Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie bereidt volgende stappen Europese pijler van sociale rechten voor

Brussel, 23 januari 2017

Vandaag zet de Europese Commissie een nieuwe stap naar de oprichting van een Europese pijler van sociale rechten met een conferentie op hoog niveau in Brussel. Gedetailleerde voorstellen volgen binnenkort. Voorts heeft de Europese Commissie aangekondigd dat zij later dit jaar samen met Zweden een Sociale Top van de EU zal organiseren.

Meer dan 600 deelnemers afkomstig van autoriteiten van de lidstaten, de EU-instellingen, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld, onder wie meer dan 20 ministers van de lidstaten en meerdere Commissieleden, bespreken de resultaten van de openbare raadpleging over de Europese pijler van sociale rechten. Sinds de aankondiging van deze pijler door voorzitter Juncker in september 2015 heeft een breed debat plaatsgevonden. Daaraan hebben EU-autoriteiten, de lidstaten, de sociale partners, het maatschappelijk middenveld en burgers deelgenomen. Het debat ging over de inhoud en rol van de pijler en over de vraag hoe wij billijkheid en sociale rechtvaardigheid in Europa kunnen waarborgen. Met de besprekingen van vandaag wordt dit proces afgerond. Deze besprekingen zullen de Commissie helpen bij de voorbereiding van haar voorstel over de pijler, dat in maart mag worden verwacht. Bij deze gelegenheid heeft voorzitter Jean-Claude Juncker vandaag aangekondigd dat hij samen met de premier van Zweden, Stefan Löfven, in Göteborg op 17 november 2017 een "Sociale Top voor eerlijke banen en groei" zal organiseren.

Voorzitter Jean-Claude Juncker zei hierover: "Vanaf het begin van mijn mandaat heb ik duidelijk gemaakt dat ik een socialer Europa wilde. Hiertoe hebben wij belangrijke eerste stappen gezet. 2017 wordt een beslissend jaar. Na de brede openbare raadpleging is het tijd om de Europese pijler van sociale rechten op te richten. De Sociale Top in Zweden zal ons helpen om de juiste dynamiek te vinden en de sociale prioriteiten in Europa hun juiste plaats te geven: bovenaan de Europese agenda."

Premier Stefan Löfven zei het volgende: "In deze moeilijke tijden moeten wij tonen dat wij resultaten kunnen boeken die van belang zijn in het dagelijkse leven van de burgers. Een socialer Europa met eerlijke arbeidsomstandigheden en -voorwaarden, effectieve arbeidsmarkten en een sterke sociale dialoog moeten voor ieder van ons een prioriteit zijn. Ik vertrouw erop dat wij belangrijke stappen in die richting kunnen zetten op de Sociale Top in november."

De conferentie van vandaag biedt de kans om van gedachten te wisselen met de belanghebbenden. De Commissie heeft vorig jaar een brede openbare raadpleging georganiseerd over de pijler. Daar zijn meer dan 16 000 bijdragen aan geleverd. Het Europees Parlement heeft vorige week (*) een resolutie aangenomen. Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) zal zijn advies later deze maand uitbrengen. Het Comité van de Regio's heeft een bijdrage geleverd met een advies en de Europese en de nationale sociale partners hebben meegeholpen met hun verslagen (verslag van BusinessEurope, verslag van het EVV).

Achtergrond

Ondanks de recente verbeteringen van de economische omstandigheden, heeft de ergste economische en sociale crisis in het recente verleden diepe sporen nagelaten. De arbeidsmarkt en onze samenleving veranderen snel. De globalisering, de digitale revolutie, de veranderende arbeidspatronen en demografische ontwikkelingen scheppen nieuwe kansen en plaatsen ons voor nieuwe uitdagingen. Wij hebben een gedeelde verantwoordelijkheid en gemeenschappelijk belang bij een meer welvarend Europa, dat voorbereid is op de toekomst en waar economische en sociale ontwikkelingen hand in hand gaan.

Een socialer en eerlijker Europa tot stand brengen is een topprioriteit voor deze Commissie. In zijn toespraak over de Staat van de Unie in 2015 heeft voorzitter Juncker aangekondigd dat hij een Europese pijler van sociale rechten wil oprichten. Op 8 maart 2016 hebben vicevoorzitter Dombrovskis en commissaris Thyssen een eerste voorlopige omschrijving van dit initiatief gepresenteerd. De pijler bepaalt een aantal grondbeginselen ter ondersteuning van goed werkende en billijke arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. Hij is opgevat als referentiekader om de prestaties op het vlak van werkgelegenheid en de sociale prestaties van de deelnemende lidstaten door te lichten, hervormingen op nationaal niveau te stimuleren en, meer in het bijzonder, als kompas te dienen voor het hernieuwde proces van convergentie in Europa. Een brede openbare raadpleging bood de gelegenheid om de eerste ideeën te bespreken die de Commissie in 2016 had voorgesteld. Eind december werd deze openbare raadpleging afgerond. Het voorstel van de Commissie over de Europese pijler van sociale rechten mag in maart worden verwacht.

De Sociale Top in november biedt de voornaamste belanghebbenden de kans om de beleidsprioriteiten en -initiatieven op Europees niveau te bespreken en na te gaan hoe de Europese Unie, de lidstaten en de sociale partners op alle niveaus hun gedeelde economische en sociale prioriteiten kunnen verwezenlijken. Op de Top komen staatshoofden en regeringsleiders, sociale partners en andere belangrijke actoren bijeen om samen te werken aan eerlijke banen en groei.

Meer informatie

Persbericht Sociale Top voor eerlijke banen en groei

#SocialSummit17

Memo: Naar een Europese pijler van sociale rechten – Vragen en antwoorden

Website over de Europese pijler van sociale rechten

Volg commissaris Thyssen op Facebook en Twitter

DG Werkgelegenheid en Sociale Zaken

 

(*) : Bijgewerkt op 23 januari 2017 om 16.30 uur.

 

IP/17/114

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar