Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Digitális egységes piac: a Bizottság a főbb javaslatok gyors elfogadását szorgalmazza és feltérképezi a kihívásokat

Brüsszel, 2017. május 10.

Mandátumának félidejéhez érkezve a Bizottság ma közzétette digitális egységes piaci stratégiájának félidős értékelését.

Az Európai Bizottság a mai napon közreadta digitális egységes piaci stratégiájának félidős értékelését. Számba veszi benne az eddigi eredményeket, felszólítja a társjogalkotókat, hogy mihamarabb foglalkozzanak a már benyújtott javaslatokkal, és felvázolja, milyen további intézkedéseket tervez az online platformok, az adatgazdaság és a kiberbiztonság területén. 

2015 májusa óta az Európai Bizottság 35 jogalkotási javaslatot és szakpolitikai kezdeményezést terjesztett elő a digitális egységes piaci stratégia keretében. Következő lépésként az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak politikai megállapodásra kell jutnia a beterjesztett javaslatokkal kapcsolatban, különös tekintettel a naprakésszé tett uniós távközlési szabályokra, amelyek ösztönözni fogják a nagy sebességű és jó minőségű hálózatokba történő beruházásokat. Ezek a hálózatok ugyanis kulcsfontosságúak a digitális gazdaság és társadalom megteremtése szempontjából.

A félidős értékelésről szóló, ma bemutatott közleményében a Bizottság három átfogó uniós szintű célkitűzést határozott meg: (1) az európai adatgazdaságban rejlő lehetőségeket maradéktalanul ki kell aknázni, (2) Európa gazdasági értékeinek védelme érdekében szembe kell nézni a kiberbiztonság területén jelentkező kihívásokkal, továbbá (3) ösztönözni kell a tisztességesen és felelősségteljesen működő online platformok térnyerését.

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket mondta: „A Bizottság betartotta ígéretét: benyújtotta a digitális egységes piac kiépítésére vonatkozó összes fontos kezdeményezést. Most az Európai Parlamenten és a tagállamokon a sor. Kívánatos, hogy a társjogalkotók a lehető leghamarabb elfogadják ezeket a javaslatokat annak érdekében, hogy Európa-szerte lendületre kapjon a munkahelyteremtés, a vállalkozásindítás és az innováció. Most, két év elteltével az új kihívások és technológiák tükrében a digitális egységes stratégia felülvizsgálatára teszünk javaslatot. Az EU-ban mindenütt gondoskodni kell a biztonságos hálózati infrastruktúráról, hogy mindenki – bárhol is tartózkodik – élvezni tudja a nagy sebességű és biztonságos internetkapcsolat előnyeit. A személyes adatok védelmére vonatkozó szigorú szabályokról már megállapodtunk. Most el kell érnünk, hogy a nem személyes adatok szabadon áramolhassanak, így segítve az autók hálózatba kapcsolását és az e-egészségügyi szolgáltatások térnyerését. Nagy teljesítményű számítástechnikára és digitálisan képzett munkaerőre van szükségünk, hogy maradéktalanul ki tudjuk aknázni az adatgazdaságban rejlő előnyöket. Mindez alapvető fontosságú Európa digitális jövője szempontjából.”

Egy új Eurobarométer felmérés szerint, melynek eredményét a Bizottság szintén ma tette közzé, az európaiak kétharmada úgy gondolja, hogy a legkorszerűbb digitális technológiák használata pozitív hatással van a társadalomra, a gazdaságra és saját életükre. A felmérés résztvevőinek többsége azt várja az EU-tól, a tagállamoktól és a vállalkozásoktól, hogy kezeljék a digitális átállás kapcsán (például a munkahelyekre gyakorolt hatás és a digitális készségek tekintetében) jelentkező kihívásokat.

A ma közzétett értékelés felvázolja, milyen intézkedésekre van szükség az említett három kulcsterületen.

  • Az adatgazdaság területén a Bizottság két jogalkotási kezdeményezés előkészítésén dolgozik: a nem személyes jellegű adatok tagállamok közötti szabad áramlására vonatkozó kezdeményezés benyújtására a tervek szerint 2017 őszén, a nyilvános természetű, illetve közfinanszírozás révén rendelkezésre álló adatok hozzáférhetőségére és felhasználására vonatkozó kezdeményezés benyújtására pedig várhatóan 2018 tavaszán fog sor kerülni. Ezen túlmenően a Bizottság folytatni fogja a felelősséggel és az adatfeldolgozás kapcsán felmerülő egyéb új keletű kérdésekkel kapcsolatos munkáját.
  • Ami a kiberbiztonságot illeti, a Bizottság 2017 szeptemberéig felül fogja vizsgálni az EU kiberbiztonsági stratégiáját és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) mandátumát, és mindkettőt hozzá fogja igazítani az új uniós kiberbiztonsági kerethez. A Bizottság továbbá – a hálózatba kapcsolt tárgyak biztonságosabbá tétele érdekében – kiegészítő intézkedéseket fog javasolni a kiberbiztonsági szabványok, a tanúsítások és a címkézés tekintetében.
  • Az online platformok tárgyában a Bizottság még 2017-ben elő fog készíteni egy kezdeményezést, amely a platformok és a vállalkozások közötti kapcsolatokat aláásó tisztességtelen szerződéses feltételekkel és kereskedelmi módszerekkel szembeni fellépésre irányul, a közelmúltban pedig már meg is hozott néhány olyan döntést, melyek az erre vonatkozó versenyszabályok érvényre juttatását célozzák. A Bizottság párbeszédet kezdett több online platformmal a digitális egységes piacon (például az Európai Uniós Internetfórum, a jogsértő online gyűlöletbeszédre vonatkozó magatartási kódexszel kapcsolatos kezdeményezés és a hamisított áruk interneten történő értékesítéséről szóló egyetértési megállapodás keretében), és szándékában áll jobban összehangolni ezeket a kezdeményezéseket. Az egyik fontos feladat a következő: az átláthatóság jegyében és az alapvető jogok tiszteletben tartásával tovább kell fejleszteni a jogsértő tartalmak eltávolítására vonatkozó elveket és eljárásokat (az „értesítés és cselekvés” mechanizmusát).

Ezen túlmenően a Bizottság foglalkozni fog azzal a kérdéssel, hogy miként lehet további beruházásokat eszközölni a digitális infrastruktúrákba és technológiákba azokon a területeken, ahol a szükséges beruházások mértéke messze meghaladja az egyes tagállamok képességeit, így például a nagy teljesítményű számítástechnika területén.

Háttér-információk

A digitális egységes piac a Jean-Claude Juncker vezette Bizottság egyik legfőbb prioritása. A teljes mértékben megvalósult digitális egységes piac előreláthatólag évente 415 milliárd euróval járulna hozzá gazdaságunkhoz és több százezer munkahelyet teremtene. A digitális egységes piac létrehozása után két évvel az EU már számos fontos döntést meghozott: így idén június 15-én megszűnnek a barangolási díjak EU-szerte, 2018-tól az EU más országaiba utazó uniós polgárok külföldön is hozzáférhetnek azokhoz a digitális tartalmakhoz (film, zene, videojáték, e-könyv stb.), amelyekre hazájukban előfizettek, és a 700 MHz-es frekvenciasáv megnyílik az 5G hálózat és az új internetes szolgáltatások előtt. A többi jogszabályjavaslat véglegesítéséről az Európai Parlament és a Tanács jelenleg tárgyal.

További információk:

Közlemény: Összekapcsolt digitális egységes piac mindenkinek

Áttekintő táblázat a digitális egységes piaci stratégia keretében benyújtott javaslatokról

Kérdések és válaszok a digitális egységes piaci stratégia félidős értékeléséről

Tájékoztató: a digitális egységes piaci stratégia terén elért eredmények áttekintése

Munkaerőpiaci érvényesülés, képzés és szociális ellátás: sikertörténetek a digitális gazdaságban

Eurobarométer felmérés: a digitalizálás és az automatizálás mindennapi életre gyakorolt hatásainak a társadalmi fogadtatása

Ágazatközi tanulmány a munkaerőpiaci készségekről

Jelentés Európa digitális fejlődéséről (naprakésszé tett országismertetők, jelentések az egyes országok távközlési ágazatáról stb.)

@Ansip_EU

@DSMeu

Digitális egységes piac (#DigitalSingleMarket)

 

IP/17/1232

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar