Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia prezintă Pilonul european al drepturilor sociale

Bruxelles, 26 aprilie 2017

Crearea unei Europe mai echitabile și consolidarea dimensiunii sociale a acesteia reprezintă o prioritate absolută a actualei Comisii.

Astăzi, Comisia își îndeplinește promisiunea de a adopta o propunere privind Pilonul european al drepturilor sociale. Pilonul stabilește 20 de principii și drepturi esențiale în sprijinul unor piețe ale muncii și al unor sisteme de protecție socială echitabile și funcționale. El este conceput ca o busolă pentru un proces reînnoit de convergență către condiții de muncă și de viață mai bune în Europa. Pilonul este conceput în principal pentru zona euro, fiind însă aplicabil tuturor statelor membre ale UE care doresc să participe.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat în legătură cu acest subiect: „Ca președinte al Comisiei, am căutat să reașez prioritățile sociale în centrul preocupărilor Europei, acolo unde le este locul. Odată cu Pilonul european al drepturilor sociale și cu primul set de inițiative care îl însoțesc, ne îndeplinim promisiunile și deschidem un nou capitol. Dorința noastră este să scriem împreună acest capitol. Statele membre, instituțiile UE, partenerii sociali și societatea civilă trebuie să își asume responsabilitățile care le revin. Îmi doresc ca acest Pilon european al drepturilor sociale să fie aprobat la cel mai înalt nivel politic înainte de sfârșitul anului”.

Pilonul a fost elaborat de Comisie, sub conducerea vicepreședintelui Dombrovskis și a comisarului Thyssen, în consultare cu părțile interesate de la toate nivelurile. El reafirmă unele drepturi care există deja în acquis-ul juridic al UE și internațional și le completează pentru a ține seama de noile realități. Principiile și drepturile consacrate în cadrul pilonului sunt structurate în jurul a trei categorii: egalitate de șanse și acces pe piața muncii, condiții de lucru echitabile și protecție și incluziune socială. Ele pun accentul pe modalitatea de a face față noilor evoluții din universul muncii și din societate în general pentru a îndeplini promisiunea înscrisă în tratate, aceea de a avea o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social.

Respectarea principiilor și a drepturilor definite în Pilonul european al drepturilor sociale este o responsabilitate comună a statelor membre, a instituțiilor UE, a partenerilor sociali și a altor părți interesate. Instituțiile europene vor contribui la stabilirea cadrului și vor arăta calea de urmat pentru implementarea pilonului, cu respectarea deplină a competențelor statelor membre și a tradițiilor în ceea ce privește dialogul social. Vor fi necesare noi inițiative legislative pentru ca anumite principii și drepturi incluse în pilon să fie aplicate în mod eficient. Acolo unde va fi nevoie, legislația existentă a UE va fi actualizată, completată și aplicată mai riguros.

Tot astăzi, Comisia Europeană prezintă o serie de inițiative legislative și nelegislative concrete care însoțesc Pilonul european al drepturilor sociale, referitoare la echilibrul dintre viața profesională și cea personală a părinților și a persoanelor cu responsabilități de îngrijire, la informațiile pentru lucrători, la accesul la protecția socială și la timpul de lucru. Aceste inițiative reflectă atât natura aspectelor care intră sub incidența pilonului, cât și modul în care principiile și drepturile înscrise în acesta pot fi implementate.

Totodată, este instituit un tablou de bord social, care va monitoriza tendințele și rezultatele din statele membre în 12 domenii și va fi utilizat pentru evaluarea progreselor înregistrate în direcția obținerii unui „triplu A” social pentru UE în ansamblu. Această analiză va fi inclusă în semestrul european pentru coordonarea politicilor economice.

Respectarea principiilor și a drepturilor definite în cadrul pilonului este un proces dinamic. Pilonul va fi utilizat pentru lucrările desfășurate în contextul semestrului european și al finalizării uniunii economice și monetare, în conformitate cu Raportul celor cinci președinți. În mod concret, pilonul ar urma să fie utilizat pentru relansarea procesului de convergență în cadrul UEM, iar unele dintre principii și drepturi ar putea servi drept orientări în direcția unor standarde cu un caracter obligatoriu mai pronunțat pentru zona euro. În viitor pot fi lansate noi inițiative legislative și nelegislative, în cadrul programelor de lucru anuale ale Comisiei. Fondurile europene, cu precădere Fondul social european, vor furniza sprijin financiar pentru punerea în aplicare a numeroase aspecte esențiale ale pilonului.

Etapele următoare

Pilonul este prezentat astăzi sub două forme juridice cu conținut identic: o recomandare a Comisiei, în vigoare încă de astăzi, și o propunere de proclamație comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei Europene. Pe această bază, Comisia va începe dezbaterile cu Parlamentul European și cu Consiliul, în vederea obținerii unui sprijin politic larg și a unei aprobări la nivel înalt a pilonului.

Context

UE are cele mai avansate sisteme de protecție socială din lume și o gamă largă de bune practici și de inovații sociale, dar trebuie să facă față și să se adapteze la modificări fără precedent ale societății. Deși condițiile economice și sociale din Europa s-au îmbunătățit, iar rata de ocupare a atins un nivel record, consecințele crizei din ultimul deceniu se fac în continuare simțite, de la șomajul de lungă durată și șomajul în rândul tinerilor la riscul de sărăcie în multe părți ale Europei. În același timp, universul muncii și societățile noastre au o evoluție rapidă, iar globalizarea, revoluția digitală, modelele de lucru dinamice și evoluțiile demografice oferă noi oportunități și noi provocări. Autoritățile publice de la toate nivelurile, partenerii sociali și societatea civilă au responsabilitatea și interesul comun de a depune eforturi pentru a clădi o Europă mai prosperă și mai bine pregătită pentru viitor, în care evoluțiile economice și sociale să meargă mână în mână.

Încă de la începutul mandatului, Comisia Juncker a stabilit printre prioritățile sale construirea unei Europe sociale, așa cum reiese din Orientările politice din iulie 2014. În septembrie 2015, cu ocazia primului discurs privind starea Uniunii, președintele Juncker a declarat: „Trebuie să ne intensificăm eforturile în vederea instituirii unei piețe a muncii echitabile și cu adevărat paneuropene. (...) Ca parte a acestor eforturi, doresc să elaborez un pilon european al drepturilor sociale, care să țină seama de realitățile aflate în evoluție ale societăților din Europa și ale mediului profesional”.

De la anunțarea acestei intenții, Comisia a cooperat în mod activ cu statele membre, cu instituțiile UE, cu partenerii sociali, cu societatea civilă și cu cetățenii pe tema conținutului și a rolului acestui pilon. În martie 2016, Comisia a prezentat o schiță preliminară a Pilonului european al drepturilor sociale și a lansat o amplă consultare publică pentru a afla opiniile cu privire la acest subiect, care s-a încheiat în ianuarie 2017 cu o conferință la nivel înalt.

Pe baza informațiilor primite cu ocazia consultării, Comisia prezintă astăzi propunerea sa privind un Pilon european al drepturilor sociale, care vizează asigurarea unor drepturi noi și mai eficiente pentru cetățeni. Pilonul se inspiră direct din gama largă de practici din întreaga Europă și se bazează pe un corpus legislativ solid existent la nivelul UE și la nivel internațional.

Informații suplimentare

MEMO: Pilonul european al drepturilor sociale – întrebări și răspunsuri

Fișă informativă: Pilonul european al drepturilor sociale

Comunicarea Comisiei privind Pilonul european al drepturilor sociale

Further information on the 20 principles and rights under the European Pillar of Social Rights

Report following the public consultation on the European Pillar of Social Rights

Fișă informativă: Tabloul de bord social

Broșură: Tabloul de bord social 2017

Instrumentul online aferent tabloului de bord social

Site-ul web dedicat Pilonului european al drepturilor sociale

Comunicat de presă: Îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale

Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a viitorului UE

 

Urmăriți activitatea președintelui Jean-Claude Juncker pe Facebook și Twitter

Urmăriți activitatea comisarului Valdis Dombrovskis pe Facebook și Twitter

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook și Twitter, #SocialRights

IP/17/1007

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar