Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Odpadki: Komisija proti Sloveniji sprožila postopek pred Sodiščem zaradi nezakonitih odlagališč

Bruselj, 27. aprila 2017

Evropska komisija se je odločila proti Sloveniji sprožiti postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker ni zaprla in sanirala 28 nezakonitih odlagališč, ki pomenijo resno tveganje za zdravje ljudi in okolje.

Kljub preteklim opozorilom Komisije Slovenija ni sprejela ukrepov proti 28 odlagališčem, ki ne izpolnjujejo predpisov EU o odlagališčih (direktiva o odlagališčih, Direktiva Sveta 1999/31/ES). V skladu z Direktivo morajo države članice predelati in odstraniti odpadke na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in okolja, ter prepovedati puščanje, odmetavanje ali nenadzorovano odstranjevanje odpadkov. Slovenija bi morala do 16. julija 2009 zapreti in sanirati občinska in industrijska odlagališča, ki ne izpolnjujejo standardov.

Zaradi nezadostnega napredka pri reševanju tega vprašanja je Komisija aprila 2016 poslala dodatno obrazloženo mnenje, s katerim je organe pozvala, naj ustrezno uredijo 35 nenadzorovanih odlagališč, ki kljub neobratovanju še vedno predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje.

Določen napredek je sicer bil dosežen, vendar potrebni ukrepi za 28 odlagališč, tj. njihovo očiščenje in zaprtje, do marca 2017 še vedno niso bili dokončno izvedeni. V prizadevanju, da Slovenija pospeši postopek, je Komisija proti slovenskim organom sprožila postopek pred Sodiščem EU.

Ozadje

V skladu s pravom EU naj bi v Evropi odlagali odpadke na odlagališča le varno in nadzorovano. Direktiva o odlagališčih (Direktiva Sveta 1999/31/ES) določa standarde za varovanje zdravja ljudi in okolja, zlasti površinskih voda, podtalnice, tal in zraka pred negativnimi vplivi zbiranja, prevoza, skladiščenja, obdelave in odlaganja odpadkov. Njen namen je preprečiti ali čim bolj zmanjšati negativne učinke odlaganja odpadkov v celotnem življenjskem ciklu odlagališč.

Podobni ukrepi so bili sprejeti proti šestim drugim državam članicam, in sicer proti Bolgariji, Cipru, Španiji, Italiji, Romuniji in Slovaški. Sodišče je že izdalo sodbe, ki obsojajo Bolgarijo, Ciper in Španijo.

Obstajajo številni načini odstranjevanja odpadkov, med katerimi je zakopavanje v tla, znano kot „odlaganje odpadkov“, najmanj okoljsko trajnosten način in bi ga moralo biti čim manj.

Več informacij

– Splošne informacije v zvezi s postopki za ugotavljanje kršitev na področju okolja.

– Ključne odločitve iz svežnja kršitev iz aprila 2017: MEMO/17/1045.

– Splošne informacije o postopku za ugotavljanje kršitev: MEMO/12/12 (infograf).

– Informacije o postopku EU za ugotavljanje kršitev.

IP/17/1048

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar