură ce s-a accelerat, simultan, creșterea economică în numeroase țări cu economii dezvoltate și emergente. Se preconizează că, în acest an, creșterea mondială (exceptând UE) se va consolida la 3,7 %, iar în 2018 la 3,9 %, comparativ cu 3,2 % în 2016 (cifră identică cu cea a previziunilor de iarnă), având în vedere că economia chineză rămâne robustă pe termen scurt și redresarea prețurilor produselor de bază sprijină alte economii emergente. Previziunile privind economia SUA au rămas, în mare măsură, neschimbate, față de cele din iarnă. În general, se așteaptă ca exporturile nete să fie neutre în ceea ce privește creșterea PIB-ului zonei euro în 2017 și 2018.

O creștere temporară a inflației globale

Inflația a crescut în mod semnificativ în ultimele luni, în principal din cauza creșterilor prețului petrolului. Cu toate acestea, inflația de bază, care exclude prețurile volatile ale energiei și ale produselor alimentare neprelucrate, a rămas relativ stabilă și cu mult sub media pe termen lung. Se preconizează că inflația în zona euro va crește de la 0,2 % în 2016 la 1,6 % în 2017, pentru a reveni la 1,3 % în 2018, pe măsură ce efectul creșterii prețului petrolului se estompează.

Se prevede o încetinire a consumului privat în funcție de inflație și o menținere la același nivel a investițiilor

În 2016, consumul privat, principalul factor determinant al creșterii din ultimii ani, a sporit în cel mai rapid ritm înregistrat în ultimii 10 ani, dar se estimează că va scădea în acest an, ca urmare a faptului că inflația subminează parțial creșterea puterii de cumpărare a gospodăriilor. Întrucât se prevede o scădere a inflației pentru anul viitor, consumul privat ar trebui să crească din nou ușor. Se preconizează o creștere relativ constantă a investițiilor, dar acestea continuă să fie afectate de perspectivele modeste privind creșterea și de necesitatea de a se reduce în continuare nivelul de îndatorare din anumite sectoare. O serie de factori susțin redresarea treptată, cum ar fi creșterea ratelor de utilizare a capacității și a rentabilității întreprinderilor, precum și condiții de finanțare atractive, printre altele prin intermediul Planului de investiții pentru Europa.

Rata șomajului continuă să scadă

Rata șomajului este, în continuare, în scădere, însă rămâne la un nivel ridicat în numeroase țări. În zona euro, se așteaptă ca rata șomajului să scadă la 9,4 % în 2017 și, respectiv, la 8,9 % în 2018, atingând cel mai scăzut nivel înregistrat de la începutul anului 2009. Acest fapt se datorează creșterii cererii interne, reformelor structurale și politicilor publice din anumite țări, menite să încurajeze crearea unui număr ridicat de locuri de muncă. În ceea ce privește UE, în ansamblul său, se preconizează o tendință similară, cu o scădere a ratei șomajului la 8,0 % în 2017 și la 7,7 % în 2018, acesta fiind cel mai redus nivel de la sfârșitul anului 2008.

Starea finanțelor publice se îmbunătățește

Se preconizează că atât ponderea deficitului bugetar în PIB, cât și ponderea datoriei brute în PIB vor scădea în 2017 și în 2018, atât în zona euro, cât și în UE. Scăderea cheltuielilor cu dobânzile și moderarea salariilor din sectorul public ar trebui să asigure scăderea în continuare a deficitului, deși într-un ritm mai lent decât în ultimii ani. În zona euro, ponderea deficitului public în PIB este preconizată să scadă de la 1,5 % în 2016 la 1,4 % în 2017 și la 1,3 % în 2018, în timp ce, în UE, se așteaptă ca aceasta să scadă de la 1,7 % în 2016 la 1,6 % în 2017 și la 1,5 % în 2018. Ponderea datoriei în PIB în zona euro este prevăzută să scadă de la 91,3 % în 2016 la 90,3 % în 2017 și la 89,0 % în 2018, în timp ce datoriei în PIB în UE, în ansamblu, este prevăzută să scadă de la 85,1 % în 2016 la 84,8 % în 2017 și la 83,6 % în 2018.

Riscurile care afectează previziunile sunt mai echilibrate, însă valorile prognozate continuă să evolueze în sens negativ

Incertitudinea cu privire la perspectivele economice rămâne ridicată. În ansamblu, riscurile sunt mai echilibrate decât cele din iarnă, însă continuă să reflecte o evoluție negativă. Riscurile externe sunt legate, de exemplu, de evoluția politicii SUA în domeniul economic și comercial și de tensiunile geopolitice în sens larg. Programul de ajustare economică al Chinei, sănătatea sectorului bancar european și viitoarele negocieri cu Regatul Unit privind ieșirea acestei țări din UE sunt considerate, de asemenea, drept factori de risc potențiali de evoluție negativă a previziunilor.

Context

Aceste previziuni se bazează pe o serie de ipoteze tehnice referitoare la cursurile de schimb, ratele dobânzilor și prețurile produselor de bază la data de 25 aprilie 2017. Ipotezele privind rata dobânzii și prețul produselor de bază reflectă așteptările pieței, astfel cum rezultă din piețele instrumentelor derivate la momentul realizării previziunilor. Pentru toate celelalte date integrate în previziuni, inclusiv ipotezele privind politicile publice, aceste previziuni iau în considerare informațiile disponibile până la data de 25 aprilie 2017, inclusiv. Cu excepția cazului în care politicile sunt anunțate în mod credibil și sunt detaliate în mod corespunzător, proiecțiile presupun absența modificărilor de politică.

Informații suplimentare

Previziunile economice din primăvara anului 2017

Site-ul internet explicativ referitor la previziunile economice europene

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter: @ VDombrovskis

Urmăriți activitatea comisarului Moscovici pe Twitter: @ Pierremoscovici

Urmăriți activitatea DG ECFIN pe Twitter: @ecfin

Comunicat de presă: Previziunile economice de iarnă 2017: Navigând prin ape agitate

Previziunile economice de iarnă din 2017

IP/17/1237

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar