Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Správa o občianstve EÚ z roku 2017: Komisia podporuje práva, hodnoty a demokraciu

Brusel 24. Január 2017

Európska komisia dnes uverejňuje tretiu správu o občianstve EÚ, v ktorej sumarizuje pokrok dosiahnutý od roku 2014 a prezentuje opatrenia zamerané na zaistenie toho, aby občania mohli v plnej miere uplatňovať svoje práva pri práci, cestovaní, štúdiu alebo pri účasti vo voľbách.

Európania sú si viac ako kedykoľvek predtým vedomí svojho postavenia občanov Únia a podiel Európanov, ktorí chcú vedieť viac o svojich právach, naďalej narastá. Štyria z piatich Európanov si cenia najmä právo na voľný pohyb, ktoré im umožňuje žiť, pracovať, študovať a podnikať kdekoľvek v EÚ (december 2016 Eurobarometer). Nedostatok informovanosti naopak znamená, že občania EÚ neuplatňujú svoje právo voliť v európskych a komunálnych voľbách v plnej miere a mnohí z nich si nie sú vedomí svojho práva na konzulárnu ochranu poskytovanú ambasádami iných členských štátov. V správe o občianstve EÚ z roku 2017 sú uvedené priority Komisie v oblasti ďalšieho zvyšovania informovanosti o týchto právach a zjednodušovania ich využívania v praxi.

Věra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, ktorá je zodpovedná za oblasť práv vyplývajúcich z občianstva EÚ, uviedla: „87 % Európanov si uvedomuje, že sú občanmi EÚ, a to je viac ako kedykoľvek predtým. Nie sú si však vždy vedomí svojich práv, ktoré vyplývajú z občianstva EÚ. Občianstvo EÚ zahŕňa dôležité práva a slobody a takisto možnosť demokratickej účasti a aktívneho zapojenie sa do procesu rozhodovania v EÚ. Chceme, aby občania vedeli viac o svojich právach vyplývajúcich z občianstva EÚ a by ich mohli jednoduchšie využívať.“

Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo: „Európska únia existuje pre európskych občanov a vďaka nim. Aby občania EÚ mohli v časoch silnejúcich nadnárodných výziev využívať svoje práva a slobody v plnej miere, sme odhodlaní pokračovať v našom úsilí o posilnenie bezpečnosti v rámci EÚ a zvýšenie ochrany našich spoločných vonkajších hraníc.“

Správa sa opiera o informácie od občanov získané v rámci prieskumov a verejných konzultácií a je zameraná na štyri hlavné oblasti: 1) podpora práv vyplývajúcich z občianstva EÚ a spoločných hodnôt EÚ, 2) podpora a posilnenie účasti občanov na demokratickom živote EÚ, 3) zjednodušenie každodenného života občanov EÚ, 4) posilnenie bezpečnosti a podpora rovnosti.

Na účely dosiahnutia týchto cieľov prijme Komisia niekoľko opatrení, ktoré zahŕňajú:

  • organizáciu informačnej kampane v rámci celej EÚ zameranej na zvýšenie povedomia o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ, aby občania lepšie chápali svoje práva,
  • posilnenie dobrovoľníctva: Komisia chce vytvoriť viac príležitostí pre mladých ľudí v Európe, aby mohli poskytnúť významný príspevok spoločnosti a preukázať solidaritu. Od 7. decembra 2016 vyvíja činnosť európsky zbor solidarity, ktorý mladým ľuďom dáva príležitosť získavať cenné skúsenosti a súčasne preukazovať solidaritu s osobami, ktoré ju potrebujú.
  • návrh jednotnej digitálnej brány, aby občania mali jednoduchý on-line prístup k informáciám, pomoci a službám zameraným na riešenia problémov v rámci širokej škály administratívnych otázok,
  • zintenzívnenie dialógu s občanmi a podnietenie verejnej diskusie s cieľom vymieňať si názory s občanmi EÚ a zlepšiť ich chápanie dosahu Únie na ich každodenné životy. Od začiatku pôsobenia Junckerovej Komisie bolo zorganizovaných už 125 dialógov s občanmi,
  • podporu najlepších postupov s cieľom pomôcť občanom voliť a kandidovať v EÚ voľbách, a to najmä vzhľadom na blížiace sa voľby v roku 2019.

Súvislosti

Každá osoba, ktorá je štátnym príslušníkom niektorého členského štátu EÚ, je takisto občanom EÚ. Občianstvo EÚ nenahrádza štátne občianstvo, ale dopĺňa ho. Je to hodnotné postavenie, ktoré občanom dáva mnoho slobôd, ako sú voľný pohyb, konzulárna ochrana a právo voliť a kandidovať v komunálnych voľbách a vo voľbách do Európskeho parlamentu, nech žijú kdekoľvek v Európskej únii.

Európska komisia zaručuje, že práva spojené s občianstvom EÚ sú pre občanov realitou. Od roku 2010 predkladá každé tri roky správu o hlavných iniciatívach realizovaných s cieľom podporiť a posilniť európske občianstvo. Správy sú vypracovávané na základe spätnej väzby od občanov, predložených petícií a priamych dialógov, ktoré komisári viedli s občanmi. V roku 2015 vykonala Komisia verejnú konzultáciu a dva prieskumy, ktoré boli zamerané na občianstvo EÚ a volebné právo a ktoré sa použili pri príprave správy o občianstve EÚ z roku 2017.

Ďalšie informácie

Správa o občianstve EÚ z roku 2017

Prehľad opatrení Komisie prijatých v oblasti občianstva EÚ v rokoch 2013 – 2016

Zhrnutie správy o občianstve EÚ z roku 2017

Prehľad o verejnej konzultácii o občianstve EÚ, ktorá prebehla v roku 2015

Technická správa o legislatívnom vývoji a judikatúre v oblasti občianstva EÚ (článok 25)

Program týkajúci sa občianstva EÚ

Prieskum z roku 2015 o volebnom práve

Prieskum z roku 2015 o občianstve

 

IP/17/118

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar