Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Digitālais vienotais tirgus — Komisija aicina ātri pieņemt priekšlikumus un ieskicē gaidāmos uzdevumus

Briselē, 2017. gada 10. maijā

Eiropas Komisija, kas nule sasniegusi savu pilnvaru laika vidusposmu, šodien publicē savas Digitālā vienotā tirgus stratēģijas vidusposma pārskatu.

Tā inventarizē paveikto, aicina abus likumdevējus ātri izlemt par visiem jau saņemtajiem priekšlikumiem un ieskicē turpmākās darbības tiešsaistes platformu, datu ekonomikas un kiberdrošības jomā. 

No 2015. gada maija sākuma Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar 35 leģislatīvo aktu priekšlikumiem un politiskām iniciatīvām, kas izziņotas tās Digitālā vienotā tirgus stratēģijā. Tagad jākoncentrējas uz politisku vienošanos ar Eiropas Parlamentu un Padomi par visiem priekšlikumiem, visupirms — atjauninātajiem ES telesakaru noteikumiem, kas sekmēs ieguldījumus kvalitatīvos ātrgaitas tīklos, bez kuriem digitālā ekonomika un sabiedrība nevar īsti realizēties.

Šāsdienas paziņojumā par vidusposma pārskatu Komisija norādījusi uz trim galvenajām jomām, kurās ir vajadzīga turpmāka ES rīcība: 1) pilnīgi atraisīt Eiropas Datu ekonomikas potenciālu, 2) sargāt Eiropas vērtības, novēršot kiberdrošības apdraudējumus, 3) veicināt tiešsaistes platformas, kas ir atbildīgas godīga interneta ekosistēmas dalībnieces.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips: "Komisija ir izpildījusi solījumu un iesniegusi visas galvenās digitālā vienotā tirgus celtniecības iniciatīvas. Tagad Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm šie priekšlikumi jāpieņem, kolīdz tas būs iespējams, jo visā Eiropā ir jāattīstās jaunai nodarbinātībai, uzņēmējdarbībai un inovācijai. Divus gadus vēlāk mēs liekam priekšā savu stratēģiju atjaunināt, lai tā atspoguļotu jaunus uzdevumus un tehnoloģijas. Visās ES malās mums ir vajadzīga tāda kiberdrošības infrastruktūra, lai ikviens katrā vietā varētu droši baudīt ātrgaitas savienojamību. Mēs jau esam vienojušies par stingriem ES noteikumiem personas datu aizsardzībai; tagad mums jāgādā par nepersonizētu datu brīvu plūsmu, kas palīdzētu satīklotajiem transportlīdzekļiem un e-veselības pakalpojumiem. Mums ir vajadzīga augstas veiktspējas datošana apvienojumā ar digitāli prasmīgu darbaspēku, kas spēj optimāli izmantot datu ekonomiku. Visas šīs jomas ir būtiskas Eiropas digitālajai nākotnei."

Šodien publicētajā jaunajā Eirobarometra pētījumā redzams, ka divas trešdaļas eiropiešu uzskata, ka pašu jaunāko ciparu tehnoloģiju izmantošana pozitīvi ietekmē sabiedrību, tautsaimniecību un cilvēka dzīvi. Vairums respondentu gaida, ka ES, dalībvalstis un uzņēmumi ar savu rīcību atrisinās digitalizācijas izraisītās problēmas (kā ietekmi uz nodarbinātību un vajadzību pēc labākām digitālajām prasmēm.

Šāsdienas pārskatā iezīmēts ceļš trijos galvenajos virzienos:

  • Datu ekonomikas jomā Komisija gatavo tiesību akta priekšlikumu par nepersonizētu datu brīvu pārrobežu plūsmu (2017. gada rudenī) un iniciatīvu par publisko un ar publisko finansējumu iegūto datu pieejamību un atkalizmantošanu (2018. gada pavasarī). Komisija arī turpinās darbu, kas saistīts ar līgumatbildību un citām jaunām problēmām datu sakarā.
  • Kiberdrošības jomā Komisija līdz 2017. gada septembrim pārskatīs ES kiberdrošības stratēģiju un pilnvarojumu Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūrai (ENISA), lai to pieskaņotu visas ES kiberdrošības satvaram. Komisija strādās arī ar papildpasākumu priekšlikumiem kiberdrošības standartu, sertifikācijas un marķēšanas jautājumos, lai paaugstinātu satīkloto objektu kiberdrošību.
  • Tiešsaistes platformu jomā Komisija līdz 2017. gada beigām sagatavos iniciatīvu, kas palīdzēs novērst negodīgus līgumu noteikumus un tirdzniecības praksi, kas atklājušies platformu un uzņēmumu savstarpējās attiecībās, un nesen ir arī pieņēmusi lēmumus par konkurences noteikumu izpildi šajā sakarā. Komisija ir risinājusi vairākus dialogus ar tiešsaistes platformām digitālajā vienotajā tirgū (piemēram, par ES interneta forumu, rīcības kodeksu nelikumīgas naidīgas runas apkarošanai un saprašanās memorandu par viltotu preču tirdzniecību internetā) un plāno tās labāk koordinēt. Viens no mērķiem ir turpināt attīstīt procedūras aspektus un principus nelikumīga satura izvākšanas jautājumā — ziņošanu un rīcību — uz pārredzamības un pamattiesību aizsardzības pamatiem.

Bez tam Komisija pievēršas vajadzībai pēc tālākiem ieguldījumiem ciparu infrastruktūrā un tehnoloģijās sfērās, kur jāiegulda daudz vairāk nekā spētu atsevišķas dalībvalstis, kā augsti veiktspējīgā datošanā.

Priekšvēsture

Digitālais vienotais tirgus Ž. K. Junkera vadītajai Komisijai ir svarīga prioritāte. Pilnībā funkcionējošs digitālais vienotais tirgus mūsu ekonomikai varētu nodrošināt 415 miljardu eiro gadā un radīt simtiem tūkstošu jaunu darba vietu. Divos gados pēc tā aizsākšanas ES ir strauji sasniegusi svarīgas vienošanās par viesabonēšanas maksas izbeigšanu no 2017. gada 15. jūnija visiem ceļotājiem Eiropas Savienībā, par satura pārnesamību, kas eiropiešiem ļaus no 2018. gada braucienā ņemt līdzi filmas, mūziku, videospēles un e-grāmatas, ko viņi abonē savā zemē, un par 700 MHz frekvenču joslas atvēlēšanu 5G un jaunu tiešsaistes pakalpojumu attīstīšanai. Par pārējo priekšlikumu galīgo izveidu rit sarunas Eiropas Parlamentā un Padomē.

Sīkāka informācija

Paziņojums Savienots digitālais vienotais tirgus visiem

Pārskats tabulas veidā par Digitālā vienotā tirgus stratēģijā izteiktajiem priekšlikumiem

Jautājumi un atbildes par Digitālā vienotā tirgus stratēģijas vidusposma pārskatu

Faktu lapa: pārskats par Digitālā vienotā tirgus stratēģijas progresu

Veiksmes stāstu izlase ar digitālās jomas sasniegumiem nodarbinātībā un nodarbināmībā, apmācībā un sociālos jautājumos

Eirobarometra dati par Attieksmi pret digitalizācijas un automatizācijas ietekmi uz ikdienu

Prasmju pētījums nozaru griezumā

Ziņojums par Eiropas digitālo progresu, kurā iekļauts atjaunināts ziņojums par telesakariem un lapas par atsevišķām valstīm

@Ansip_EU

@DSMeu

#DigitalSingleMarket

 

IP/17/1232

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar