Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija imasi tolesnių veiksmų Europos socialinių teisių ramsčiui sukurti

Briuselis, 2017 m. sausio 23 d.

Šiandien Briuselyje Europos Komisija rengia aukšto lygio konferenciją, kuri yra vienas iš veiksmų Europos socialinių teisių ramsčiui sukurti. Netrukus bus pateikti išsamūs pasiūlymai. Europos Komisija taip pat paskelbė, kad šiais metais kartu su Švedija surengs ES socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimą.

Daugiau kaip 600 dalyvių, atstovaujančių valstybių narių valdžios institucijoms, ES institucijoms, socialiniams partneriams ir pilietinei visuomenei, įskaitant per 20 nacionalinių ministrų ir kelis Europos Komisijos narius, aptaria viešų konsultacijų, vykdytų dėl Europos socialinių teisių ramsčio, rezultatus. 2015 m. rugsėjo mėn. Komisijos Pirmininkui J.-C. Junckeriui paskelbus apie šią iniciatyvą, su ES valdžios institucijomis, valstybėmis narėmis, socialiniais partneriais, pilietine visuomene ir piliečiais plačiai diskutuota dėl šio ramsčio turinio ir vaidmens siekiant Europoje užtikrinti sąžiningumą ir socialinį teisingumą. Šios dienos diskusijomis šis procesas užbaigiamas. Komisija remsis šiomis diskusijomis rengdama pasiūlymą dėl ramsčio, kuris turėtų būti pateiktas kovo mėn. Šia proga Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris šiandien pranešė, kad kartu su Švedijos Ministru Pirmininku S. Löfvenu 2017 m. lapkričio17 d. Geteborge surengs Socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimą sąžiningo darbo ir ekonomikos augimo klausimais.

Pirmininkas J.-C. Junckeris sakė: „Jau kadencijos pradžioje išreiškiau aiškų norą siekti socialiai atsakingesnės Europos. Ėmėmės pirmųjų svarbių veiksmų šiam tikslui pasiekti. Šie metai bus itin svarbūs. Pasibaigus plataus masto viešoms konsultacijoms laikas sukurti Europos socialinių teisių ramstį. Švedijoje vyksiantis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas padės mums išlaikyti pagreitį ir leis socialinius prioritetus įrašyti tarp svarbiausių Europos darbotvarkės klausimų“.

Ministras Pirmininkas S. Löfvenas teigė: „Šiuo sudėtingu laikotarpiu turime parodyti, kad galime pasiekti teigiamų pokyčių kasdieniame piliečių gyvenime. Mes visi pirmiausia turėtume siekti socialiai atsakingesnės Europos, kurioje užtikrinamos sąžiningos darbo sąlygos, veiksmingos darbo rinkos ir stiprus socialinis dialogas. Tikiu, kad lapkričio mėn. vyksiančiame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime galime imtis svarbių veiksmų šiam tikslui pasiekti“.

Šiandien vykstančioje konferencijoje suteikiama galimybė apsikeisti nuomonėmis su suinteresuotaisiais subjektais. Praėjusiais metais Komisija surengė plataus masto viešas konsultacijas dėl šio ramsčio, per kurias gauta daugiau kaip 16 000 atsakymų. Praėjusią savaitę (*) Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) nuomonę turėtų priimti vėliau šį mėnesį. Regionų komitetas pateikė nuomonę, o Europos ir nacionalinio lygmens socialiniai partneriai – ataskaitas („BusinessEurope“ ataskaita, ETUC ataskaita).

Pagrindiniai faktai

Nors ekonominės sąlygos jau kurį laiką gerėja, didžiausios pastarųjų laikų ekonominės ir socialinės krizės poveikis tebėra plačiai juntamas. Darbo aplinka ir mūsų visuomenė sparčiai keičiasi – dėl globalizacijos, skaitmeninės revoliucijos, kintančio darbo pobūdžio ar demografinių pokyčių atsiranda naujų galimybių ir kartu kyla naujų iššūkių. Mūsų bendra atsakomybė ir bendras interesas – kurti turtingesnę ir atsparesnę Europą, kurioje ekonominė raida neįsivaizduojama be socialinių pokyčių.

Vienas iš svarbiausių Europos Komisijos prioritetų – užtikrinti socialiai atsakingesnę ir sąžiningesnę Europą. 2015 m. metiniame pranešime Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė norintis sukurti Europos socialinių teisių ramstį. 2016 m. kovo 8 d. Komisijos Pirmininko pavaduotojas V. Dombrovskis ir Komisijos narė M. Thyssen pateikė pirmuosius preliminarius šios iniciatyvos apmatus. Šis ramstis bus pagrįstas keliais pagrindiniais principais, pagal kuriuos siekiama remti gerai veikiančias ir sąžiningas darbo rinkas bei socialinės gerovės sistemas. Pagal šį ramstį turėtų būti vertinami dalyvaujančių valstybių narių užimtumo ir socialinės veiklos rezultatai, remiamos nacionalinės reformos ir tinkama linkme nukreipiamas atnaujintas Europos vidaus konvergencijos procesas. Per plataus masto viešas konsultacijas sudarytos sąlygos aptarti pirmąsias Komisijos idėjas, pateiktas 2016 m. Šios viešos konsultacijos užbaigtos gruodžio mėn. pabaigoje. Komisijos pasiūlymą dėl Europos socialinių teisių ramsčio tikimasi pateikti kovo mėn.

Lapkričio mėn. vyksiančiame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime pagrindiniai suinteresuotieji subjektai turės galimybę aptarti Europos lygmens politikos prioritetus bei iniciatyvas ir įvertinti, kaip Europos Sąjunga, valstybės narės ir visų lygmenų socialiniai partneriai gali įgyvendinti bendrus ekonominius ir socialinius prioritetus. Šiame aukščiausiojo lygio susitikime bus siekiama suburti valstybių ar vyriausybių vadovus, socialinius partnerius ir kitus svarbius dalyvius, kad jie bendromis pastangomis skatintų sąžiningą darbą ir ekonomikos augimą.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai apie Socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimą sąžiningo darbo ir ekonomikos augimo klausimais

#SocialSummit17

Pranešimas: Europos socialinių teisių ramsčio kūrimas. Klausimai ir atsakymai

Europos socialinių teisių ramsčiui skirta svetainė

Komisijos narės M. Thyssen Facebook ir Twitter

Užimtumo ir socialinių reikalų GD

 

(*) Informacija atnaujinta 2017 sausio 23 d., 16.30 val.

 

IP/17/114

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar