Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen förbereder nästa steg mot en europeisk pelare för sociala rättigheter

Bryssel den 23 januari 2017

I dag tar EU-kommissionen ytterligare ett steg mot att inrätta en europeisk pelare för sociala rättigheter genom att ordna en högnivåkonferens i Bryssel. Inom kort kommer detaljerade förslag att läggas fram. EU-kommissionen meddelar även att den kommer att stå värd för ett socialpolitiskt toppmöte med Sverige senare i år.

Fler än 600 deltagare från myndigheter i medlemsländerna, EU-institutioner, arbetsmarknadens parter och civilsamhället, inbegripet fler än 20 nationella ministrar och flera kommissionsledamöter, diskuterar resultaten av det offentliga samrådet om den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Ända sedan initiativet offentliggjordes av EU-kommissionens ordförande Juncker i september 2015 har det förts en omfattande debatt med EU-myndigheter, medlemsländer, arbetsmarknadens parter, civilsamhället och medborgare om innehållet i denna pelare och dess roll samt om hur man kan säkerställa social rättvisa i Europa. Dagens diskussioner sätter punkt för den processen och kommer att vara till hjälp för kommissionen vid utarbetandet av förslaget om pelaren som förväntas läggas fram i mars. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tar tillfället i akt att i dag meddela att han tillsammans med Sveriges statsminister Stefan Löfven kommer att stå värd för ett socialpolitiskt toppmöte för rättvis sysselsättning och tillväxt i Göteborg 17 november 2017.

– Ända sedan jag inledde min mandatperiod har jag varit tydlig med att jag vill ha ett mer socialt Europa och vi har tagit de första viktiga stegen för att uppnå detta, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Detta år kommer vara av största betydelse. Efter det omfattande offentliga samrådet är det dags att inrätta den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Det socialpolitiska mötet i Sverige kommer hjälpa oss att skapa initiativkraft och föra upp prioriteringarna av socialpolitiska frågor där de hör hemma, nämligen högst upp på EU:s dagordning.

– I dessa utmanande tider behöver vi visa att vi kan leverera resultat som gör skillnad i människors dagliga liv, säger statsminister Stefan Löfven. Ett mer socialt Europa med rättvisa arbetsvillkor, effektiva arbetsmarknader och en stark social dialog bör vara en prioritering för oss alla. Jag är övertygad om att vi kan ta viktiga steg mot detta mål på det socialpolitiska toppmötet i november.

Dagens konferens är en möjlighet till utbyte med berörda parter. Kommissionen ordnade ett omfattande offentligt samråd om pelaren i fjol och fick in med fler än 16 000 bidrag. Europaparlamentet antog en resolution förra veckan (*). Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) ska anta sitt yttrande senare denna månad. Regionkommittén har bidragit med ett yttrande och arbetsmarknadens parter på europeisk och nationell nivå med rapporter (rapport från Businesseurope, rapport från EFS).

Bakgrund

Trots att den ekonomiska situationen nyligen förbättrats har den värsta socioekonomiska krisen i modern tid fått långtgående konsekvenser. Arbetslivet och våra samhällen i stort ändras i rask takt, vilket medför nya möjligheter och utmaningar till följd av globaliseringen, den digitala revolutionen, förändrade arbetsmönster och den demografiska utvecklingen. Det ligger i allas intresse att arbeta för ett mer framgångsrikt Europa som kan blicka in i framtiden med tillförsikt och ett Europa där den ekonomiska och sociala utvecklingen går hand i hand. Det bär vi gemensamt ansvar för.

Det är en nyckelprioritering för kommissionen att skapa ett mer socialt och rättvist Europa. I sitt tal om tillståndet i unionen 2015 meddelade EU-kommissionens ordförande Juncker att han vill ta fram en europeisk pelare för sociala rättigheter. Den 8 mars 2016 lade vice ordförande Dombrovskis och kommissionär Thyssen fram ett första preliminärt utkast för detta initiativ. Pelaren kommer att bestå av en rad viktiga principer som behövs för välfungerande och rättvisa arbetsmarknader och välfärdssystem. Den har setts som en referensram för att granska de deltagande medlemsländernas resultat på områdena sysselsättning och socialpolitik, driva på reformerna på nationell nivå och i synnerhet tjäna som kompass för en förnyad konvergensprocess i hela Europa. Det omfattande offentliga samrådet, som slutfördes i slutet av december, var ett bra tillfälle att diskutera de första förslag som kommissionen presenterade under 2016. Kommissionens förslag för den europeiska pelaren för sociala rättigheter kan förväntas i mars.

Det socialpolitiska toppmötet i november kommer att utgöra ett tillfälle för nyckelaktörer på området att diskutera prioriteringarna för politiken och initiativen som tas fram på EU-nivå samt att överväga hur EU, medlemsländerna och arbetsmarknadens parter på alla nivåer kan bidra till de gemensamma ekonomiska och socialpolitiska prioriteringarna. Syftet med toppmötet är att samla stats- och regeringschefer, arbetsmarknadens parter och andra nyckelaktörer så att de kan samarbeta för att främja rättvis sysselsättning och tillväxt.

Mer information

Pressmeddelande om det socialpolitiska toppmötet om rättvis sysselsättning och tillväxt

#SocialSummit17

Faktablad: Den europeiska pelaren för sociala rättigheter – frågor och svar

Webbsida om den europeiska pelaren om sociala rättigheter

Följ Marianne Thyssen på Facebook och Twitter

GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

 

(*): Uppdaterat den 23 januari 2017 klockan 16.30.

 

IP/17/114

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar