Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det digitale indre marked: Kommissionen opfordrer til hurtig vedtagelse af centrale forslag og kortlægger kommende udfordringer

Bruxelles, den 10. maj 2017

Efter at være nået halvvejs i sin mandatperiode offentliggjorde Kommissionen i dag midtvejsevalueringen af sin strategi for det digitale indre marked.

Kommissionen tager bestik af de fremskridt, der er gjort, opfordrer Europa-Parlamentet til hurtig behandling af alle de forslag, som allerede er lagt frem, og skitserer yderligere tiltag vedrørende onlineplatforme, dataøkonomi og cybersikkerhed. 

Kommissionen har som angivet i strategien for det digitale indre marked siden maj 2015 fremlagt 35 lovgivningsforslag og politiske initiativer. Fokus er nu på at opnå politisk enighed om alle forslagene med Europa-Parlamentet og Rådet, frem for alt om de ajourførte EU-regler for telekommunikation, der vil sætte skub i investeringerne i højhastighedsnetværk af høj kvalitet, som er afgørende for fuld udnyttelse af den digitale økonomi og for samfundet.

I dagens meddelelse om midtvejsevaluering har Kommissionen fundet frem til tre hovedområder, hvor der er behov for yderligere indsats fra EU's side: 1) at realisere den europæiske dataøkonomis fulde potentiale, 2) at beskytte Europas aktiver ved at tackle udfordringer på cybersikkerhedsområdet og 3) at fremme onlineplatforme som ansvarlige spillere i et retfærdigt internetøkosystem.

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Kommissionen har levet op til sit løfte og har fremlagt alle centrale initiativer til oprettelse af et digitalt indre marked. Nu skal Europa-Parlamentet og medlemsstaterne vedtage disse forslag så hurtigt som muligt, så der kan blive skabt nye jobs, virksomheder og innovation over hele Europa. Efter to års arbejde foreslår vi en ajourføring af vores strategi, således at den kommer til at afspejle nye udfordringer og teknologier. Vi har overalt i EU behov for cybersikker infrastruktur, således at alle - overalt - på sikker vis kan nyde godt af højhastighedsforbindelser. Vi er allerede blevet enige om strenge EU-regler vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Vi skal nu sikre, at ikkepersonlige oplysninger kan flyde frit, for at fremme internetforbundne biler og e-sundhedstjenester. Vi har behov for højtydende databehandling og en arbejdsstyrke med kendskab til IT for at få så meget som muligt ud af dataøkonomien. Alle disse områder er afgørende for Europas digitale fremtid."

følge en ny Eurobarometerundersøgelse, som også offentliggøres i dag, mener totredjedele af europæerne, at brugen af de nyeste digitale teknologier har en positiv indvirkning på samfundet, økonomien og deres eget liv. Hovedparten af svarpersonerne forventer, at EU, medlemsstaterne og virksomhederne gør en indsats for at håndtere de spørgsmål, som digitaliseringen rejser (så som indvirkningen på beskæftigelsen og behovet for bedre IT-kompetencer).

Dagens evaluering kortlægger vejen frem på tre centrale områder:

  • dataøkonomiområdet forbereder Kommissionen et lovgivningsinitiativ vedrørende den frie strøm af ikkepersonlige oplysninger over grænserne (efterår 2017) og et initiativ vedrørende tilgængelighed og genanvendelse af offentlige og offentligt finansierede data (forår 2018). Derudover vil Kommissionen fortsætte sit arbejde vedrørende ansvar og andre nye dataspørgsmål.
  • cybersikkerhedsområdet vil Kommissionen senest i september 2017 evaluere EU's strategi inden for cybersikkerhed og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerheds (ENISA) mandat med henblik på at tilpasse dem til den nye EU-ramme vedrørende cybersikkerhed. Kommissionen vil også arbejde på et forslag om yderligere tiltag vedrørende standarder, certificering og mærkning på cybersikkerhedsområdet for at gøre internetforbundne objekter mere cybersikre.
  • Inden for onlineplatforme vil Kommissionen inden udgangen af 2017 forberede et initiativ for at gøre noget ved urimelige kontraktbestemmelser og handelspraksis, som man har konstateret i relationer mellem platforme og virksomheder, og Kommissionen har også for nyligt truffet afgørelser vedrørende håndhævelse af konkurrencereglerne i forbindelse hermed. Kommissionen har udviklet en række dialoger med onlineplatforme i det digitale indre marked (f.eks. EU's internetforum, adfærdskodeks i forbindelse med ulovlig hadefuld tale online og aftalememorandum om salg af forfalskede varer via internettet) og har planer om at koordinere disse bedre. Et af målene er at gøre fremskridt med de proceduremæssige aspekter og principper vedrørende fjernelse af ulovligt indhold – varsel og handling – på grundlag af gennemsigtighed og under fuld beskyttelse af de grundlæggende rettigheder.

Derudover gør Kommissionen noget ved behovet for yderligere investeringer i digital infrastruktur og teknologier på områder, hvor behovet for investeringer langt overgår de enkelte medlemsstaters formåen, såsom højtydende databehandling.

Baggrund

Det digitale indre marked er en af Juncker-Kommissionens topprioriteter. Et fuldt funktionsdygtigt digitalt indre marked kan bidrage til vores økonomi med 415 mia. EUR om året og skabe hundredtusindvis af nye job. EU har to år efter lanceringen været hurtig til at opnå vigtige aftaler om afskaffelse af roaminggebyrer for alle rejsende i EU den 15. juni 2017, om portabiliteten af indhold, hvilket allerede i starten af 2018 vil gøre det muligt for europæerne at rejse med de film, den musik, de computerspil eller de e-bøger, som de har abonneret på derhjemme, og om frigivelse af 700 MHz-båndet med henblik på udvikling af 5G og nye onlinetjenester. Den endelige udformning af de resterende forslag forhandles nu i Europa-Parlamentet og Rådet.

Yderligere oplysninger:

Kommunikation Et Internetforbundet Digitalt Indre Marked for Alle

Oversigt over forslagene i strategien for det digitale indre marked

Spørgsmål og svar vedrørende midtvejsevalueringen af strategien for det digitale indre marked

Faktaark: overblik over fremskridtene med strategien for det digitale indre marked

Et udvalg af digitale succeshistorier vedrørende job, beskæftigelsesegnethed, uddannelse og sociale spørgsmål

Eurobarometer vedrørende holdninger til den indvirkning, som digitalisering og automatisering har på dagligdagen

Undersøgelse af kompetencer på tværs af sektorer

Europas digitale statusrapport inklusive ajourførte telekommunikationsrapporter og ark for hvert land

@Ansip_EU

@DSMeu

#DigitalSingleMarket

 

IP/17/1232

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar