Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija sper nākamos soļus ceļā uz Eiropas sociālo tiesību pīlāru

Briselē, 2017. gada 23. janvārī

Šodien Eiropas Komisija sper nākamo soli ceļā uz Eiropas sociālo tiesību pīlāra izveidi un rīko augsta līmeņa konferenci Briselē. Drīzumā tā nāks klajā ar sīki izstrādātiem priekšlikumiem.

Eiropas Komisija turklāt paziņojusi, ka kopā ar Zviedriju tā šogad rīkos ES samitu sociālo tiesību jomā.

Par Eiropas sociālo tiesību pīlāru rīkotās sabiedriskās apspriešanas rezultātus apspriež vairāk nekā 600 dalībnieki, kuru vidū ir dalībvalstu un ES iestāžu pārstāvji, sociālie partneri un pilsoniskās sabiedrības locekļi, vairāk nekā 20 valstu ministri un vairāki Komisijas kolēģijas locekļi. Kopš Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers ir paziņojis par šo iniciatīvu 2015. gada septembrī, ir norisinājušās plašas debates ar ES iestādēm, dalībvalstīm, sociālajiem partneriem, pilsonisko sabiedrību un pilsoņiem par šā pīlāra saturu un nozīmi un par to, kā nodrošināt godīgumu un sociālo taisnīgumu Eiropā. Šodien notiekošās diskusijas noslēdz šo procesu, un tās palīdzēs Komisijai sagatavot priekšlikumu par minēto pīlāru, kas gaidāms martā. Šajā sakarībā Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers šodien paziņoja, ka 2017. gada 17. novembrī viņš kopā ar Zviedrijas premjerministru Stefanu Levēnu Gēteborgā rīkos augstākā līmeņa tikšanos sociālo tiesību jautājumos “Taisnīgas darbvietas un izaugsme”.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: “Kopš mana pilnvaru termiņa sākuma esmu skaidri pateicis, ka vēlos panākt sociāli taisnīgāku Eiropu. Mēs esam veikuši pirmos nozīmīgos pasākumus, lai to sasniegtu. Šis gads būs izšķirīgs. Pēc plašās sabiedriskās apspriešanas ir pienācis laiks izveidot Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Samits sociālo tiesību jomā Zviedrijā palīdzēs mums rast jaunu impulsu un pievērst sociālajām prioritātēm vislielāko uzmanību Eiropā.”

Premjerministrs Stefans Lēvens sacīja: “Šajos grūtajos laikos mums jāapliecina, ka spējam manāmi uzlabot cilvēku ikdienu. Sociāli taisnīgākai Eiropai ar godīgākiem darba apstākļiem, labi funkcionējošiem darba tirgiem un pastāvīgu sociālo dialogu ir jābūt mūsu visu prioritātei. Es ticu, ka sociālo jautājumu samitā novembrī spersim nozīmīgus soļus ceļā uz šo mērķi.”

Šodienas konference ir iespēja apmainīties ar viedokļiem ar ieinteresētajām personām. Komisija pērn rīkoja plašu sabiedrisko apspriešanu par pīlāru, un tajā saņemts vairāk nekā 16 000 atbilžu. Eiropas Parlaments vakar pieņēma rezolūciju. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pieņems atzinumu vēlāk šomēnes. Reģionu komiteja ir sniegusi atzinumu, tāpat ziņojumus iesnieguši Eiropas un valstu mēroga sociālie partneri (Eiropas Biznesa konfederācijas ziņojums, Eiropas Arodbiedrību konfederācijas ziņojums).

Pamatinformācija

Lai gan ekonomiskie apstākļi nupat ir uzlabojušies, vēl aizvien ir jūtamas pēdējo gadu dziļākās ekonomiskās un sociālās krīzes sekas. Darba pasaule un mūsu sabiedrība strauji mainās, un tādas parādības kā globalizācija, digitālā revolūcija, darba organizācijas vai demogrāfijas rādītāju izmaiņas rada jaunas iespējas un jaunus izaicinājumus. Mēs visi esam atbildīgi par to, lai Eiropa kļūtu labklājīgāka un labāk sagatavota nākotnes izmaiņām un lai ekonomiskie un sociālie labumi ietu rokrokā. Šāda Eiropa ir mūsu visu interesēs.

Sociāli taisnīgāka Eiropa ir šīs Komisijas prioritāte. Savā runā par stāvokli Savienībā 2015. gadā priekšsēdētājs Ž. K. Junkers paziņoja par ieceri izveidot Eiropas sociālo tiesību pīlāru. 2016. gada 8. martā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis un locekle M. Teisena nāca klajā ar pirmo provizorisko šīs iniciatīvas izklāstu. Minētais pīlārs noteiks vairākus būtiskus principus, kas nepieciešami labi funkcionējošu un taisnīgu darba tirgu un sociālās drošības sistēmu atbalstam. Tas ir iecerēts kā pamatprincipu kopums, kas palīdzēs pārraudzīt iesaistīto dalībvalstu nodarbinātības un sociālos rādītājus, veicinās reformas valstu līmenī un, konkrētāk, kalpos kā virzienrādītājs konverģences atjaunošanai visā Eiropā. Plaša sabiedriskā apspriešana deva iespēju apspriest pirmās idejas, kuras Komisija izvirzīja 2016. gadā. Šī sabiedriskā apspriešana noslēdzās decembra beigās. Gaidāms, ka Komisija ar priekšlikumu par Eiropas sociālo tiesību pīlāru nāks klajā martā.

Sociālajiem jautājumiem veltītais samits šā gada novembrī būs iespēja galvenajām ieinteresētajām personām apspriest politikas prioritātes un iniciatīvas, kuras izvirzītas Eiropas līmenī, un izvērtēt, kā Eiropas Savienība, dalībvalstis un sociālie partneri visos līmeņos var sasniegt nospraustos mērķus kopīgo ekonomikas un sociālo prioritāšu jomā. Tas pulcēs valstu vai valdību vadītājus, sociālos partnerus un citus svarīgus dalībniekus nolūkā kopīgiem spēkiem veicināt taisnīgāku darbvietu izveidi un izaugsmi.

Sīkāka informācija

Paziņojums presei par augstākā līmeņa tikšanos “Taisnīgas darbvietas un izaugsme”

#SocialSummit17

Informatīvs paziņojums “Virzībā uz Eiropas sociālo tiesību pīlāru — jautājumi un atbildes

Eiropas sociālo tiesību pīlāram veltītā tīmekļa vietne

Komisāre M. Teisena vietnēs Facebook un Twitter

Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāts

 

IP/17/114

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar