Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia lansează procesul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei până în 2025

Bruxelles, 26 aprilie 2017

În urma lansării dezbaterii pe tema viitorului Europei, prin intermediul Cărții albe a Comisiei privind viitorul Europei, prezentată la 1 martie, Comisia se apleacă asupra dimensiunii sociale a Europei până în 2025.

Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei lansat astăzi va marca începutul unui proces de reflecție cu participarea cetățenilor, a partenerilor sociali, a instituțiilor și a guvernelor europene. Acest proces urmărește să identifice soluții la provocările pe care le vor întâmpina societățile și cetățeni noștri în anii următori. Documentul de astăzi reprezintă totodată un efort de clarificare a contribuției aduse la nivelul UE pentru abordarea acestor provocări.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, comisar responsabil pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Acest document de reflecție pune bazele unei dezbateri care își propune să stabilească ce formă dorim să ia dimensiunea socială a Europei și ce acțiuni putem întreprinde la nivel european pentru a răspunde provocărilor cu care ne confruntăm în prezent. Pentru a ajunge la un consens în jurul ideilor prezentate în documentul de reflecție, ne bazăm pe participarea activă a parlamentelor naționale, a partenerilor sociali și a cetățenilor.”

Mai exact, documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei, elaborat sub conducerea vicepreședintelui Dombrovskis și a comisarului Thyssen, abordează aspecte generale, de natură societală, referitoare la modul nostru de viață și la organizarea societăților, dar și la modalitățile de a susține nivelul de trai actual, de a crea un număr mai mare de locuri de muncă de calitate mai bună, de a le facilita cetățenilor dobândirea competențelor de care este nevoie și de a crea o mai mare unitate în cadrul societății noastre, în ritm cu evoluțiile viitoare din domeniul social și al pieței muncii.

În acest sens, documentul propune trei posibile opțiuni pentru viitor, care reflectă argumentele aduse frecvent în dezbaterile publice:

  • Limitarea dimensiunii sociale a liberei circulații: în cadrul acestei opțiuni, Uniunea ar menține normele care promovează circulația transfrontalieră, cum ar fi normele privind drepturile de securitate socială ale cetățenilor mobili, detașarea lucrătorilor, asistența medicală transfrontalieră și recunoașterea diplomelor. Nu ar mai exista însă standarde minime ale UE în domenii ca sănătatea și securitatea lucrătorilor, timpul de lucru și de repaus sau concediul de maternitate și de paternitate. Europa nu ar mai încuraja schimbul de bune practici între statele membre cu privire la educație, sănătate, cultură și sport, iar programele de reconversie socială și regională din statele membre cofinanțate din fonduri UE ar trebui sistate sau finanțate la nivel național.
  • Cei care doresc să facă mai mult în domeniul social sunt liberi să o facă: anumite grupuri de țări are putea decide să întreprindă mai multe împreună în domeniul social. Acestea ar putea fi țările care utilizează euro ca monedă unică și care ar urmări astfel să mențină forța și stabilitatea zonei euro și să evite ajustările brutale ale nivelului de trai al cetățenilor, sau orice altă configurație de țări participante, care s-ar putea concentra pe alte aspecte.
  • Țările UE27 fac împreună eforturi pentru a aprofunda dimensiunea socială a Europei: deși centrul de greutate al acțiunilor în domeniul social ar trebui să fie și ar continua să fie reprezentat de autoritățile naționale și locale, UE ar analiza și alte modalități de sprijinire a acțiunilor statelor membre, utilizând toate instrumentele pe care le are la dispoziție. Legislația nu s-ar limita la stabilirea unor standarde minime, ci ar putea să prevadă, în anumite domenii, armonizarea completă a drepturilor cetățenilor peste tot în UE, cu scopul de a realiza o convergență a realizărilor sociale.

În contextul în care Europa celor 27 își reanalizează planurile de viitor, discuția referitoare la dimensiunea socială a Uniunii noastre este oportună și esențială. În spiritul Cărții albe privind viitorul Europei, documentul de reflecție deschide dezbaterea formulând diferite idei, propuneri și opțiuni pentru o dimensiune socială a Europei până în 2025. Ideile prezentate în cadrul opțiunilor pot fi combinate; ele nu sunt nici prescriptive, nici restrictive. Scopul lor este acela de îmbogăți dezbaterea și de a o alimenta cu informații, astfel încât să se poate întreprinde acțiuni.

În același timp, Comisia este hotărâtă să-și îndeplinească în continuare angajamentele în ceea ce privește Europa socială, în conformitate cu orientările sale politice și cu programul de lucru al Comisiei. Lansarea de astăzi a Pilonului european al drepturilor sociale și a inițiativelor care îl însoțesc reprezintă o inițiativă emblematică în cadrul acestui mandat, al cărui scop este progresul către piețe ale muncii și sisteme de protecție socială adaptate viitorului, mai echitabile și care funcționează mai bine, precum și sprijinirea unei convergențe mai puternice pentru asigurarea unor condiții superioare de muncă și de viață.

Context

Crearea unei Europe mai echitabile și cu o dimensiune socială mai accentuată reprezintă o prioritate absolută a actualei Comisii. În ciuda recentelor semne de ameliorare a condițiilor economice și sociale din întreaga Europă, există în continuare diferențe între țări și regiuni. Criza economică a avut efecte profunde asupra vieților oamenilor și asupra societăților noastre, însă continuăm să avem aceleași aspirații sociale.

Acest fapt a fost confirmat și de Declarația de la Roma, adoptată de liderii UE la 25 martie 2017, care sublinia importanța unei Europe sociale puternice pentru viitorul UE27, o Europă bazată pe creștere durabilă, care promovează progresul economic și social precum și coeziunea și convergența, susținând integritatea pieței interne și ținând cont de diversitatea sistemelor naționale și de rolul vital al partenerilor sociali.

În diversitatea lor, cele 27 de state ale UE au posibilitatea de a răspunde provocărilor comune atât individual, cât și împreună, conștiente de faptul că le revine în mare parte responsabilitatea pregătirii pentru viitor. Prezentarea pistelor care pot fi explorate din documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei oferă o perspectivă asupra acțiunilor care se pot realiza la nivel european și asupra limitelor potențiale, în funcție de gradul de ambiție exprimat și de măsura în care sunt dispuse să colaboreze o parte sau totalitatea statelor membre. Ea vizează totodată pregătirea terenului pentru o dezbatere care ar trebui să clarifice în principal două chestiuni încă incerte: Care sunt provocările pe care ar trebui să le abordeze împreună țările noastre? Care este valoarea adăugată pe care o pot oferi instrumentele disponibile la nivelul UE?

Alături de Comisie, guvernul Suediei pregătește un Summit social pentru creștere și locuri de muncă echitabile, care se va desfășura la Göteborg în data de 17 noiembrie 2017 și va constitui încă o ocazie de a avansa în dezbateri.

Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei vine în continuarea Cărții albe privind viitorul Europei, prezentată la 1 martie, care trecea în revistă principalele provocări și oportunități la care se poate aștepta Europa în următorul deceniu. Cartea albă a marcat începutul unui proces în care țările UE27 trebuie să decidă cu privire la viitorul Uniunii. Pentru a încuraja această dezbatere, Comisia Europeană, alături de Parlamentul European și de statele membre interesate, va găzdui o serie de „dezbateri dedicate viitorului Europei” în orașele și în regiunile din Europa.

Documentul privind dimensiunea socială a Europei va fi urmat de o serie de documente de reflecție pe următoarele teme:

Informații suplimentare

Document de reflecție privind dimensiunea socială a Europei

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Facebook și Twitter

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook și Twitter, #SocialRights

 

IP/17/1008

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar