Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή προετοιμάζει τα επόμενα βήματα προς τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά ένα βήμα παραπέρα προς τον καθορισμό ενός ευρωπαϊκού πυλώνα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες. Λεπτομερείς προτάσεις θα ακολουθήσουν σύντομα.Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα συνδιοργανώσει με τη Σουηδία μια ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για κοινωνικά θέματα αργότερα εντός του έτους.

Πάνω από 600 συμμετέχοντες από τις αρχές των κρατών μελών, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 20 υπουργών και αρκετών μελών του σώματος των Επιτρόπων, συζητούν τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης όσον αφορά τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Από την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας από τον πρόεδρο κ. Juncker τον Σεπτέμβριο του 2015, έχει ξεκινήσει μια ευρεία συζήτηση μεταξύ των αρχών της ΕΕ, των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών σχετικά με το περιεχόμενο και τον ρόλο του πυλώνα, καθώς και σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Οι σημερινές συνομιλίες σήμαναν το τέλος της διαδικασίας και θα συνδράμουν την Επιτροπή στην προετοιμασία της πρότασης σχετικά με τον πυλώνα που αναμένεται τον Μάρτιο. Με την ευκαιρία αυτή, ο πρόεδρος κ. Juncker ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διοργανώσει «διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη» από κοινού με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Stefan Löfven στο Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017.

Ο πρόεδρος κ. Jean-Claude Juncker δήλωσε τα εξής: «Από την έναρξη της θητείας μου κατέστησα σαφές ότι επιθυμώ μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Πραγματοποιήσαμε σημαντικά πρώτα βήματα για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Αυτό το έτος θα είναι κρίσιμο. Μετά την ευρεία δημόσια διαβούλευση, είναι πια καιρός να δημιουργήσουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Η διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα στη Σουηδία θα μας βοηθήσει να δώσουμε ώθηση και να τοποθετήσουμε τις κοινωνικές προτεραιότητες εκεί όπου ανήκουν: στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας».

Ο πρωθυπουργός κ. Stefan Löfven δήλωσε: «Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, με δίκαιες συνθήκες εργασίας, αποτελεσματικές αγορές εργασίας και έναν ισχυρό κοινωνικό διάλογο θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλους μας. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα προς τον στόχο αυτό κατά τη διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα τον Νοέμβριο.»

Το σημερινό συνέδριο είναι μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή διοργάνωσε μια ευρεία δημόσια διαβούλευση για τον πυλώνα το περασμένο έτος με περισσότερες από 16.000 συμμετοχές. Την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα (*). Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) αναμένεται να εκδώσει τη γνωμοδότησή της εντός του τρέχοντος μηνός. Η Επιτροπή των Περιφερειών συνέβαλε με γνωμοδότηση και οι ευρωπαίοι και εθνικοί κοινωνικοί εταίροι με τις εκθέσεις τους (έκθεση της BusinessEurope, έκθεση της ETUC).

Ιστορικό

Παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις των οικονομικών συνθηκών, ο αντίκτυπος της χειρότερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης των τελευταίων ετών είναι βαθύς. Ο κόσμος της εργασίας και οι κοινωνίες μας αλλάζουν με γοργούς ρυθμούς, με νέες ευκαιρίες και προκλήσεις ως απόρροια της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιακής επανάστασης, της μεταβολής των εργασιακών προτύπων ή των δημογραφικών εξελίξεων. Έχουμε κοινή ευθύνη και κοινό συμφέρον να συνεργαστούμε για μια πιο ευημερούσα και θωρακισμένη απέναντι στο μέλλον Ευρώπη, όπου συμπορεύονται οι οικονομικές και οι κοινωνικές εξελίξεις.

Η παράδοση μιας περισσότερο κοινωνικής και δίκαιης Ευρώπης αποτελεί βασική προτεραιότητα γι' αυτή την Επιτροπή. Στον λόγο του για την Κατάσταση της Ένωσης το 2015 ο πρόεδρος κ. Juncker ανακοίνωσε ότι επιθυμεί να αναπτύξει έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Στις 8 Μαρτίου 2016, ο αντιπρόεδρος κ. Dombrovskis και η επίτροπος κ. Thyssen παρουσίασαν ένα πρώτο, προκαταρκτικό σχέδιο της παρούσας πρωτοβουλίας. Ο πυλώνας ορίζει ορισμένες σημαντικές αρχές για τη στήριξη λειτουργικών και δίκαιων αγορών εργασίας και συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Η ιδέα ήταν να αποτελέσει πλαίσιο αναφοράς για τον έλεγχο των εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων των συμμετεχόντων κρατών μελών, για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο και, ειδικότερα, για την καθοδήγηση της ανανεωμένης διαδικασίας σύγκλισης σε όλη την Ευρώπη. Μια ευρεία δημόσια διαβούλευση έδωσε την ευκαιρία να συζητηθούν οι πρώτες ιδέες που παρουσίασε η Επιτροπή μέσα στο 2016. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου. Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων αναμένεται τον Μάρτιο.

Η διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα τον Νοέμβριο θα αποτελέσει ευκαιρία για τους βασικούς ενδιαφερόμενους να συζητήσουν τις προτεραιότητες πολιτικής και τις πρωτοβουλίες που ορίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι σε όλα τα επίπεδα μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους όσον αφορά τις κοινές οικονομικές και κοινωνικές τους προτεραιότητες. Θα επιδιώξει τη συμμετοχή αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, κοινωνικών εταίρων και άλλων βασικών παραγόντων προκειμένου να συνεργαστούν για την προώθηση της δίκαιης απασχόλησης και της ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο τύπου «Διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη»

#SocialSummit17

Ενημερωτικό σημείωμα: Προς έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ιστοσελίδα για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Ακολουθήστε την επίτροπο κ. Thyssen στο Facebook και στο Twitter

ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

(*) : Τελ. ενημέρωση 23/01/2017 - 16.30

 

IP/17/114

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar