Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija začenja postopek za ugotavljanje kršitev proti Sloveniji

Bruselj, 5. maja 2017

Komisija začenja postopek za ugotavljanje kršitev proti Sloveniji

Evropska komisija je sprejela prvi korak v postopku za ugotavljanje kršitev proti Sloveniji v zvezi z zasegom podatkov Evropske centralne banke (ECB) leta 2016 na Banki Slovenije, in sicer je izdala uradni opomin.

Slovenski organi so 6. julija 2016 v okviru nacionalne preiskave proti uradnikom Banke Slovenije v prostorih Banke Slovenije zasegli podatke, in sicer dokumente ECB in računalniško strojno opremo. ECB ni dala predhodnega dovoljenja za zaseg dokumentov. Nedotakljivost arhivov ECB ščiti Protokol št. 7 o privilegijih in imunitetah EU.

Komisija je pred izdajo opomina skušala decembra 2016 dejstva razjasniti neformalno z dopisom prek sistema EU Pilot, v katerem je zaprosila za pojasnila o dejstvih in o tem, kako so slovenski organi ohranili nedotakljivost arhivov ECB. Komisija ni bila zadovoljna z odgovorom, ki so ga predložili slovenski organi, in se je brez poseganja v pristojnosti nacionalnih organov v okviru nacionalnih postopkov odločila, da bo začela postopek za ugotavljanje kršitev v zvezi z morebitno kršitvijo Protokola št. 7 k Pogodbi o delovanju Evropske unije in kršitvijo dolžnosti lojalnega sodelovanja (člen 4(3) Pogodbe o Evropski uniji). Komisija o tej zadevi tesno sodeluje z ECB.

Slovenski organi morajo na dopis Komisije odgovoriti v dveh mesecih.

Več informacij:

– Ključne odločitve iz svežnja kršitev iz aprila 2017: MEMO/17/1045.

– Splošne informacije o postopku za ugotavljanje kršitev: MEMO/12/12(in infograf).

– Informacije o postopku EU za ugotavljanje kršitev.

IP/17/1184

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar