Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság ismerteti a szociális jogok európai pillérét

Brüsszel, 2017. április 26.

A jelenlegi Bizottság kiemelt feladatának tekinti egy méltányosabb Európa építését, valamint Európa szociális dimenziójának erősítését.

A mai napon a szociális jogok európai pillérére vonatkozó javaslata elfogadására tett ígéretének teljesítéséről számolhat be. A pillér 20 kulcsfontosságú elvet és jogot határoz meg a méltányos alapon és jól működő munkaerőpiacok és jóléti rendszerek alátámasztására. Iránytűként hivatott szolgálni a megújított konvergenciafolyamat számára, melynek célja a munka- és életkörülmények javítása Európában. Az eszközt elsősorban az euróövezet számára hozták létre, de a részvétel iránt érdeklődő valamennyi uniós tagállam számára alkalmazható.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „A Bizottság elnökeként mindig is arra törekedtem, hogy a szociális prioritások az Európai Unió tevékenységének középpontjába kerüljenek, hiszen mindig is oda tartoztak. A szociális jogok európai pillére és a hozzá kapcsolódó első kezdeményezések azt mutatják, hogy teljesítjük ígéreteinket és új fejezetet nyitunk ebben a témában. Ezt a fejezetet pedig együtt kívánjuk megírni, hiszen a tagállamoknak, az uniós intézményeknek és a szociális partnereknek egyaránt felelős magatartást kell tanúsítaniuk. Célom, hogy a szociális jogok európai pillérét még az év vége előtt a legmagasabb politikai szinten is jóváhagyják.”

A Pillér tartalmát a Bizottság dolgozta ki Valdis Dombrovskis alelnök és Marianne Thyssen uniós biztos irányításával, de mindvégig valamennyi szinten intenzíven konzultált az érdekelt felekkel. A pillér megerősíti az uniós és a nemzetközi jogi vívmányokban már lefektetett egyes jogokat, másrészt kiegészíti azokat az új realitások tükrében. A pillérben foglalt elvek és jogok a következő három kategóriába sorolhatók: az esélyegyenlőség és a munkaerőpiacra való belépés, a méltányos munkakörülmények, valamint a szociális védelem és a társadalmi befogadás. Az említett elvek és jogok arra helyezik a hangsúlyt, hogy miként lehet kezelni a munka és a társadalom világában bekövetkezett új fejleményeket annak érdekében, hogy teljesüljön a szerződések magas szinten versenyképes szociális piacgazdaságra vonatkozó ígérete, amelynek célja a teljes foglalkoztatottság és a társadalmi haladás.

A szociális jogok európai pillérén belül meghatározott elvek és jogok érvényesítése a tagállamok, az uniós intézmények, a szociális partnerek és egyéb szereplők közös felelőssége. Az európai intézmények segítséget nyújtanak a keretek megteremtésében és a pillérben foglalt célkitűzések megvalósításához vezető lépések meghatározásában, teljes mértékben tiszteletben tartva a tagállamok kompetenciáit és a szociális párbeszéd területén ápolt hagyományait. A pillérben foglalt elvek és jogok hatálybalépésük előtt számos további jogalkotási kezdeményezést igényelnek még a továbbiakban. Bizonyos esetekben a hatályos uniós jogszabályok aktualizálására, kiegészítésére és hatékonyabb érvényesítésére lesz szükség.

Az Európai Bizottság már jelenleg is számos konkrét jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezéssel támogatja a szociális jogok európai pillérét; itt említhetők például a szülők és gondozók munka és a magánélet közötti egyensúlyára, a munkavállalók tájékoztatására, a szociális védelemhez való hozzáférésre és a munkaidőre vonatkozó kezdeményezések. Ezek egyrészt illusztrálják a pillér körébe tartozó kérdések jellegét, másrészt megmutatják, hogy a pillérhez kapcsolódó elvek és jogok milyen módon érvényesíthetők.

Szociális eredménytábla is létesült annak érdekében, hogy a tendenciákat és teljesítményeket az Unió valamennyi országában 12 területen nyomon lehessen követni és Európa egészét értékelni lehessen a szociális AAA minősítés irányába történő előrehaladás szempontjából. Az elemzés részét képezi majd a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterének.

A pillérhez kapcsolódó elvek és jogok érvényesítése dinamikus folyamat. A pillér az öt elnök jelentésével összhangban az európai szemeszter keretében végzett munkát, valamint a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) kiteljesítését is elősegíti majd. Különösen a gazdasági és monetáris unió megvalósításához szükséges konvergenciafolyamat újraindítását szolgálja, egyes elvek és jogok pedig iránymutatásként szolgálhatnak az euróövezetre vonatkozó előírások kötelező erejének fokozásához. A Bizottság éves munkaprogramjainak részeként a jövőben további jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezések indulhatnak. Az uniós források – különösen az Európai Szociális Alap – pénzügyi támogatást is nyújtanak a pillér számos kulcsfontosságú célkitűzésének megvalósításához.

A következő lépések

A pillért a mai napon terjesztik elő két jogi formában, azonos tartalommal: a mai napon hatályba lépő bizottsági ajánlásként, valamint a Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozatára irányuló javaslatként. A fentiek alapján a Bizottság tárgyalásokat kezd az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal, hogy a pillér számára széles körű politikai támogatást és magas szintű jóváhagyást nyerjen.

Háttér-információk

Az EU a világ legfejlettebb jóléti rendszereinek ad otthont, és a bevált módszerek és szociális innovációk gazdagsága jellemzi, azonban az európai társadalmaknak is korábban nem tapasztalt társadalmi kihívásokkal kell szembenézniük és alkalmazkodniuk kell azokhoz. Bár a gazdasági és szociális feltételek Európa-szerte javultak és a foglalkoztatás aránya az európaiak körében eddig még soha nem volt olyan magas, mint jelenleg, az elmúlt évtized válságának utóhatásaként Európa számos területén még mindig tartós problémák tapasztalhatók, kezdve a hosszú távú munkanélküliségtől és az ifjúsági munkanélküliségtől a szegénység kockázatáig. Ugyanakkor a munka világa és társadalmaink gyorsan változnak: a globalizáció, a digitális forradalom, a munkavégzés keretfeltételeinek átalakulása és a demográfiai folyamatok új lehetőségeket teremtenek, egyúttal viszont új kihívások elé is állítanak bennünket. A közigazgatási szerveknek, a szociális partnereknek és a civil társadalomnak valamennyi szinten közös felelőssége és közös érdeke, hogy megtalálják az utat egy életképesebb és jobban prosperáló Európa felé, ahol a gazdasági növekedés a társadalmi fejlődéssel együttesen valósul meg.

A Juncker elnök vezette Bizottság kezdettől fogva prioritásként kezelte a szociális Európa kérdését, amint azt 2014. júliusi politikai iránymutatása is tükrözi. 2015 szeptemberében Jean-Claude Juncker elnök a következőket mondta az Unió helyzetéről szóló első értékelő beszédében: „Fokoznunk kell a méltányos és valóban páneurópai munkaerőpiac megteremtésére irányuló munkát. (...) Ezen erőfeszítések részeként szeretném, ha létrejönne a szociális jogok európai pillére, amely figyelembe veszi az európai társadalmak és a munka világának változó jellemzőit.

E bejelentés óta a Bizottság a tagállamokkal, az uniós intézményekkel, a szociális partnerekkel, a civil társadalom képviselőivel és Európa polgáraival aktív együttműködésben dolgozik annak meghatározásán, hogy mire is terjedjen ki a kezdeményezés és mi legyen a szerepe. 2016. márciusában a Bizottság előterjesztette a szociális jogok európai pillérének előzetes tervezetét és széles körű nyilvános konzultációt indított a vélemények összegyűjtése érdekében, amely 2017. januárjában magas szintű konferenciával zárult.

A konzultáció során érkezett visszajelzések alapján a Bizottság ez alkalommal előterjeszti a szociális jogok európai pillérére irányuló javaslatát, amelyben új és hatékonyabb jogokat kíván biztosítani a polgárok számára. A pillér közvetlen ihletet merít az európai gyakorlatok gazdag tárházából, és az uniós és nemzetközi szinten már működő stabil joganyagra épül.

További információk

TÁJÉKOZTATÓ: A szociális jogok európai pillére – Kérdések és válaszok

Tájékoztató: A szociális jogok európai pillére

A szociális jogok európai pilléréről szóló bizottsági közlemény

Further information on the 20 principles and rights under the European Pillar of Social Rights

Report following the public consultation on the European Pillar of Social Rights

Tájékoztató: szociális eredménytábla

Kiadvány: 2017. évi szociális eredménytábla

Online eszköz a szociális eredménytáblához

A szociális jogok európai pillérét ismertető weboldal

Sajtóközlemény: A szociális jogok európai pillére – A Bizottság dönt az első konkrét kezdeményezésekről

Vitaanyag Európa jövőjének szociális dimenziójáról

 

Kövesse Jean-Claude Juncker bejegyzéseit a Facebookon és a Twitteren.

Kövesse Valdis Dombrovskis bejegyzéseit a Facebookon és a Twitteren.

Kövesse Marianne Thyssen biztos bejegyzéseit a Facebookon és a #SocialRights címke segítségével a Twitteren.

IP/17/1007

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar