Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia propune consolidarea schimbului de informații privind cazierele judiciare ale cetățenilor din afara UE

Strasbourg, 19 ianuarie 2016

Astăzi, Comisia Europeană a propus facilitarea, în UE, a schimbului de informații privind cazierele judiciare ale cetățenilor din afara UE, prin îmbunătățirea Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS).

Astăzi, Comisia Europeană a propus facilitarea, în UE, a schimbului de informații privind cazierele judiciare ale cetățenilor din afara UE, prin îmbunătățirea Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS). Aceasta este una dintre acțiunile esențiale înscrise în Agenda europeană privind securitatea, care urmărește îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile naționale în cadrul combaterii terorismului și a altor forme de infracționalitate transfrontalieră gravă. Această inițiativă va asigura valorificarea la maximum a potențialului ECRIS, care este deja utilizat la scară largă pentru schimbul de informații privind cazierele judiciare ale cetățenilor UE.

Vĕra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Atacurile de la Paris din luna noiembrie au confirmat nevoia urgentă de a asigura o cooperare judiciară mai solidă și fluidă pe tot teritoriul UE. ECRIS este un instrument important de combatere a infracționalității transfrontaliere, întrucât le permite statelor membre să facă schimb de informații privind condamnările anterioare pronunțate oriunde în UE. Astăzi propunem îmbunătățirea acestui instrument, pentru a asigura un acces mai ușor la condamnările cetățenilor din afara UE. Judecătorii, procurorii și polițiștii vor dispune de mijloace mai bune de cooperare la nivelul întregii Uniuni Europene, pentru a garanta securitatea tuturor cetățenilor de pe teritoriul acesteia. Includerea amprentelor digitale ale cetățenilor din afara UE ne va facilita depistarea identităților false.”

ECRIS, creat în 2012, permite autorităților judiciare naționale să primească informații despre condamnările penale anterioare pronunțate în alte state membre, fie în scopul unor proceduri judiciare, fie în alte scopuri, cum ar fi anchetele penale. Acest sistem permite un schimb de informații rapid și eficient între autoritățile naționale, contribuind la o mai bună prevenire și combatere a infracționalității și a terorismului la nivel transfrontalier. În prezent, prin intermediul ECRIS, statele membre își transmit anual circa 288 000 de cereri de informații privind condamnările penale anterioare de pe teritoriul UE.

În cadrul Agendei europene privind securitatea, Comisia ia măsuri pentru a face față amenințărilor noi și în schimbare prin asigurarea unui acces ușor în ECRIS la condamnările penale ale resortisanților țărilor terțe pronunțate în UE. Acestea vor asigura un schimb eficace de date privind cazierele judiciare atât ale cetățenilor UE, cât și ale celor din afara UE, oferind următoarele beneficii:

  • o securitate mai bună pentru toți cetățenii pe tot teritoriul UE: îmbunătățirea schimbului de informații dintre autoritățile naționale va contribui la combaterea mai bună și mai rapidă a activităților infracționale și teroriste, astfel încât siguranța cetățenilor să fie mai bine garantată pe tot teritoriul UE;
  • stimularea și îmbunătățirea cooperării judiciare: simplificarea căutării cazierelor judiciare ale resortisanților țărilor terțe va încuraja autoritățile naționale să utilizeze ECRIS într-o măsură mai mare;
  • reducerea costurilor și creșterea eficienței: ca urmare a includerii în ECRIS a unui index al cazierelor judiciare ale resortisanților țărilor terțe, statele membre care caută cazierul unui astfel de resortisant nu vor mai trebui să trimită cereri de informații tuturor statelor membre, ceea ce va reduce sarcina administrativă și costurile suportate de autoritățile naționale. Și resortisanților țărilor terțe le va fi mai ușor să arate că au un cazier curat (la angajare, de exemplu);
  • identificarea mai bună datorită schimbului de amprente digitale: pentru a se soluționa dificultățile care pot apărea la identificarea corectă a resortisanților țărilor terțe, precum și problema utilizării identităților false, datele privind amprentele digitale vor fi incluse în informațiile privind cazierul judiciar care vor face obiectul schimbului.

Context

Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), instituit în 2012 în temeiul Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului și al Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului, este menit să permită un schimb de informații eficient între statele membre cu privire la condamnările penale din UE. ECRIS este un element esențial al spațiului comun de justiție și drepturi fundamentale, care constituie o prioritate a Comisiei, precum și al Agendei europene privind securitatea (IP/15/4869), în care se solicită în mod expres includerea în ECRIS a informațiilor privind resortisanții țărilor terțe pentru a îmbunătăți combaterea infracționalității și a terorismului la nivel transfrontalier.

Etapele următoare

Comisarul Jourová va prezenta propunerea în cadrul reuniunii informale a Consiliului Justiție și Afaceri Interne, care va avea loc la 26 ianuarie 2016. Propunerea va fi discutată apoi în cadrul Consiliului de Miniștri și al Parlamentului European. După finalizarea procedurii legislative, directiva va intra în vigoare după un an de la publicarea sa în Jurnalul Oficial, iar Comisia va monitoriza cu atenție aplicarea sa pentru a-i evalua eficacitatea.

Informații suplimentare

IP/16/87

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar