Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija predlaga okrepitev izmenjave kazenskih evidenc nedržavljanov EU

Strasbourg, 19. januarja 2016

Evropska komisija je danes predlagala olajšanje izmenjave kazenskih evidenc nedržavljanov EU z nadgradnjo Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS).

Evropska komisija je danes predlagala olajšanje izmenjave kazenskih evidenc nedržavljanov EU z nadgradnjo Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS). To je ključni ukrep evropske agende za varnost, namenjen izboljšanju sodelovanja nacionalnih organov v boju proti terorizmu in drugim hudim oblikam čezmejnih kaznivih dejanj. Pobuda bo zagotovila, da bo sistem ECRIS, ki se že veliko uporablja za izmenjavo kazenskih evidenc državljanov EU, v celoti izkoriščen.

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je povedala: „Novembrski napadi v Parizu so potrdili, da nujno potrebujemo dobro in zanesljivo sodelovanje na področju pravosodja v celotni EU. Sistem ECRIS je pomembno orodje v boju proti čezmejnim kaznivim dejanjem, saj državam članicam omogoča izmenjevanje informacij o prejšnjih obsodbah kjerkoli v EU. Danes predlagamo nadgraditev tega orodja, da bi zagotovili lažji dostop do informacij o obsodbah nedržavljanov EU. Sodniki, tožilci ali policija bodo bolje opremljeni za sodelovanje na ravni EU, kar bo zagotovilo varnost vseh državljanov po vsej EU. Z vključitvijo prstnih odtisov nedržavljanov EU bomo imeli na voljo močno orodje za preprečevanje uporabe lažnih identitet.“

Sistem ECRIS, ki je bil vzpostavljen leta 2012, nacionalnim pravosodnim organom omogoča prejemanje informacij o predhodnih kazenskih obsodbah v drugih državah članicah za sodne postopke ali za druge namene, kot so preiskave kaznivih dejanj. To omogoča hitro in učinkovito izmenjavo informacij med nacionalnimi organi, kar prispeva k boljšemu preprečevanju in boju proti čezmejnim kaznivim dejanjem in terorizmu. Države članice trenutno prek sistema ECRIS letno pošljejo približno 288 000 zahtevkov o predhodnih kazenskih obsodbah v EU.

Da bi se prilagodila novim in nastajajočim grožnjam, Komisija v okviru evropske agende za varnost sprejema ukrepe, s katerimi omogoča, da so kazenske obsodbe državljanov tretjih držav, obsojenih v EU, zlahka dostopne v sistemu ECRIS. To bo zagotovilo učinkovito izmenjavo podatkov iz kazenskih evidenc tako državljanov kot nedržavljanov EU, kar bo prineslo naslednje koristi:

  • Zagotavljanje večje varnosti vsem državljanom v EU: Boljša izmenjava informacij med nacionalnimi organi bo prispevala k boljšemu in hitrejšemu preprečevanju kriminala in teroristične dejavnosti, s čimer bo zagotovljena večja varnost državljanov po vsej EU.
  • Spodbujanje in izboljšanje pravosodnega sodelovanja: Poenostavitev iskanja kazenskih evidenc nedržavljanov EU bo nacionalne organe spodbudila k večji uporabi sistema ECRIS.
  • Zmanjšanje stroškov in izboljšanje učinkovitosti: Državam članicam, ki iščejo predhodne kazenske obsodbe nedržavljanov EU, po vključitvi indeksa kazenskih evidenc teh državljanov v sistem ECRIS ne bo treba več poslati zahtevka za informacije vsem državam članicam. S tem se bodo zmanjšali stroški in upravno breme nacionalnih organov. Nedržavljani EU bodo tudi lažje dokazali, da niso bili kaznovani (npr. za namene zaposlitve).
  • Boljše prepoznavanje z izmenjavo prstnih odtisov: Zaradi težav, ki lahko nastanejo pri pravilnem prepoznavanju državljanov tretjih držav, in zaradi obravnave uporabe lažnih identitet bodo del izmenjanih informacij iz kazenskih evidenc tudi podatki o prstnih odtisih.

Ozadje

Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS) je bil vzpostavljen leta 2012 na podlagi Okvirnega sklepa Sveta 2009/315/PNZ in Okvirnega sklepa Sveta 2009/316/PNZ. Njegov namen je državam članicam omogočiti učinkovito izmenjavanje informacij o kazenskih obsodbah v EU. Sistem ECRIS je ključni del prednostnih nalog Komisije na skupnem območju pravosodja in temeljnih pravic ter evropske agende za varnost (IP/15/4869), ki izrecno poziva k vključitvi podatkov o nedržavljanih EU v sistem ECRIS zaradi izboljšanja boja proti čezmejnim kaznivim dejanjem in terorizmu.

Naslednji ukrepi

Komisarka Jourová bo predlog predstavila 26. januarja 2016 na neformalnem zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve. Nato bosta o njem razpravljala Svet ministrov in Evropski parlament. Direktiva bo po končanem zakonodajnem postopku začela veljati eno leto po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Komisija bo skrbno spremljala njeno uporabo, da se preveri njena učinkovitost.

Več informacij

IP/16/87

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar