Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Piața digitală unică: Comisia solicită adoptarea rapidă a propunerilor-cheie și prezintă provocările viitoare

Bruxelles, 10 mai 2017

Aflată la mijlocul mandatului, Comisia Europeană a publicat astăzi evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei sale privind piața unică digitală.

Aceasta trece în revistă progresele înregistrate, invită colegiuitorii să acționeze rapid cu privire la toate propunerile prezentate deja și evidențiază acțiuni suplimentare în domenii precum platformele online, economia de date și securitatea cibernetică. 

Începând din mai 2015, Comisia Europeană a prezentat 35 de propuneri legislative și inițiative de politică, după cum a anunțat în Strategia privind piața unică digitală. În prezent se pune accentul pe obținerea unui acord politic cu Parlamentul European și cu Consiliul cu privire la toate propunerile, fiind vizate în primul rând normele actualizate ale UE în domeniul telecomunicațiilor, care vor stimula investițiile în rețelele de mare viteză și de calitate, fundamentale pentru dezvoltarea pe deplin a economiei și a societății digitale.

În comunicarea prezentată astăzi privind evaluarea la jumătatea perioadei, Comisia a identificat trei domenii principale în care sunt necesare acțiuni suplimentare la nivelul UE: (1) dezvoltarea economiei europene a datelor la întregul său potențial, (2) protejarea activelor Europei prin abordarea provocărilor în materie de securitate cibernetică și (3) promovarea platformelor online ca actori responsabili ai unui ecosistem echitabil al internetului.

Andrus Ansip, vicepreședintele responsabil de piața unică digitală, a declarat: „Comisia și-a respectat promisiunea și a prezentat toate inițiativele principale pentru construirea unei piețe unice digitale. Acum este necesar ca Parlamentul European și statele membre să adopte cât mai curând posibil aceste propuneri, în vederea creării unor noi locuri de muncă și a extinderii întreprinderilor și acțiunilor inovatoare în Europa. La doi ani de la prezentarea strategiei noastre, propunem o actualizare a acesteia pentru a reflecta noile provocări și tehnologii. Avem nevoie de o infrastructură sigură din punct de vedere cibernetic pe tot cuprinsul UE, astfel încât toată lumea – oriunde s-ar afla – să poată beneficia în siguranță de conexiuni de mare viteză. Am convenit deja asupra unor norme solide la nivelul UE pentru protecția datelor cu caracter personal; în prezent, trebuie să ne asigurăm că datele fără caracter personal pot circula liber pentru a contribui la automobile conectate și la servicii de e-sănătate. Avem nevoie de calcul de înaltă performanță și de o forță de muncă cu competențe digitale, pentru a valorifica la maximum economia datelor. Toate aceste domenii sunt esențiale pentru viitorul digital al Europei.”

Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru, publicat tot astăzi, două treimi dintre europeni consideră că utilizarea celor mai recente tehnologii digitale are un impact pozitiv asupra societății, economiei și a vieții lor personale. Majoritatea respondenților se așteaptă ca UE, statele membre și întreprinderile să ia măsuri pentru a rezolva problemele generate de digitalizare (cum ar fi impactul asupra locurilor de muncă și necesitatea de a îmbunătăți competențele digitale).

Evaluarea prezentată astăzi trasează calea de urmat în trei domenii fundamentale.

  • În sectorul economiei datelor, Comisia pregătește o inițiativă legislativă privind libera circulație transfrontalieră a datelor care nu au caracter personal (toamna anului 2017), precum și o inițiativă privind accesibilitatea și reutilizarea datelor publice și a celor finanțate din fonduri publice (primăvara anului 2018). În plus, Comisia își va continua activitatea cu privire la răspundere și la alte aspecte legate de date care apar pe parcurs.
  • În domeniul securității cibernetice, până în septembrie 2017, Comisia va revizui Strategia de securitate cibernetică a UE și mandatul Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA), pentru a-l alinia la noul cadru la nivelul UE privind securitatea cibernetică. De asemenea, Comisia va lucra la elaborarea unei propuneri care să conțină măsuri suplimentare privind standardele de securitate informatică, certificarea și etichetarea, astfel încât obiectele conectate să fie mai sigure din punct de vedere cibernetic.
  • În ceea ce privește platformele online, până la sfârșitul anului 2017, Comisia va pregăti o inițiativă care va viza clauzele contractuale și practicile comerciale identificate în cadrul relațiilor dintre platforme și întreprinderi; aceasta a luat totodată, recent, decizii relevante în acest sens, cu privire la asigurarea respectării normelor în materie de concurență. Comisia a desfășurat o serie de dialoguri cu platformele online din cadrul pieței unice digitale (de exemplu, Forumul UE pentru internet, Codul de conduită privind discursurile ilegale de incitare la ură din mediul online și Memorandumul de înțelegere privind vânzarea mărfurilor contrafăcute pe internet) și intenționează să le coordoneze mai bine. Unul dintre obiective este acela de a înregistra progrese în ceea ce privește aspectele procedurale și principiile referitoare la eliminarea conținutului ilegal – notificare și acțiune – în condiții de transparență și asigurând protecția drepturilor fundamentale.

În plus, Comisia abordează necesitatea efectuării unor investiții suplimentare în infrastructurile și tehnologiile digitale, în domenii în care investițiile trebuie să depășească capacitatea fiecărui stat membru, de exemplu în domeniul calculului de înaltă performanță.

Context

Piața unică digitală este o prioritate majoră a Comisiei Juncker. O piață unică digitală pe deplin funcțională ar putea să contribuie cu 415 miliarde EUR pe an la economia noastră și să creeze sute de mii de noi locuri de muncă. La doi ani de la crearea acestei piețe, UE a realizat rapid acorduri importante în domenii precum: eliminarea tarifelor de roaming la 15 iunie 2017, pentru toți călătorii din UE, portabilitatea conținutului care le va permite cetățenilor europeni, încă de la începutul anului 2018, să aibă acces, atunci când călătoresc, la filmele, muzica, jocurile video sau cărțile electronice la care sunt abonați la domiciliu sau eliberarea benzii de 700 MHz pentru dezvoltarea tehnologiei 5G și a unor noi servicii online. În ceea ce privește celelalte propuneri, în prezent se negociază rezultatul final în Parlamentul European și în Consiliu.

Informații suplimentare

Comunicarea O piață unică digitală conectată pentru toți

Tabel recapitulativ privind propunerile prezentate în cadrul Strategiei privind piața unică digitală

Întrebări și răspunsuri referitoare la evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei privind piața unică digitală

Fișă informativă: prezentare generală a progreselor înregistrate în cadrul Strategiei privind piața unică digitală

Câteva povești de succes în domeniul digital legate de ocuparea forței de muncă, formare, capacitatea de inserție profesională și aspecte sociale

Sondaj Eurobarometru privind Atitudinile față de impactul digitalizării și al automatizării în viața de zi cu zi

Studiu privind competențele în toate sectoarele

Raportul privind progresele înregistrate în sectorul digital din Europa, care include rapoarte și fișe privind telecomunicațiile, actualizate pentru fiecare țară

@ Ansip_EU

# DSMeu

#DigitalSingleMarket

 

IP/17/1232

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar