Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Reciprocitatea vizelor: Comisia răspunde Parlamentului

Bruxelles, 2 mai 2017

Astăzi, Comisia Europeană a răspuns la rezoluția Parlamentului European în care i se solicita să adopte un act delegat de suspendare a exceptării de la obligativitatea vizelor pentru cetățenii canadieni și americani.

Comisia consideră că, având în vedere progresele semnificative realizate în ultimul an și dinamica pozitivă a activității în curs, suspendarea temporară a exceptării de la obligativitatea vizelor pentru cetățenii Canadei și ai Statelor Unite ar fi contraproductivă în acest moment și nu ar servi obiectivului de realizare a unui regim de călătorii fără viză pentru toți cetățenii UE. Abordarea diplomatică a Comisiei a început deja să dea rezultate concrete: Canada a eliminat obligativitatea vizelor pentru anumite categorii de cetățeni bulgari și români la 1 mai 2017 și își propune să realizeze o reciprocitate deplină începând cu 1 decembrie 2017, iar contactele cu noua administrație a SUA au fost relansate, cu scopul de a impulsiona reciprocitatea deplină a vizelor pentru cele cinci state membre ale UE în cauză.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Scopul nostru este și rămâne acela de a obține reciprocitatea deplină a vizelor cu ambele state: Canada și SUA. Implicarea noastră continuă și contactele noastre diplomatice perseverente din ultimul an au dat deja rezultate concrete în privința Canadei și ne angajăm să procedăm în același mod cu SUA. Dialogul cu partenerii noștri strategici este soluția potrivită și ne aflăm pe drumul cel bun.”

Raportul de astăzi definește poziția Comisiei în urma rezoluției fără caracter legislativ a Parlamentului European din 2 martie, în care i se solicita să adopte un act delegat de suspendare a exceptării de la obligativitatea vizelor pentru cetățenii Canadei și ai Statelor Unite.

Comisia a prezentat un raport privind reciprocitatea vizelor în lunile aprilie, iulie și decembrie, salutând calendarul clar furnizat de Canada în vederea realizării reciprocității depline a vizelor pentru toți cetățenii UE și asumându-și angajamentul de a relansa eforturile cu noua administrație a SUA, cu scopul de a conveni, în prima jumătate a anului 2017, asupra unei căi de urmat pentru cele cinci state membre ale UE în cauză.

Canada

La 30 octombrie 2016, Canada a furnizat un calendar clar în vederea realizării reciprocității vizelor pentru toți cetățenii UE și, până în prezent, și-a îndeplinit acest angajament, prin eliminarea obligației de a deține viză în cazul anumitor categorii de cetățeni bulgari și români începând cu 1 mai 2017. Comisia salută angajamentul continuu al Canadei și va rămâne în strânsă legătură cu Bulgaria, România și Canada, atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic, pentru a se asigura că reciprocitatea deplină a vizelor este realizată până la 1 decembrie 2017.

Statele Unite ale Americii

În ultimele luni, s-au intensificat contactele la nivel politic și tehnic cu interlocutorii din SUA, ceea ce a condus la demararea unui proces axat pe rezultate pentru includerea a cinci state membre ale UE (Bulgaria, Croația, Cipru, Polonia și România) în Programul de scutire de vize. SUA și-a reconfirmat angajamentul de a admite în cadrul programului cele cinci state membre ale UE, după ce acestea vor îndeplini toate cerințele prevăzute în legislația americană. În acest scop, s-a subliniat necesitatea de a accelera eforturile necesare pentru îndeplinirea cerințele rămase. Comisia, în strânsă cooperare cu cele cinci state membre în cauză, va colabora cu SUA cu privire la calea de urmat, care urmează să fie aprobată în cadrul unei declarații comune a reuniunii ministeriale în materie de justiție și afaceri interne dintre UE și SUA, în iunie 2017.

Etapele următoare

Comisia va continua să colaboreze îndeaproape atât cu Parlamentul European, cât și cu Consiliul și va prezenta un raport privind evoluțiile ulterioare înainte de sfârșitul lunii decembrie a anului 2017.

Context

La 2 martie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție fără caracter obligatoriu în care i se solicita Comisiei Europene să suspende exceptarea de la regimul obligativității vizelor în cazul resortisanților țărilor terțe care nu acordă reciprocitate în materie de scutire de vize pentru cetățenii tuturor statelor membre ale UE. În temeiul articolului 265 din TFUE, Comisia a trebuit să își precizeze poziția cu privire la această chestiune în termen de două luni.

Un principiu fundamental al politicii UE în domeniul vizelor îl constituie asigurarea faptului că țările terțe care figurează pe lista celor scutite de viză acordă, pe bază de reciprocitate, un regim de călătorii fără viză pentru cetățenii tuturor statelor membre ale UE. Pentru a susține eforturile în acest sens, s-a instituit un mecanism de reciprocitate a vizelor.

În cadrul mecanismului de reciprocitate, care, printre altele, prevede obligația Comisiei de a ține seama de consecințele suspendării exceptării de la obligativitatea vizelor pentru relațiile externe ale UE și ale statelor sale membre, Comisia a adoptat deja trei rapoarte de evaluare a situației: la 10 octombrie 2014, la 22 aprilie 2015 și la 5 noiembrie 2015, precum și trei comunicări, în aprilieiulie și decembrie 2016. În comunicarea din 12 aprilie 2016, Comisia a evaluat în detaliu consecințele și efectele suspendării exceptării de la obligativitatea vizelor pentru cetățenii Canadei și ai Statelor Unite și a concluzionat că o astfel de suspendare, pe lângă impactul negativ asupra cetățenilor UE și dificultățile în materie de punere în aplicare pe care le-ar antrena, ar avea, de asemenea, implicații negative semnificative asupra politicilor din diverse domenii, în special asupra relațiilor externe, a comerțului, a turismului și a economiei UE.

Regatul Unit și Irlanda nu participă la elaborarea politicii comune în domeniul vizelor și suspendarea exceptării de la obligativitatea vizelor nu ar antrena vreo obligație pentru aceste țări.

Informații suplimentare

Întrebări frecvente: Mecanismul UE de reciprocitate a vizelor

Comunicarea adoptată la 3 mai 2017

Comunicarea adoptată 21 decembrie 2016

Comunicarea adoptată la 13 iulie 2016

Comunicarea adoptată la 12 aprilie 2016 

5 noiembrie 2015 –  Raportul Comisiei de evaluare a situației de nereciprocitate cu anumite țări terțe în domeniul politicii privind vizele

22 aprilie 2015 – Raportul Comisiei de evaluare a situației de nereciprocitate cu anumite țări terțe în domeniul politicii privind vizele

10 octombrie 2014 – Raportul Comisiei de evaluare a situației de nereciprocitate cu anumite țări terțe în domeniul politicii privind vizele

Regulamentul Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație [Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului ].

Regulamentul de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație [(Regulamentul (UE) nr 1289/2013].

IP/17/1148

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar