Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija korak bližje evropskemu stebru socialnih pravic

Bruselj, 23. januarja 2017

Evropska komisija je danes na konferenci na visoki ravni v Bruslju naredila naslednji korak za vzpostavitev evropskega stebra socialnih pravic. Temu bodo kmalu sledili podrobni predlogi. Komisija je tudi napovedala, da bo pozneje letos skupaj s Švedsko gostila evropski socialni vrh.

Več kot 600 udeležencev iz organov držav članic, institucij EU, socialnih partnerjev in predstavnikov civilne družbe, vključno z več kot 20 ministri držav članic in več članov kolegija komisarjev, je razpravljalo o rezultatih javnega posvetovanja o evropskem stebru socialnih pravic. Odkar je predsednik Komisije Jean-Claude Juncker septembra 2015 naznanil pobudo, poteka med organi EU, državami članicami, socialnimi partnerji, civilno družbo in državljani široka razprava o vsebini in vlogi stebra ter o tem, kako zagotoviti poštenost in socialno pravičnost v Evropi. Z današnjimi razpravami se ta proces zaključuje, zaključki posvetovanja pa bodo Komisiji v pomoč pri pripravi predloga o stebru socialnih pravic, ki bo predvidoma pripravljen v marcu. Ob tej priložnosti je predsednik Jean-Claude Juncker naznanil, da bo 17. novembra 2017 skupaj s švedskim predsednikom vlade Stefanom Löfvenom v Göteborgu gostil „socialni vrh za pravična delovna mesta in rast“.

Predsednik Jean-Claude Juncker je povedal: „Že na začetku svojega mandata sem jasno povedal, da želim bolj socialno Evropo. Naredili smo prve pomembne korake na poti k temu cilju. To leto pa bo ključnega pomena. Izvedli smo obširno javno posvetovanje in zdaj je čas za vzpostavitev evropskega stebra socialnih pravic. S socialnim vrhom na Švedskem bomo pobudi dali zagon, socialnim prednostnim vprašanjem pa namenili pozornost, ki si jo zaslužijo.“

Predsednik švedske vlade Stefan Löfven je dodal: „V teh težkih časih moramo pokazati, da lahko dosežemo konkretne rezultate za vsakdanje življenje ljudi. Bolj socialna Evropa z dobrimi delovnimi pogoji, učinkovitimi trgi dela in močnim socialnim dialogom bi morala biti prednostna naloga vseh nas. Verjamem, da lahko na novembrskem socialnem vrhu naredimo velike korake k uresničitvi tega cilja.“

Današnja konferenca je priložnost za izmenjavo mnenj z deležniki. Komisija je lani organizirala široko javno posvetovanje o stebru in podanih je bilo več kot 16 000 mnenj. Evropski parlament je prejšnji teden (*) sprejel resolucijo, Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) naj bi mnenje sprejel pozneje ta mesec, Odbor regij je svoje mnenje že predložil, evropski in nacionalni socialni partnerji pa so prispevali s poročili (poročilo organizacije delodajalcev BusinessEurope, poročilo Evropske konfederacije sindikatov ETUC).

Ozadje

Kljub nedavnemu izboljšanju gospodarskih razmer so posledice najhujše gospodarske in socialne krize v bližnji preteklosti zelo obsežne. Svet dela in naše družbe se hitro spreminjajo, pojavljajo se nove priložnosti in izzivi, ki so posledica globalizacije, digitalne revolucije, spreminjajočih se delovnih vzorcev in demografskih sprememb. Skupaj smo odgovorni in si prizadevamo za bolj uspešno in v prihodnost usmerjeno trajnostno Evropo, kjer sta gospodarski in socialni razvoj nerazdružljiva.

Bolj socialna in poštena Evropa je ključna prednostna naloga te Komisije. V svojem govoru o stanju v Uniji leta 2015 je predsednik Juncker napovedal, da želi razviti evropski steber socialnih pravic. Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis in komisarka Marianne Thyssen sta 8. marca 2016 predstavila prvi predhodni oris te pobude. Steber bo vključeval več ključnih načel za podporo dobro delujočim in pravičnim trgom dela ter mrežam socialne varnosti. Pripravljen je bil kot referenčni okvir za pregled uspešnosti na področju zaposlovanja in socialnih vprašanj sodelujočih držav članic ter pospeševanje reform na nacionalni ravni, zlasti pa bi moral postati vodilo za obnovljeno konvergenco po vsej Evropi. Obsežno javno posvetovanje je ponudilo priložnost za razpravo o prvih zamislih, ki jih je Komisija predstavila v letu 2016. To javno posvetovanje se je zaključilo konec decembra. Predlog Komisije o evropskem stebru socialnih pravic bo predvidoma pripravljen marca.

Socialni vrh v mesecu novembru bo priložnost za ključne deležnike, da bodo lahko razpravljali o prednostnih nalogah politik in pobudah na evropski ravni ter preučili, kako lahko Evropska unija, države članice in socialni partnerji na vseh ravneh uresničijo svoje skupne gospodarske in socialne prednostne naloge. Na njem se bodo zbrali voditelji držav ali vlad, socialni partnerji in drugi ključni akterji, da bodo sodelovali pri spodbujanju pravičnih delovnih mest in rasti.

Več informacij

Sporočilo za medije: Socialni vrh za pravično rast in delovna mesta

#SocialSummit17

Memo: Evropskemu stebru socialnih pravic naproti – vprašanja in odgovori

Spletna stran o evropskem stebru socialnih pravic

Komisarka Marianne Thyssen na Facebooku in Twitterju

Generalni direktorat za zaposlovanje in socialne zadeve

 

(*): Posodobljeno 23. 1. 2017 ob 16.30.

 

IP/17/114

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar