Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Визова реципрочност: Комисията отговаря на Парламента

Брюксел, 2 май 2017 r.

Европейската комисия днес отговори на резолюцията на Европейския парламент, в която беше призована да приеме делегиран акт за суспендиране на безвизовия режим за канадските и американските граждани.

Комисията счита, че с оглед на значителния напредък, постигнат през последната година, както и положителната динамика на продължаващата работа, временно суспендиране на безвизовия режим за граждани на Канада и САЩ би било контрапродуктивно в този момент и не би обслужвало целта за постигане на безвизов режим за пътуване за всички граждани на ЕС. Междувременно дипломатическият подход на Комисията вече започна да дава осезаеми резултати: Канада отмени визовите изисквания за някои категории граждани на България и Румъния от 1 май 2017 г. нататък, като предстои да постигне пълна реципрочност от 1 декември 2017 г. нататък, и бяха възобновени контактите с новата администрация на САЩ, насочени към постигането на пълна визова реципрочност по отношение на петте засегнати държави — членки на ЕС.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Нашата цел е и продължава да бъде постигането на пълна визова реципрочност с Канада и САЩ. Непрекъснатият ни ангажимент и проявеното търпение при дипломатическите контакти през изминалата година вече доведоха до осезаеми резултати с Канада. Поели сме ангажимент да следваме същия път със САЩ. Диалогът с нашите стратегически партньори е правилният начин на действие и ние сме на прав път.“

В днешния доклад се определя позицията на Комисията във връзка с незаконодателната резолюция на Европейския парламент от 2 март, в която Комисията бе призована да приеме делегиран акт за суспендиране на безвизовия режим за канадските граждани и гражданите на САЩ.

Комисията представи доклади относно визовата реципрочност през април, юли и декември, в които приветства ясния график, предоставен от Канада, за постигане на пълна визова реципрочност за всички граждани на ЕС и се ангажира да активизира усилията с новата администрация на САЩ, за да се постигне съгласие относно пътя, който трябва да се следва през първата половина на 2017 г. за петте засегнати държави — членки на ЕС.

Канада

На 30 октомври 2016 г. Канада предостави ясен график за постигане на визова реципрочност за всички граждани на ЕС и до този момент тя е изпълнила своя ангажимент, като считано от 1 май 2017 г. тя премахна визовите изисквания за някои категории граждани на България и Румъния. Комисията приветства постоянната ангажираност на Канада и ще продължи да поддържа тесен контакт с България, Румъния и Канада, както на техническо, така и на политическо равнище, за да се гарантира постигането на пълна визова реципрочност до 1 декември 2017 г.

Съединени американски щати

През последните месеци контактите със събеседници от САЩ на политическо и техническо равнище се засилиха, което доведе до стартирането на ориентиран към резултатите процес за включване на петте държави — членки на ЕС (България, Хърватия, Кипър, Полша и Румъния), в Програмата за отмяна на визовия режим. САЩ отново потвърдиха ангажимента си да включат петте държави — членки на ЕС, в програмата, веднага след като те изпълнят всички изисквания, установени в законодателството на САЩ. За тази цел те подчертаха необходимостта да се ускори необходимата работа по останалите изисквания. Комисията, в тясно сътрудничество с въпросните пет държави членки, ще работи съвместно със САЩ по следващите стъпки, които ще бъдат одобрени в съвместно изявление на министрите на правосъдието и вътрешните работи на ЕС и САЩ на срещата през юни 2017 г.

Следващи стъпки

Комисията ще си сътрудничи тясно както с Европейския парламент, така и със Съвета и ще докладва за постигнатия напредък преди края на декември 2017 г.

Контекст

На 2 март Европейският парламент прие необвързваща резолюция, призоваваща Европейската комисия да суспендира визовия режим за гражданите на трети държави, които не предоставят реципрочно премахване на визите за гражданите на всички държави — членки на ЕС. В съответствие с член 265 от ДФЕС Комисията трябваше да определи позицията си по този въпрос в срок от два месеца.

Основен принцип на визовата политика на ЕС е да се гарантира, че третите страни, които са включени в безвизовия списък, предоставят реципрочно премахване на визовия режим за гражданите на всички държави — членки на ЕС. В подкрепа на този принцип бе създаден механизъм за визова реципрочност.

Едно от изискванията на механизма за реципрочност е Комисията да отчита последиците от суспендирането на безвизовия режим върху външните отношения на ЕС и неговите държави членки. С оглед на това изискване Комисията вече прие три доклада за оценка на положението: на 10 октомври 2014 г., 22 април 2015 г. и 5 ноември 2015 г., както и три съобщения през април, юли и декември 2016 г. В съобщението от 12 април Комисията направи оценка на последиците и въздействието от суспендирането на безвизовия режим за гражданите на Канада и САЩ и стигна до заключението, че освен неблагоприятното въздействие върху гражданите на ЕС и трудностите при изпълнението, такова суспендиране би имало и значителни отрицателни последици в широк кръг области на политиката, по-конкретно външните отношения, търговията, туризма и икономиката на ЕС.

Обединеното кралство и Ирландия не участват в разработването на общата визова политика и не биха били обвързани със суспендиране на безвизовия режим.

За повече информация

Често задавани въпроси: Механизъм на ЕС за визова реципрочност

Съобщение от 3 май 2017 г.

Съобщение от 21 декември 2016 г.

Съобщение от 13 юли 2016 г.

Съобщение от 12 април 2016 г. 

5 ноември 2015 г. — Доклад на Комисията за оценка на положението на липса на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика

22 април 2015 г. — Доклад на Комисията за оценка на положението на липса на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика

10 октомври 2014 г. — Доклад на Комисията за оценка на положението на липса на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика

Регламент на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета)

Регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Регламент (ЕС) № 1289/2013)

IP/17/1148

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar