Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság további intézkedések meghozatalát szorgalmazza a szociális jogok európai pillérjének létrehozásáért

Brüsszel, 2017. január 23.

Az Európai Bizottság a mai napra magas szintű konferenciát hívott össze Brüsszelbe, és ezzel újabb lépést tesz a szociális jogok európai pillérjének létrehozása felé. Hamarosan részletekkel szolgálunk az előterjesztésre kerülő intézkedési javaslatokról. Az Európai Bizottság bejelentette azt is, hogy Svédországgal társházigazdája lesz egy, még az idén megrendezésre kerülő európai uniós szociális csúcstalálkozónak.

A szociális jogok európai pillérével foglalkozó, ma Brüsszelben zajló nagyszabású konferencia több mint 600 résztvevője – tagállami hatóságok, uniós intézmények, szociális partnerek és civil szervezetek képviselői, köztük 20-nál több tagállami miniszter és a biztosi testület több tagja – megvitatja a szociális jogok európai pillérjéről szóló nyilvános konzultáció eredményét. Azóta, amióta Jean-Claude Juncker elnök 2015 szeptemberében bejelentést tett a kezdeményezésről, széles körű vita bontakozott ki az EU hatóságaival, a tagállamokkal, a szociális partnerekkel, a civil társadalom képviselőivel és Európa polgáraival arról, mire is terjedjen ki a kezdeményezés, mi legyen a szerepe, és általánosságban arról, hogyan lehet érvényre juttatni a méltányosságot és a társadalmi igazságosságot Európában. A mai eszmecsere lezárja ezt a vitafolyamatot, és támpontként fog szolgálni a Bizottságnak a szociális jogok európai pillérjére vonatkozó javaslata elkészítéséhez. A javaslatot a Bizottság a tervek szerint márciusban fogja előterjeszteni. A konferencia alkalmából Juncker elnök ma bejelentette, hogy Svédország miniszterelnökével, Stefan Löfvennel együtt házigazdája lesz a 2017. november 17-én, Göteborgban megrendezésre kerülő szociális csúcstalálkozónak, amelynek célkeresztjében a tisztességes foglalkoztatás és a méltányos növekedés fog állni.

Jean-Claude Juncker elnök a következőket mondta: „Már mandátumom kezdetekor világossá tettem, hogy szociálisan érzékenyebb Európát szeretnék. Azóta megtettük az első fontos lépéseket ebbe az irányba. Az idei év kulcsfontosságú lesz e tekintetben. Itt az ideje, hogy a széles körű nyilvános konzultáció eredményére építve kialakítsuk a szociális jogok európai pillérét. A svédországi szociális csúcstalálkozó lendületet fog adni az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseknek, és segíteni fog abban, hogy megfelelő figyelem háruljon a szociális célkitűzésekre, végtére is az Európai Unió előtt álló legfontosabb kihívások egyikéről van szó.”

Stefan Löfven, Svédország miniszterelnöke így nyilatkozott: „Ebben a viszontagságos történelmi időszakban meg kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk kézzelfogható eredményeket elérve jobbá tenni az emberek mindennapjait. Szociálisan érzékenyebb Európa, méltányos munkafeltételek, hatékony munkaerőpiacok és intenzív szociális párbeszéd: megannyi kiemelten fontos cél, melyek elérésére mindannyiunknak törekedni kell. Bízom abban, hogy a novemberi szociális csúcstalálkozón számottevő előmenetelt fogunk tudni elérni e célok elérése felé.”

A mai konferencia jó alkalom arra, hogy a témában gondolatot cseréljünk az érdekelt felekkel. A Bizottság tavaly nyilvános konzultációt szervezett a szociális jogok európai pillérjéről. A konzultációban több mint 16 ezren vettek részt. Az Európai Parlament múlt héten(*) állásfoglalást fogadott el a témában. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság előreláthatóan még ebben a hónapban véleményezni fogja a kezdeményezést. A Régiók Bizottsága már közzétette véleményét, az Európai Vállalkozói Szövetség (BusinessEurope) jelentése és az Európai Szakszervezetek Szövetségének (ETUC) jelentése pedig az európai és tagállami szociális partnerek állásfoglalását tükrözi.

Háttér-információk

Annak ellenére, hogy a gazdaság helyzetében az utóbbi időben javulás következett be, az elmúlt évtizedek legsúlyosabb gazdasági és szociális válsága továbbra is erőteljesen érezteti a hatását. A munka világa és társadalmaink gyorsan változnak: a globalizáció, a digitális forradalom, a munkavégzés keretfeltételeinek átalakulása és a demográfiai folyamatok új lehetőségeket hoznak létre, egyúttal viszont új kihívások elé is állítanak bennünket. Közös felelősségünk és közös érdekünk, hogy megtaláljuk az utat egy életképesebb és jobban prosperáló Európa felé, ahol a gazdasági növekedés és a társadalmi fejlődés kéz a kézben valósul meg.

A Jean-Claude Juncker által vezetett Európai Bizottság kiemelt feladatának tartja, hogy szociálisan érzékenyebbé és méltányosabbá tegye Európát. Az Unió helyzetét értékelő, 2015. évi beszédében Juncker elnök bejelentette, hogy szándékában áll létrehozni a szociális jogok európai pillérjét. 2016. március 8-án Valdis Dombrovskis alelnök és Marianne Thyssen uniós biztos előterjesztette a pillér létrehozására irányuló kezdeményezés első, előzetes tervezetét. A végleges dokumentum rögzíteni fog egy sor alapelvet, melyek azt hivatottak elősegíteni, hogy a munkaerőpiacok és a jóléti rendszerek jól és a méltányosságot biztosítva működjenek. Az elképzelések szerint a pillér olyan referenciakeret lesz, amelynek segítségével figyelemmel lehet kísérni a kezdeményezésben részt vevő tagállamok foglalkoztatási és szociális teljesítményét, és ösztönözni lehet a nemzeti szintű reformfolyamatokat. A pillér ezenfelül a megújult konvergenciafolyamat iránytűjeként fog szolgálni Európa-szerte. A témában indított széles körű nyilvános konzultáció során a Bizottság képet kapott az érdekeltek véleményéről a 2016 folyamán körvonalazott előzetes elképzeléseivel kapcsolatban. A konzultáció december végén zárult le. A szociális jogok európai pillérjére vonatkozó javaslatát a Bizottság várhatóan márciusban fogja benyújtani.

A novemberi szociális csúcs jó alkalom lesz arra, hogy a fő érdekeltek megvitassák az uniós szinten meghatározott szakpolitikai prioritásokat és kezdeményezéseket, és fény derüljön arra, hogy az Európai Unió, a tagállamok és a különböző szintű szociális partnerek milyen eredményeket tudnak elérni közös gazdasági és szociális céljaik megvalósítása terén. A találkozón az állam- és kormányfők, a szociális partnerek és más kulcsszereplők fognak részt venni, hogy együttes erővel előremutató megoldásokat találjanak a tisztességes foglalkoztatás és a méltányos növekedés elősegítésére.

További információk

Sajtóközlemény: Szociális csúcstalálkozó a tisztességes foglalkoztatásért és a méltányos növekedésért

#SocialSummit17

Tájékoztató: A szociális jogok európai pillérének létrehozása felé – Kérdések és válaszok

A szociális jogok európai pillérét ismertető weboldal

Kövesse Marianne Thyssen biztos bejegyzéseit a Facebookon és a Twitteren

A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága

 

(*) Frissítve: 2017. január 23-án, 16:30-kor

 

IP/17/114

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar