Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den digitala inre marknaden: Kommissionen efterlyser ett snabbt antagande av viktiga förslag och kartlägger kommande utmaningar

Bryssel den 10 maj 2017

Efter att ha avverkat hälften av sitt mandat offentliggjorde Europeiska kommissionen idag en halvtidsöversyn av sin strategi för den digitala inre marknaden.

Där redovisas uppnådda framsteg, medlagstiftarna uppmanas att snabbt vidta åtgärder med anledning av alla förslag som redan lagts fram och ytterligare åtgärder om onlineplattformar, dataekonomi och it-säkerhet anges. 

Sedan maj 2015 har Europeiska kommissionen lagt fram 35 lagstiftningsförslag och politiska initiativ i enlighet med sin strategi för den digitala inre marknaden. Tyngdpunkten ligger nu på att nå politiskt samförstånd med Europaparlamentet och rådet om alla förslag, framför allt EU:s uppdaterade telekomregler som kommer att främja investeringar i höghastighets- och kvalitetsnät, vilket har avgörande betydelse för ett fullt utnyttjande av den digitala ekonomin och det digitala samhället.

I dagens meddelande om halvtidsöversynen har kommissionen fastställt tre huvudområden där ytterligare åtgärder behövs på EU-nivå: Att 1) vidareutveckla den europeiska dataekonomin till dess fulla potential, 2) skydda Europas tillgångar genom att ta itu med utmaningar på området it-säkerhet och 3) främja onlineplattformarna som ansvarstagande aktörer i ett rättvist internetekosystem.

– Kommissionen har levt upp till sitt löfte och lagt fram alla de viktiga initiativen för att skapa en digital inre marknad, säger Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden. – Nu måste Europaparlamentet och medlemsländerna anta dessa förslag så snart som möjligt för att nya jobb, nya företag och ny innovation ska åstadkommas i Europa. Två år senare har vi för avsikt att uppdatera vår strategi för att ta hänsyn till nya utmaningar och ny teknik. Vi behöver it-säker infrastruktur i alla delar av EU så att alla – överallt – har tillgång till trygg höghastighetsuppkoppling. Vi har redan kommit överens om stränga EU-regler för skydd av personuppgifter. Nu måste vi se till att icke-personuppgifter kan flöda fritt till stöd för uppkopplade bilar och e-hälsotjänster. Vi behöver högpresterande datorsystem tillsammans med digitalt kompetent arbetskraft för att dra största möjliga nytta av dataekonomin. Alla dessa områden är av avgörande betydelse för Europas digitala framtid, fortsätter Andrus Ansip.

Enligt en ny Eurobarometerundersökning som också offentliggörs idag anser två tredjedelar av européerna att användningen av den senaste digitala tekniken har en gynnsam inverkan på samhället, ekonomin och deras egna liv. En majoritet av de tillfrågade förväntar sig att EU, dess medlemsländer och företagen ska vidta åtgärder för att ta itu med de frågor som digitaliseringen väcker (t.ex. konsekvenserna för sysselsättningen och behovet av bättre digitala färdigheter).

Dagens översyn anger vägen framåt på tre viktiga områden:

  • När det gäller dataekonomi håller kommissionen på att utarbeta ett lagstiftningsinitiativ om gränsöverskridande fritt flöde av icke-personuppgifter (hösten 2017) och ett initiativ om tillgänglighet och vidareutnyttjande av offentliga och offentligt finansierade uppgifter (våren 2018). Dessutom kommer kommissionen att fortsätta sitt arbete med ansvarsfrågor och andra datafrågor som uppstår.
  • När det gäller it-säkerhet kommer kommissionen senast i september 2017 att se över EU:s strategi för it-säkerhet och mandatet för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) för att anpassa strategin till det nya EU-omfattande regelverket om it-säkerhet. Kommissionen kommer också att arbeta för att föreslå ytterligare åtgärder om standarder, certifiering och märkning på området it-säkerhet för att göra uppkopplade föremål mer it-säkra.
  • När det gäller onlineplattformar kommer kommissionen senast i slutet av 2017 att utarbeta ett initiativ för att ta itu med oskäliga avtalsvillkor och handelsmetoder som identifierats i relationer mellan plattformar och företag och har dessutom nyligen fattat konkurrensbeslut om detta. Kommissionen har utvecklat flera dialoger med onlineplattformar inom den digitala inre marknaden (t.ex. EU:s internetforum, uppförandekoden om olagligt näthat och samförståndsavtalet om att förhindra försäljning av varumärkesförfalskade varor över internet) och planerar att samordna dem bättre. Ett av målen är att gå vidare med de processuella aspekterna och principerna om avlägsnande av olagligt innehåll – anmälan och åtgärder – baserat på transparens och skydd av de grundläggande rättigheterna.

Dessutom tar kommissionen upp behovet av ytterligare investeringar i digital infrastruktur och teknik på områden där investeringarna måste gå långt utöver kapaciteten hos enskilda EU-länder, t.ex. när det gäller högpresterande datorsystem.

Bakgrund:

Den digitala inre marknaden har högsta prioritet för Juncker-kommissionen. En fullt fungerande digital inre marknad har potentialen att bidra till ekonomin med 415 miljarder euro per år och skapa hundratusentals nya jobbtillfällen. Två år efter starten har EU snabbt ingått viktiga avtal om slopade roamingavgifter från och med den 15 juni 2017 för alla resenärer i EU, om överföring av innehåll som från och med början av 2018 kommer att göra det möjligt för européer vid resa ha åtkomst till filmer, musik, videospel eller e-böcker som de har abonnerat på hemma eller om frigörandet av frekvensbandet 700 MHz för utveckling av 5G och nya tjänster på nätet. Förhandlingar om det slutliga resultatet när det gäller de återstående förslagen förs nu i Europaparlamentet och rådet.

Läs mer:

Meddelandet A Connected Digital Single Market for All

Översiktstabell över de förslag som lagts fram inom ramen för strategin för den digitala inre marknaden

Frågor och svar om halvtidsöversynen av strategin för den digitala inre marknaden

Faktablad: översikt över utvecklingen av strategin för den digitala inre marknaden

Ett urval digitala framgångshistorier med anknytning till sysselsättning, anställbarhet, utbildning och sociala frågor

Eurobarometerundersökning om attityden till konsekvenserna av digitalisering och automatisering för vår vardag

Studie om färdigheter i olika sektorer

Rapport om Europas digitala utveckling inklusive uppdaterade landsspecifika rapporter och faktablad på telekomområdet

@Ansip_EU

@DSMeu

#DigitalSingleMarket

 

IP/17/1232

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar