Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó bűnügyi információk cseréjének megerősítését javasolja

Strasbourg, 2016. január 19.

Az Európai Bizottság ma javaslatot tett a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó bűnügyi információk Unión belüli cseréjének megkönnyítésére, ami az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) továbbfejlesztése révén valósul meg.

Az Európai Bizottság ma javaslatot tett a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó bűnügyi információk Unión belüli cseréjének megkönnyítésére, ami az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) továbbfejlesztése révén valósul meg. Ez kulcsfontosságú intézkedés az európai biztonsági stratégia keretében, amely a terrorizmus és a határokon átnyúló súlyos bűnözés egyéb formái elleni küzdelem terén folytatott, nemzeti hatóságok közötti együttműködés javítására irányul. Az új kezdeményezés biztosítja, hogy teljes mértékben kihasználják az – uniós polgárokra vonatkozó bűnügyi információk cseréje céljából már jelenleg is széleskörűen alkalmazott – ECRIS-ben rejlő lehetőségeket.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos így nyilatkozott: „A novemberi párizsi merényletek egyértelművé tették, hogy megalapozottabb és zavartalan igazságügyi együttműködésre van szükség, amely az Unió egészére kiterjed. Az ECRIS a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem fontos eszköze, mivel a tagállamok számára lehetővé teszi az EU bármely tagállamában korábban hozott büntető ítéletekkel kapcsolatos információcserét. A ma bemutatott javaslatunk ezen eszköz továbbfejlesztéséről szól, ami megkönnyíti a harmadik országok állampolgáraira vonatkozó ítéletek hozzáférhetőségét. A bíróság, az ügyészség és a rendőrség alkalmasabbá válik az uniós szintű együttműködésre, és ez garantálni fogja valamennyi polgár biztonságát az egész Unióban. A rendszerbe bekerülnek a harmadik országbeli állampolgárok ujjnyomatai is, így lehetővé válik a hamis személyazonosság használatának eredményes kezelése.”

A 2012-ben létrehozott ECRIS lehetővé teszi a nemzeti igazságügyi hatóságok számára, hogy bírósági eljárások lefolytatásához vagy más célból – például bűnügyi nyomozásokhoz – információhoz jussanak a többi tagállamban hozott, büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekről. Ennek köszönhetően a nemzeti hatóságok között gyors és hatékony információcsere valósulhat meg, ami hozzájárul a határokon átnyúló bűnözés és terrorizmus megelőzéséhez és leküzdéséhez. A tagállamok jelenleg éves szinten mintegy 288 ezer, az EU-ban korábban hozott büntető ítéletre vonatkozó kérelmet küldenek az ECRIS-en keresztül.

A Bizottság az európai biztonsági stratégia részeként az új és folyamatosan változó fenyegetésekhez való alkalmazkodásra törekszik azáltal, hogy az ECRIS keretében könnyen hozzáférhetővé teszi az Unióban elítélt harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó büntető ítéleteket. Ez biztosítja, hogy a bűnügyi nyilvántartási információk cseréje hatékony legyen, valamint egyaránt kiterjedjen az uniós polgárokra és a harmadik országok állampolgáraira vonatkozó adatokra, ami az alábbi előnyökkel jár:

  • Nagyobb fokú biztonság az Unió valamennyi polgára számára: A nemzeti hatóságok közötti hatékonyabb információcsere elősegíti a bűnözés és a terrorista tevékenységek eredményesebb és gyorsabb kezelését, aminek köszönhetően Unió-szerte növekszik a polgárok biztonsága.
  • Fokozott és hatékonyabb igazságügyi együttműködés: A harmadik országbeli állampolgárok bűnügyi előéletére vonatkozó keresések egyszerűsítése arra ösztönzi a tagállami hatóságokat, hogy nagyobb mértékben használják ki az ECRIS-t.
  • Kevesebb költség és jobb hatékonyság: Annak köszönhetően, hogy a harmadik országbeli állampolgárok bűnügyi előéletére vonatkozó információkat tartalmazó indexet beillesztik az ECRIS rendszerébe, az ilyen személyekkel kapcsolatos bűnügyi nyilvántartási adatokat kereső tagállamoknak már nem kell információkérési megkeresést küldeniük az összes többi tagállam számára. Ez csökkenti a nemzeti hatóságokra háruló költségeket és adminisztratív terheket. A harmadik országbeli állampolgárok szintén könnyebben tudják majd bizonyítani büntetlen előéletüket (például munkavállalás céljából).
  • Megbízhatóbb azonosítás az ujjnyomatadatok megosztása révén: A harmadik országbeli állampolgárok helyes azonosítása kapcsán esetlegesen felmerülő nehézségek, valamint a hamis személyazonosság használatának kezelése céljából az ujjnyomatadatok is bekerülnek az egymással megosztott bűnügyi nyilvántartási információk közé.

Háttér-információk

Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert (ECRIS) 2012-ben, a 2009/315/IB tanácsi kerethatározat, illetve a 2009/316/IB tanácsi határozat alapján hozták létre. Célja, hogy lehetővé tegye a tagállamok közötti hatékony információcserét az EU-ban hozott, büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletek vonatkozásában. Az ECRIS központi jelentőséggel bír mind a jog érvényesülésén és az alapvető jogokon alapuló közös térségre vonatkozó bizottsági prioritás, mind az európai biztonsági stratégia (IP/15/4869) tekintetében. Az európai biztonsági stratégia a határokon átnyúló bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem javítása érdekében kifejezetten előírja a harmadik országbeli állampolgárok adatainak ECRIS-be való beemelését.

A következő lépések

Jourová biztos 2016. január 26-án a Bel- és Igazságügyi Tanács informális ülésén előterjeszti a javaslatot, amelyről a Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament további tárgyalásokat folytat majd. A jogalkotási eljárás lezárulását követően az irányelv a Hivatalos Lapban való kihirdetése után egy évvel lép hatályba. A Bizottság az irányelv hatékonyságának felmérése érdekében szorosan nyomon fogja követni annak alkalmazását.

További információk

IP/16/87

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar