Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság vitaindítója a globalizációban rejlő lehetőségek kiaknázásáról

Brüsszel, 2017. május 10.

Az Európa jövőjéről szóló, március 1-jén közzétett bizottsági fehér könyv után a Bizottság a mai napon közzéteszi a globalizációban rejlő lehetőségek kiaknázásáról szóló vitaanyagot.

A globalizációban rejlő előnyök és hátrányok méltányos értékelésén alapuló mai dokumentum célja vita elindítása arról, hogy az EU és tagállamai miként alakíthatják a globalizációt a jövőbeni változásoknak elébe menve úgy, hogy ezáltal az európaiak élete jobbá váljon.

Frans Timmermans, a Bizottság első alelnöke kijelentette: „A globalizáció kedvezően érinti az európai gazdaság egészét, de mindez a polgáraink számára kevés, ha az előnyök nem oszlanak meg méltányosan és a jelenleginél egyenletesebben. Európának hozzá kell járulnia a globális szabálykönyv újraírásához annak érdekében, hogy a szabadkereskedelem egyben tisztességes kereskedelem is legyen, és a globalizáció fenntarthatóvá váljék, valamennyi európai polgár szolgálatában állva. Szakpolitikáinkat ugyanakkor úgy kell alakítanunk, hogy az emberek megkapják az ahhoz szükséges oktatást és képzést, hogy lépést tartsanak a gazdaságaink fejlődésével. A hatékonyabb újraelosztás az Uniónk alapjául szolgáló társadalmi kohéziót és a szolidaritást segít biztosítani.”

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „A globalizáció hatalmas erő, amely Európa és a világ többi részének javát szolgálja, ugyanakkor kihívásokat is támaszt. Ahhoz, hogy megőrizzük a nyitottság előnyeit, és egyúttal fellépjünk a vele járó hátrányok ellen, Európának elő kell mozdítania az erősebb és szabályalapúbb világrend kialakítását, határozottan fel kell lépnie a tisztességtelen gyakorlatok ellen, ellenállóbbá kell tennie társadalmainkat és fokoznia kell gazdaságaink versenyképességét, mindvégig figyelembe véve a gyorsan változó környezetet.”

A vitaanyag őszinte képet tár elénk a globalizáció EU-ra gyakorolt hatásairól. Nem kétséges, hogy bár a globalizáció rendkívüli módon kedvez az EU-nak, számos kihívást is támaszt. A globalizáció világszerte százmillióknak segít kilépni a szegénységből, és lehetővé teszi a szegényebb országok felzárkózását. Az EU-n belül a globális kereskedelem fellendíti a gazdasági növekedést, és minden egymilliárd eurónyi további export 14 000 munkahely teremtését támogatja. Az olcsóbb import emellett különösen a szegényebb háztartásoknak kedvez. Ezek az előnyök azonban nem automatikusak, és nem egyenlően oszlanak meg a polgáraink körében. Európa számára fontos az is, hogy más országokban nincsenek az európaihoz hasonló foglalkoztatási, környezetvédelemi vagy a biztonsági normák, ami azt jelenti, hogy az európai vállalkozások kizárólag az ár alapján kevésbé képesek versenyezni külföldi partnereikkel. Ez üzembezárásokat és a munkahelyek elvesztését idézi elő vagy leszorító hatást gyakorol a munkavállalói bérekre és a munkafeltételekre.

A megoldás azonban nem a protekcionizmusban és a laisser-faire politikában keresendő. A vitaanyagban bemutatott bizonyítékok egyértelműen arra utalnak, hogy a globalizáció – a benne rejlő előnyök megfelelő kiaknázása mellett – előnyös lehet. Az EU-nak arra kell törekednie, hogy megfelelően elossza a globalizáció előnyeit a tagállamokkal, a régiókkal, valamint a nemzetközi partnerekkel és más érdekeltekkel együttműködve. Közösen kell megragadnunk a lehetőséget, hogy a globalizációt értékeinkkel és érdekeinkkel összhangban alakítsuk.

A mai vitaanyag létfontosságú vitát indít arról, hogy az EU miként tudja a leghatékonyabban kiaknázni a globalizációban rejlő előnyöket, és kezelni a vele járó lehetőségeket és kihívásokat:

  • A külső fellépéseket illetően a dokumentum elsősorban a közös szabályokon és közös menetrenden alapuló valódi fenntartható globális rend kialakításának szükségességét hangsúlyozza. Az EU mindig is az erős és hatékony „többoldalú” globális szabálykönyv kialakítása mellett szállt síkra, amelyet továbbra is az új kihívások kezelésének és a hatékony végrehajtás biztosításának szem előtt tartásával kell kifejlesztenie. Ösztönözhetné például az egyenlő versenyfeltételek létrehozására irányuló új szabályok kialakítását az olyan káros és tisztességtelen magatartások, mint az adókijátszás, a kormányzati támogatások vagy a szociális dömping elleni fellépés révén. A tisztességtelen gyakorlatokat folytató országokkal és vállalkozásokkal szembeni határozott uniós fellépésben úgyszintén segíthet a hatékony kereskedelemvédelmi eszközök bevezetése és a beruházási vitákkal foglalkozó multilaterális bíróság felállítása.
  • A belső fellépéseket illetően a dokumentum olyan eszközöket javasol, amelyek szilárd szociális politikák, valamint az egész életen át tartó oktatási és képzési támogatás biztosítása révén védik a polgárokat és erősítik szerepvállalásukat. A progresszív adópolitikák, az innovációba eszközölt befektetések és az erős jóléti politikák segíthetnek a javak tisztességesebb újraelosztásában. A negatív hatások enyhítéséhez ugyanakkor hozzájárulhatnak az uniós strukturális alapok, amelyek támogatást biztosítanak a kiszolgáltatott helyzetben lévő régiók számára, vagy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (lásd az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló tájékoztatót), amely az elbocsátott munkavállalóknak segít újra munkába állni.

Háttér-információk

Nemzeti jövedelmünk mintegy harmada a világ többi részével való kereskedelemből származik. A tengerentúli piacok kibővülésével az európai kivitel egyre jobban fizetett munkahelyeket biztosít. Azáltal, hogy az országok arra szakosodnak, amihez a legjobban értenek, kevesebb ráfordítással többet tudnak termelni, és ezáltal képesek növelni a fogyasztók vásárlóerejét. Az emberek a különböző országokban szabadon utaznak, dolgoznak, tanulnak és élnek. Kommunikálnak egymással az interneten, megosztják gondolataikat, kultúrájukat és tapasztalataikat. A diákok az interneten a világ vezető egyetemeinek képzéseihez férnek hozzá. A nemzetközi verseny és a tudományos együttműködés felgyorsítja az innovációt. A globalizáció emellett több száz millió embert emel ki a szegénységből és lehetővé teszi a szegényebb országok felzárkózását.

A globalizáció ugyanakkor kihívásokat is tartogat. Európában sokan aggódnak amiatt, hogy a globalizáció egyenlőtlenséghez, a munkahelyek elvesztéséhez, társadalmi igazságtalansághoz vagy a környezetvédelmi, egészségügyi vagy adatvédelmi normák csökkenéséhez vezet. Némelyek úgy érzik, identitásuk, hagyományaik és életmódjuk forog kockán. Ezeket az aggályokat el kell ismerni és tenni kell ellenük.

A globalizációban rejlő lehetőségek kiaknázása, a világ jobbá alakítása, a magas szintű normák és értékek Európán kívüli előmozdítása, polgáraink tisztességtelen gyakorlatoktól való védelme, társadalmaink ellenállóvá és gazdaságaink versenyképesebbé tétele kulcsfontosságú a jelenlegi Bizottság számára.

A globalizációban rejlő lehetőségek kiaknázásáról szóló vitaanyag az Európa jövőjéről szóló, 2017. március 1-jén közzétett fehér könyvre épül, amely az elkövetkező évtizedben Európa előtt álló főbb kihívásokat és lehetőségeket vázolja fel. A fehér könyv egyúttal azon folyamat kezdetének is tekintendő, amelynek során az EU-27 dönt az Unió jövőjéről. A vita ösztönzéseként az Európai Bizottság az Európai Parlamenttel és az érdeklődő tagállamokkal együtt Európa jövőjéről szóló vitasorozatot indít Európa-szerte a városokban és régiókban.

A globalizációban rejlő lehetőségek kiaknázásáról szóló dokumentumot az alábbi témákkal kapcsolatos vitaanyagok fogják követni:

  • az európai gazdasági és monetáris unió elmélyítése (az öt elnök 2015. júniusi jelentése alapján),
  • Európa védelmének jövője,
  • az uniós pénzügyek jövője.

További információk

A globalizációban rejlő lehetőségek kiaknázásáról szóló vitaanyag

Tájékoztató: European Globalisation Adjustment Fund – Ten years of European Solidarity (Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap: tíz éve az európai szolidaritás szolgálatában)

Kövesse Frans Timmermans első alelnök bejegyzéseit a Facebookon és a Twitteren

Kövesse Jyrki Katainen alelnök bejegyzéseit a Facebookon és a Twitteren

IP/17/1230

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar