Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията подготвя следващите стъпки към европейски стълб на социалните права

Брюксел, 23 януари 2017 r.

Днес Европейската комисия прави следваща стъпка към създаване на европейски стълб на социалните права с конференция на високо равнище в Брюксел. Скоро ще бъдат представени подробни предложения. Европейската комисия обяви също, че ще бъде домакин заедно с Швеция на европейската социална среща на върха на ЕС по-късно през тази година.

Над 600 участници от органи в държавите членки, институциите на ЕС, социалните партньори и гражданското общество, включително повече от 20 министри и няколко комисари, обсъждат резултатите от обществената консултация относно европейския стълб на социалните права. След като инициативата бе обявена от председателя Юнкер през септември 2015 г., започна широкообхватен дебат с органите на ЕС, страните членки, социалните партньори, гражданското общество и гражданите относно съдържанието и ролята на стълба и начините за гарантиране на честност и социална справедливост в Европа. Днешните дискусии бележат края на този процес. Те ще помогнат на Комисията при подготовката на нейните предложения за стълба, които се очакват през март. По този повод председателят Жан-Клод Юнкер днес обяви, че ще бъде домакин на социалната среща на върха за справедливост на заетостта и растежа заедно с министър-председателя на Швеция Стефан Льовен на 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг.

Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: От началото на моя мандат дадох ясно да се разбере, че искам една по-социална Европа. Направихме важни първи стъпки в тази насока. Тази година ще бъде решаваща. След мащабната обществена консултация е време да създадем европейския стълб на социалните права. Социалната среща на върха в Швеция ще ни помогне да дадем тласък на неговото създаване и да поставим социалните приоритети на полагащото им се място: на водещото място в програмата на Европа.

Министър-председателят Стефан Льовен заяви: В тези изпълнени с предизвикателства времена трябва да покажем, че с действията си можем да променим ежедневието на хората. Една по-социална Европа със справедливи условия на труд, ефективни трудови пазари и активен социален диалог трябва да бъде приоритет за всички нас. Вярвам, че можем да направим важни стъпки към тази цел на социалната среща на върха през ноември.

Днешната конференция предоставя възможност за обмен на мнения със заинтересованите страни. Миналата година Комисията организира мащабна обществена консултация относно стълба, в рамките на която бяха получени повече от 16 000 отговора. Европейският парламент прие резолюция миналата седмица (*). Очаква се Европейският икономически и социален комитет да приеме становище по-късно този месец. Комитетът на регионите излезе със становище, а европейските и националните социални партньори публикуваха доклади (доклад на BusinessEurope, доклад на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC)).

Контекст

Въпреки наблюдаваното напоследък подобряване на икономическите условия, последиците от най-тежката икономическа и социална криза през последните години са дълготрайни. Трудовият свят и нашите общества се променят бързо, като в резултат от глобализацията, цифровата революция, променящите се модели на работа и демографските промени възникват нови възможности и нови предизвикателства. Ние имаме обща отговорност и общ интерес да работим за една по-просперираща и по-подготвена за бъдещето Европа, в която икономическото и социалното развитие вървят ръка за ръка.

Изграждането на една по-социална и справедлива Европа е основен приоритет на тази Комисия. В своята реч за състоянието на Съюза от 2015 г. председателят Юнкер обяви, че иска да бъде създаден европейски стълб на социалните права. На 8 март 2016 г. заместник-председателят Домбровскис и комисар Тейсен представиха първия предварителен план за тази инициатива. В стълба на социалните права са посочени редица основни принципи в подкрепа на добре функциониращите и справедливи пазари на труда и социални системи. Той е замислен като референтна рамка за наблюдение на резултатите в социалната сфера и сферата на заетостта, постигани от участващите държави членки, за придвижване напред на реформите на национално равнище и по-специално за ориентир за подновения процес на сближаване в Европа. Мащабна обществена консултация даде възможност за обсъждане на първите идеи, представени от Комисията през 2016 г. Тази обществена консултация завърши в края на декември. Предложението на Комисията за европейския стълб на социалните права се очаква през март.

Социалната среща на върха през ноември ще бъде възможност за ключовите заинтересовани лица да обсъдят политическите приоритети и инициативи на европейско равнище и да потърсят начини как ЕС, страните членки и социалните партньори на всички равнища могат да допринесат за изпълнението на общите икономически и социални приоритети. На нея държавните и правителствените ръководители, социалните партньори и други ключови заинтересовани страни ще работят заедно за насърчаване на справедливостта на заетостта и растежа.

За повече информация

Съобщение за медиите относно социалната среща на върха за справедливост на заетостта и растежа

#SocialSummit17

Информационна бележка: Към европейски стълб на социалните права: въпроси и отговори

Уебсайт за европейския стълб на социалните права

Следвайте комисар Тейсен във Facebook и Twitter

ГД „Трудова заетост и социални въпроси“

 

(*) : Актуализирано на 23.1.2017 г. — 16:30 ч.

 

IP/17/114

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar