Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Pregled razvoja u zapošljavanju i socijalnoj politici 2015.: Ulaganje u ljude ključno je za gospodarski rast

Bruxelles, 21 siječanj 2016

Pregled razvoja u zapošljavanju i socijalnoj politici u Europi godišnji je pregled najnovijih trendova u zapošljavanju i socijalnoj politici u kojemu se razmatraju budući problemi i mogući odgovori u okviru politika.

Ovogodišnji pregled otkriva dodatne pozitivne rezultate u zapošljavanju i socijalnoj politici u EU-u. Međutim, unatoč nedavnim poboljšanjima još uvijek postoje velike razlike između država članica u smislu gospodarskog rasta, zapošljavanja i drugih ključnih pokazatelja socijalnog stanja i tržišta rada. Mnoge od tih razlika povezane su s premalim iskorištavanjem ljudskog kapitala u nekoliko aspekata.

Marianne Thyssen, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: Moramo osigurati da ljudi u EU-u imaju više boljih prilika, naročito oni koji su najudaljeniji od tržišta rada. Moramo i ulagati u poboljšanje vještina kako bi sve žene i svi muškarci u EU-u mogli u potpunosti ostvariti svoj potencijal. Da bismo postigli rast i stvorili radna mjesta, moramo ulagati u ljude. Moramo osigurati da naše radno pravo i sustavi socijalne zaštite budu svrhoviti u 21. stoljeću te poticati poduzetništvo i inovacije. Europski stup socijalnih prava imat će važnu ulogu u tom kontekstu.

U izvješću o razvoju u zapošljavanju i socijalnoj politici u Europi 2015. razmatraju se mogući načini uklanjanja razlika, posebno stvaranje radnih mjesta, učinkovitost radne snage, modernizacija socijalne zaštite i ulaganje u ljude. 

Promicanje stvaranja radnih mjesta

U Pregledu razvoja u zapošljavanju i socijalnoj politici u Europi 2015. naglašava se potencijal samozapošljavanja i poduzetništva za stvaranje više radnih mjesta. Međutim, podaci ukazuju na to da neke skupine, kao što su mladi, starije osobe, žene i etničke manjine, mogu nailaziti na više prepreka pri pokretanju vlastitog posla. Osim toga, u ovogodišnjem se izvješću navodi da većina ljudi smatra da nemaju potrebne vještine ili znanje za osnivanje poduzeća. Iz Pregleda razvoja u zapošljavanju i socijalnoj politici vidi se da ciljane politike mogu pomoći. One mogu obuhvaćati lakši pristup financiranju ili fiskalne poticaje, obrazovanje o poduzetništvu ili pristup skrbi za djecu ili starije.

U Pregledu je zabilježeno i da se pojavilo više različitih vrsta ugovora o radu kojima se omogućuje fleksibilnost radnih uvjeta i time veće sudjelovanje na tržištu rada, no zbog njih može doći i do razdjeljivanja tržišta rada. Dok neki novi ugovori nude uvjete koji mogu koristiti svima, drugi stvaraju nesigurnost. Fleksibilnost je važna, no nužna je i sigurnost; to će se pitanje također rješavati u okviru razvoja europskog stupa socijalnih prava. 

Poboljšanje učinkovitosti tržišta rada

Pregled razvoja u zapošljavanju i socijalnoj politici u Europi 2015. ukazuje na to da se EU može bolje koristiti svojim ljudskim resursima s pomoću mobilnosti. Iako se u protekla dva desetljeća povećao broj mobilnih radnika, njihov udio u ukupnoj radnoj snazi i dalje je ograničen: samo 4 % građana EU-a u dobi od 15 godina do 64 godine žive u državi članici u kojoj nisu rođeni. No mobilni radnici u EU-u općenito imaju bolje prilike za zaposlenje nego domaći radnici određene države članice. Usto, zahvaljujući njihovoj mobilnosti u nekim se državama članicama koje je kriza najviše pogodila smanjila nezaposlenost te se smanjio manjak osoblja u zemljama koje su primile mobilne radnike. U Pregledu razvoja u zapošljavanju i socijalnoj politici stoga se jasno naglašava gospodarski potencijal mobilnosti.

U Pregledu se razmatra i dugoročna nezaposlenost, koja utječe na oko 11,4 milijuna ljudi u EU-u. Borba protiv dugoročne nezaposlenosti ključna je u nastojanju da se poboljša učinkovitost tržišta rada jer je vjerojatnost da dugoročno nezaposleni pronađu zaposlenje dvostruko manja u usporedbi s kratkoročno nezaposlenima. Analiza u Pregledu pokazuje da se prijavom u nacionalnim službama za zapošljavanje i osposobljavanjem znatno povećava vjerojatnost pronalaženja stabilnog posla.Preporuka o dugoročnoj nezaposlenosti koju je Vijeće donijelo 7. prosinca 2015. u skladu je s tim zaključcima.

Konačno, socijalni dijalog bit će ključan u promicanju održivoga i uključivoga gospodarskog oporavka. Socijalni partneri bili su uključeni u osmišljavanje i provedbu nekoliko važnih reformi i politika. Kako bi socijalni dijalog bio učinkovit u toj ulozi, socijalni partneri moraju ojačati svoje kapacitete, posebno u državama članicama u kojima je socijalni dijalog slab ili je oslabljen uslijed gospodarske krize. 

Ulaganje u ljude

Iako je razina nezaposlenosti u EU-u i dalje visoka, poslodavci i dalje nailaze na teškoće u popunjavanju određenih radnih mjesta. U popunjavanju tih radnih mjesta ograničenja su ne samo stvarno neodgovarajuće stručne vještine, nego i činjenica da se ne mogu ponuditi privlačne plaće ili radni uvjeti, dobro osposobljavanje ili mogućnosti razvoja karijere. U Pregledu razvoja u zapošljavanju i socijalnoj politici 2015. utvrđeno je da je znatan udio radnika koji nisu građani EU-a zaposlen na poslovima koji su ispod njihove razine kvalificiranosti. U programu novih vještina koji Komisija priprema za ovu godinu nastojat će se rješavati ti problemi. Nadalje, stope zaposlenosti žena s djecom i starijih radnika još su uvijek znatno niske. Promicanje većeg sudjelovanja tih skupina na tržištu rada bit će od iznimne važnosti u kontekstu sve starijeg stanovništva. 

Kontekst: Pregled razvoja u zapošljavanju i socijalnoj politici

U Pregledu razvoja u zapošljavanju i socijalnoj politici opisuju se najnoviji trendovi u zapošljavanju i socijalnoj politici te se razmatraju budući problemi i mogući odgovori u okviru politika. Na temelju najnovijih dostupnih podataka i literature, Pregledom se podupiru inicijative Komisije u području zapošljavanja i socijalne politike, te se pridonosi europskom semestru, paketu za mobilnost, paketu za vještine i razvoju europskog stupa socijalnih prava.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori

Novosti na web-mjestu Glavne uprave za zapošljavanje

Izvješće o razvoju u zapošljavanju i socijalnoj politici u Europi 2015.

Analiza zaposlenosti i socijalnog stanja

Pratite Marianne Thyssen na twitteru i facebooku

#ESDE2015

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

 

 

 

IP/16/93


Side Bar