Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija ierosina stiprināt apmaiņu ar sodāmības reģistra datiem par trešo valstu valstspiederīgajiem

Strasbūrā, 2016. gada 19. janvārī

Šodien Eiropas Komisija ierosināja atvieglot apmaiņu ar sodāmības reģistra datiem par trešo valstu valstspiederīgajiem Eiropas Savienībā, uzlabojot Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS).

Šodien Eiropas Komisija ierosināja atvieglot apmaiņu ar sodāmības reģistra datiem par trešo valstu valstspiederīgajiem Eiropas Savienībā, uzlabojot Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS). Tas ir viens no galvenajiem pasākumiem Eiropas Drošības programmā, kura mērķis ir uzlabot sadarbību starp valstu iestādēm cīņā pret terorismu un citiem smagiem pārrobežu noziegumiem. Šī iniciatīva nodrošinās, ka pilnībā tiek izmantotas visas iespējas ECRIS sistēmā, ko jau tagad plaši izmanto, lai apmainītos ar sodāmības reģistru datiem par ES pilsoņiem.

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova sacīja: "Novembra uzbrukumi Parīzē apstiprināja, ka steidzami ir vajadzīga spēcīga un nepastarpināta tiesiskā sadarbība visā ES. ECRIS ir svarīgs instruments cīņā pret pārrobežu noziedzību, jo tas ļauj dalībvalstīm apmainīties ar informāciju par iepriekšējiem notiesājošiem spriedumiem ES. Šodien mēs ierosinām pilnveidot šo instrumentu, lai nodrošinātu vieglāku piekļuvi informācijai par trešo valstu valstspiederīgo sodāmību. Tiesneši, prokurori vai policija būs labāk sagatavoti ES mēroga sadarbībai, kas garantēs visu iedzīvotāju drošību visā ES. Iekļaujot trešo valstu valstspiederīgo pirkstu nospiedumus, mums būs spēcīgs instruments, kas palīdzēs novērst viltotu personu apliecinošu dokumentu izmantošanu.”

ECRIS, kas izveidota 2012. gadā, ļauj valstu tiesu iestādēm saņemt informāciju par iepriekšējiem notiesājošiem spriedumiem krimināllietās citās dalībvalstīs vai nu tiesas procesa vajadzībām vai citiem mērķiem, piemēram, kriminālizmeklēšanas vajadzībām. Tas ļauj nodrošināt ātru un efektīvu informācijas apmaiņu starp valstu iestādēm, uzlabojot pārrobežu noziedzības un terorisma novēršanu un cīņu pret šīm parādībām. Dalībvalstis, izmantojot ECRIS, gadā patlaban nosūta aptuveni 288 000 pieprasījumus par iepriekšējiem notiesājošiem spriedumiem krimināllietās visā ES.

Eiropas Drošības programmas ietvaros Komisija veic pasākumus, lai pielāgotos jauniem un mainīgiem apdraudējumiem, nodrošinot, ka dati par trešo valstu valstspiederīgo kriminālsodāmību Eiropas Savienībā ir viegli pieejami ECRIS. Tas nodrošinās vienādi efektīvu apmaiņu ar sodāmības reģistru datiem gan par ES, gan citu valstu iedzīvotājiem, sniedzot turpmāk minētās priekšrocības.

  • Nodrošināta labāka drošība visiem iedzīvotājiem visā ES – uzlabota informācijas apmaiņa starp valstu iestādēm palīdzēs uzlabot un paātrināt noziedznieku un teroristu darbību apkarošanu, lai iedzīvotāju drošība būtu garantēta visā ES.
  • Pastiprināta un uzlabota tiesu iestāžu sadarbība – trešo valstu valstspiederīgo sodāmības datu meklēšanas vienkāršošana mudinās valsts iestādes vairāk izmantot ECRIS.
  • Samazinātas izmaksas un uzlabota efektivitāte – iekļaujot ECRIS sistēmā trešo valstu valstspiederīgo sodāmības reģistru datu indeksu, dalībvalstīm, kas meklē informāciju par trešo valstu valstspiederīgo iepriekšēju sodāmību, vairs nevajadzēs nosūtīt informācijas pieprasījumu visām dalībvalstīm. Tas samazinās izmaksas un valstu iestāžu administratīvo slogu. Tas ļaus trešo valstu valstspiederīgajiem vieglāk pierādīt, ka viņi nav iepriekš kriminālsodīti (piemēram, darba nolūkos).
  • Labāka identifikācija, izmantojot pirkstu nospiedumu datu apmaiņu – apmaiņai pakļautajos sodāmības reģistru datos iekļaujot arī pirkstu nospiedumus, varēs risināt grūtības saistībā ar trešo valstu valstspiederīgo pareizu identifikāciju un viltotu identitāšu izmantošanu.

Priekšvēsture

Eiropas sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) izveidoja 2012. gadā, pamatojoties uz Padomes Pamatlēmumu 2009/315/JHA un Padomes Lēmumu 2009/316/JHA. Tās mērķis ir nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm par notiesājošiem spriedumiem krimināllietās Eiropas Savienībā. ECRIS ir būtiska sastāvdaļa Komisijas prioritātes ietvaros par kopīgu tiesiskuma un pamattiesību telpu, kā arī Eiropas Drošības programmas ietvaros (IP/15/4869), kas aicina skaidri noteikt trešo valstu valstspiederīgo datu iekļaušanu ECRIS, lai uzlabotu cīņu pret pārrobežu noziedzību un terorismu.

Nākamie posmi

Komisāre Jourova iesniegs priekšlikumu neformālās Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē 2016. gada 26. janvārī Priekšlikumu tālāk apspriedīs Ministru Padomē un Eiropas Parlamentā. Pēc tam, kad likumdošanas process būs pabeigts, šī direktīva stāsies spēkā vienu gadu pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Komisija rūpīgi uzraudzīs tās piemērošanu, lai pārbaudītu tās efektivitāti.

Sīkāka informācija

IP/16/87

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar