Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Economia circulară: Comisia își respectă promisiunile, oferă orientări privind valorificarea energetică a deșeurilor și colaborează cu BEI pentru a stimula investițiile

Bruxelles, 26 ianuarie 2017

La un an după adoptarea pachetului de măsuri privind economia circulară, Comisia prezintă astăzi un raport privind rezultatele și progresele obținute cu principalele inițiative prezentate în planul său de acțiune din 2015.

Pe lângă prezentarea raportului, Comisia:

  • a adoptat astăzi măsuri suplimentare instituind, împreună cu Banca Europeană de Investiții (BEI), o platformă de sprijin financiar pentru economia circulară, care reunește investitorii și inovatorii;
  • a adresat statelor membre orientări privind valorificarea energetică a deșeurilor;
  • a propus o îmbunătățire specifică a legislației privind anumite substanțe periculoase din echipamentele electrice și electronice.

Prim-vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, responsabil cu dezvoltarea durabilă, a declarat: Construirea unei economii circulare pentru Europa este o prioritate esențială pentru actuala Comisie. Am înregistrat progrese importante și planificăm noi inițiative în 2017. Închidem bucla în care se înscriu proiectarea, producția, consumul și gestionarea deșeurilor, creând astfel o Europă verde, circulară și competitivă.

Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei responsabil cu locurile de muncă, creșterea economică, investițiile și competitivitatea, a adăugat: „Luând în considerare realizările Planului de investiții Juncker, mă bucur că putem din nou coopera cu BEI pentru a pune investitorii în legătură cu inovatorii potriviți. Obiectivul nostru este să consolidăm investițiile, atât publice, cât și private, în economia circulară. Adesea, în acest scop sunt necesare un nou model de afaceri și noi modalități inovatoare de finanțare. Noua platformă este un instrument excelent pentru a sensibiliza publicul cu privire la potențialul de afaceri imens al proiectelor de economie circulară și de a atrage, astfel, mai multe fonduri pentru finanțarea acestora. Economia circulară este un element important al modernizării economiei europene și suntem pe calea cea bună pentru a realiza această schimbare durabilă.”

Jonathan Taylor, vicepreședintele BEI, responsabil cu acordarea de finanțare în domeniul mediului, al acțiunilor climatice și al economiei circulare, a declarat: Ne bucurăm că BEI și Comisia Europeană își unesc forțele. Putem astfel să ne folosim capacitatea și experiența financiară combinate pentru ca economiile noastre să fie mai circulare. BEI este cel mai mare creditor multilateral în domeniul acțiunilor climatice. Anul trecut am acordat finanțare specifică în valoare de peste 19 miliarde EUR. În această calitate, considerăm că economia circulară este un element esențial pentru inversarea cursului schimbărilor climatice, care permite utilizarea mai durabilă a resurselor limitate ale planetei noastre și contribuie la creșterea economică a Europei. Pentru a accelera trecerea la economia circulară, vom continua să oferim consiliere și să investim din ce în ce mai mult în modele de afaceri inovatoare în domeniul economiei circulare și în noile tehnologii, precum și în proiecte mai tradiționale de utilizare eficientă a resurselor.  Noua platformă de sprijin financiar pentru economia circulară va fi un instrument esențial pentru a sensibiliza un public tot mai larg și a stimula finanțarea proiectelor de economie circulară.

Profitând de impulsul generat de Planul de investiții pentru Europa care, până la sfârșitul anului 2016, a mobilizat deja investiții în valoare de 164 de miliarde EUR, platforma de sprijin financiar pentru economia circulară va consolida legătura dintre instrumentele existente, cum ar fi Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) și InnovFin (inițiativa „Finanțare UE pentru inovatori”, sprijinită de programul Orizont 2020) și va dezvolta eventual noi instrumente financiare pentru proiectele de economie circulară. Platforma va reuni Comisia, BEI, băncile naționale de promovare, investitorii instituționali și alte părți interesate, va sensibiliza publicul cu privire la oportunitățile de investiții în economia circulară și va promova cele mai bune practici în rândul potențialilor promotori de proiecte, va analiza proiectele și nevoile de finanțare ale acestora și va furniza consiliere cu privire la structurarea și atractivitatea financiară a proiectelor.

Comunicarea Comisiei privind rolul proceselor de valorificare energetică a deșeurilor în cadrul economiei circulare, publicată astăzi, va spori la maximum beneficiile acestei părți mici, dar inovatoare a mixului energetic național. Comunicarea oferă statelor membre orientări pentru a obține un echilibru adecvat al capacității de valorificare energetică a deșeurilor, subliniind rolul ierarhiei deșeurilor, în care opțiunile de gestionare a deșeurilor sunt ordonate în funcție de durabilitatea lor și în care prioritatea revine prevenirii și reciclării deșeurilor. Comunicarea sprijină statele membre să își optimizeze contribuția la uniunea energetică și să exploateze oportunitățile de creare a unor parteneriate transfrontaliere, în situațiile în care acest lucru este oportun și respectă obiectivele noastre de mediu.

Pachetul de măsuri adoptat astăzi de Comisie cuprinde și o propunere de actualizare a legislației pentru a restricționa utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS). Propunerea promovează înlocuirea materialelor periculoase, astfel încât reciclarea componentelor să fie mai profitabilă. Modificările propuse vor facilita și mai mult tranzacțiile pe piața bunurilor de ocazie (de exemplu, revânzarea) și repararea echipamentelor electrice și electronice. Se estimează că, datorită măsurilor, se va evita generarea anuală în UE a peste 3 000 de tone de deșeuri periculoase și se vor economisi atât energie, cât și materii prime. Numai în sectorul sănătății ar putea fi economisite costuri de asistență medicală având o valoare estimată de 170 de milioane EUR.

De asemenea, în raportul său privind progresele înregistrate de anul trecut și până acum, Comisia enumeră principalele măsuri adoptate în domenii cum ar fi deșeurile, proiectarea ecologică, deșeurile alimentare, îngrășămintele organice, garanțiile pentru bunurile de consum, inovarea și investițiile. Principiile economiei circulare au fost integrate treptat în cele mai bune practici industriale, în achizițiile publice verzi, în modul de utilizare a fondurilor politicii de coeziune, precum și în noi inițiative din domeniul construcțiilor și al apei. Pentru realizarea efectivă a trecerii la economia circulară, Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să adopte cu celeritate propunerile legislative privind deșeurile, în conformitate cu Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE pentru 2017. În anul care vine, Comisia este hotărâtă să contribuie și mai mult la realizarea Planului de acțiune privind economia circulară, și anume cu o strategie în domeniul materialelor plastice, cu un cadru de monitorizare pentru economia circulară și cu o propunere de promovare a reutilizării apei.

Context

La 2 decembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat un pachet ambițios de măsuri privind economia circulară. Pachetul constă într-un plan de acțiune al UE care cuprinde măsuri ce acoperă întregul ciclu de viață al produsului: de la concepere, achiziționarea materialelor, producție și consum până la gestionarea deșeurilor și piața materiilor prime secundare.

Trecerea la o economie mai circulară oferă oportunități importante pentru Europa și pentru cetățenii săi. Aceasta este o parte importantă a eforturilor noastre de a moderniza economia europeană, orientând-o într-o direcție mai durabilă. Argumente economice solide sprijină trecerea la economia circulară, întrucât aceasta ar permite întreprinderilor să obțină beneficii economice substanțiale și să devină mai competitive. Grație unei economii circulare, se fac economii importante de energie și sunt generate beneficii pentru mediu, se creează locuri de muncă la nivel local și oportunități de integrare socială. Trecerea la o economie mai circulară este strâns legată de principalele priorități ale UE, și anume ocuparea forței de muncă și creșterea economică, investițiile, agenda socială și inovarea industrială.

Pentru a prezenta principalele rezultate obținute până în prezent și a dezbate viitoarele rezultate cu părțile implicate, Comisia și Comitetul Economic și Social European organizează o conferință privind economia circulară în perioada 9-10 martie 2017. Cu această ocazie va fi anunțată crearea Platformei europene a părților interesate în economia circulară.

Pentru informații suplimentare

NOTĂ DE INFORMARE: întrebări și răspunsuri

Planul de acțiune al UE pentru economia circulară

Raportul privind punerea în aplicare

Comunicarea privind valorificarea energetică a deșeurilor

Directiva RoHS

Pachetul privind energia curată

Comunicarea privind un plan de lucru în materie de proiectare ecologică pentru perioada 2016-2019

Protocolul UE privind deșeurile din construcții și demolări

Propunerea de regulament privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante

Achiziții publice verzi

BEI în economia circulară

IP/17/104

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar