Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija začenja razmislek o izkoriščanju globalizacije

Bruselj, 10. maja 2017

Evropska komisija po beli knjigi o prihodnosti Evrope, ki jo je predstavila 1. marca, danes objavlja razmislek o izkoriščanju globalizacije.

Današnji dokument temelji na pošteni presoji dobrih in slabih strani globalizacije, njegov namen pa je začetek razprave o tem, kako bi lahko EU in države članice sooblikovale ta proces in z uvidom v prihodnost izboljšale življenja Evropejcev.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je ob tem dejal: „Na splošno je globalizacija za evropsko gospodarstvo koristna, vendar to našim državljanom ne pomeni veliko, če te koristi niso porazdeljene pravično in bolj enakomerno. Evropa mora sodelovati pri preoblikovanju pravil o svetovni prosti trgovini, tako da bo ta postala pravična. Globalizacija mora biti trajnostna in koristiti vsem Evropejcem. Hkrati pa moramo pri svojih politikah dati poudarek vključevanju ljudi v izobraževanje, da bodo lahko pridobili potrebna znanja in spretnosti ter dohajali razvoj naših gospodarstev. Boljša porazdelitev sredstev bo pomagala zagotoviti socialno kohezijo in solidarnost, na katerih temelji ta Unija.“

Podpredsednik za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost Jyrki Katainen je povedal: „Globalizacija je gonilna sila, ki prinaša koristi za Evropo in druge dele sveta, ob tem pa tudi številne izzive. Da bi ohranili dobre strani odprtosti in hkrati ublažili njene slabe strani, mora Evropa spodbujati močnejši in na pravilih temelječi svetovni red, ki bo odločno ukrepal proti nepoštenim praksam ter pripomogel k večji odpornosti naših družb in boljši konkurenčnosti naših gospodarstev v hitro spreminjajočem se okolju.“

V razmisleku je predstavljen odkrit pregled vpliva globalizacije na EU. Dejstvo je, da je globalizacija EU zelo koristila, vendar je s seboj prinesla tudi številne izzive. Po vsem svetu je pomagala dvigniti iz revščine na stotine milijonov ljudi, revnejšim državam pa je omogočila, da dohitijo ostale. Svetovna trgovina je povečala gospodarsko rast v EU, pri čemer vsaka dodatna milijarda evrov izvoza podpira 14 000 delovnih mest. Poceni uvoz zlasti koristi revnejšim gospodinjstvom. Vendar te koristi niso samodejne niti jih niso enakomerno deležni vsi naši državljani. Na Evropo vpliva tudi dejstvo, da druge države nimajo vselej enakih standardov na področjih, kot so zaposlovanje, okolje ali varnost, kar pomeni, da evropska podjetja v primerjavi s tujimi podjetji težje konkurirajo samo na podlagi cene. To lahko privede do zaprtja tovarn in izgube delovnih mest ali znižanja plač delavcev in poslabšanja delovnih pogojev.

Vendar rešitev ni ne v protekcionizmu ne v politiki nevmešavanja. V razmisleku navedeni podatki jasno kažejo, da je globalizacija koristna, kadar je primerno izkoriščena. EU si mora v sodelovanju z državami članicami in regijami ter mednarodnimi partnerji in drugimi zainteresiranimi stranmi prizadevati, da bi bolje porazdelila koristi globalizacije. Skupaj bi morali izkoristiti priložnost za oblikovanje globalizacije v skladu z lastnimi vrednotami in interesi.

Današnji razmislek odpira pomembno razpravo o tem, kako lahko EU najbolje izkoristi globalizacijo ter se odzove na priložnosti in izzive, ki jih prinaša:

  • V zvezi z zunanjepolitičnim področjem se dokument osredotoča na potrebo po oblikovanju resnično trajnostnega svetovnega reda, ki bi temeljil na skupnih pravilih in programih. EU je vedno podpirala stroga in učinkovita večstranska svetovna pravila, zato bi jih morala še naprej razvijati, da bodo v pomoč pri spopadanju z novimi izzivi ter učinkovitem izvajanju. Lahko bi na primer spodbujala sprejetje novih pravil o enakih konkurenčnih pogojih za odpravo škodljivih in nepoštenih ravnanj, kot so davčne utaje, državne subvencije ali socialni damping. Učinkoviti instrumenti trgovinske zaščite in večstransko sodišče za naložbe bi prav tako lahko EU pomagali pri odločnem ukrepanju zoper države ali podjetja, ki ravnajo nepošteno.
  • Na domačem prizorišču dokument predlaga orodja za zaščito in krepitev vloge državljanov s trdnimi socialnimi politikami ter zagotavlja potrebno podporo za vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje. Progresivne davčne politike, naložbe v inovacije in odločne politike na področju socialnega varstva bi lahko pripomogle k bolj pošteni prerazporeditvi bogastva. Dotlej lahko negativne učinke ublaži uporaba strukturnih skladov EU za pomoč ranljivim regijam in Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, ki pomaga odpuščenim delavcem pri iskanju nove zaposlitve (glej informativno gradivo o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji).

Ozadje

Približno tretjina našega nacionalnega prihodka izvira iz trgovine s tujino. Ker so se tuji trgi povečevali, se je povečal tudi evropski izvoz in omogočil bolje plačana delovna mesta. Države se specializirajo za tisto, v čemer so najuspešnejše, zato so lahko bolj produktivne in pomagajo povečati kupno moč potrošnikov. Ljudje potujemo, delamo, se izobražujemo in živimo v različnih državah. Medsebojne stike ohranjamo na spletu, kjer si izmenjujemo zamisli in izkušnje ter z drugimi delimo svojo kulturo. Študenti lahko prek spleta dostopajo do študijskih programov vodilnih univerz z vsega sveta. Mednarodna konkurenca in znanstveno sodelovanje sta pospešila inovacije. Globalizacija je prav tako dvignila iz revščine na stotine milijonov ljudi, revnejšim državam pa je omogočila, da dohitijo ostale.

Toda s seboj prinaša tudi izzive. Številne Evropejce skrbi, da bo globalizacija povzročila neenakost, izgubo delovnih mest, socialno nepravičnost ali znižanje okoljskih in zdravstvenih standardov ter standardov varovanja zasebnosti. Včasih se jim zdi, da so ogrožene tudi njihove identitete, običaji in način življenja. Te pomisleke je treba priznati in obravnavati.

Glavne prednostne naloge te Komisije so izkoriščanje globalizacije, prispevanje k izboljšanju sveta, spodbujanje visokih standardov in vrednot zunaj Evrope, zaščita naših državljanov pred nepoštenimi praksami ter povečanje odpornosti naših družb in konkurenčnosti naših gospodarstev.

Razmislek o izkoriščanju globalizacije je nadaljevanje bele knjige o prihodnosti Evrope, ki je bila objavljena 1. marca ter predstavlja najpomembnejše izzive in priložnosti za Evropo v prihajajočem desetletju. Bela knjiga je poleg tega začetek procesa, v katerem bodo države EU-27 odločale o prihodnosti svoje Unije. Da bi spodbudila razpravo, bo Evropska komisija skupaj z Evropskim parlamentom in zainteresiranimi državami članicami gostila vrsto razprav o prihodnosti Evrope v mestih in regijah po vsej Evropi.

Razmisleku o izkoriščanju globalizacije bodo sledili razmisleki o:

  • poglobitvi ekonomske in monetarne unije na podlagi poročila petih predsednikov iz junija 2015,
  • prihodnosti evropske obrambe in
  • prihodnosti financ EU.

Več informacij

Razmislek o izkoriščanju globalizacije

Informativni pregled: Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji – deset let evropske solidarnosti

Spremljajte prvega podpredsednika Fransa Timmermansa na Facebooku in Twitterju

Spremljajte podpredsednika Jyrkija Katainena na Facebooku in Twitterju

IP/17/1230

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar