Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija predlaže pojačanje razmjene kaznene evidencije državljana trećih zemalja

Strasbourg, 19. siječnja 2016.

Komisija je danas predložila jednostavniju razmjenu kaznene evidencije državljana trećih zemalja u EU-u poboljšanjem Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS).

Komisija je danas predložila jednostavniju razmjenu kaznene evidencije državljana trećih zemalja u EU-u poboljšanjem Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS). To je glavna mjera Europskog programa sigurnosti, kojom se želi poboljšati suradnja nacionalnih tijela u borbi protiv terorizma i drugih oblika teških prekograničnih kaznenih djela. Tom će se inicijativom osigurati da se maksimalno iskoriste mogućnosti sustava ECRIS, koji je već u širokoj upotrebi za razmjenu kaznene evidencije građana EU-a.

Povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Vĕra Jourová izjavila je: Napadi u Parizu u studenome potvrdili su prijeku potrebu za intenzivnijom i neometanom pravosudnom suradnjom diljem EU-a. ECRIS je važno sredstvo za suzbijanje prekograničnog kriminala jer državama članicama omogućuje razmjenu informacija o prijašnjim osudama bilo gdje u EU-u. Danas predlažemo nadogradnju tog alata kako bismo osigurali jednostavniji pristup informacijama o osudama državljana trećih zemalja. Suci, tužitelji i policija bit će bolje opremljeni za suradnju na razini EU-a, kojom će se zajamčiti sigurnost svih građana EU-a. Uključivanjem otisaka prstiju državljana trećih zemalja u ECRIS imat ćemo pouzdan alat za suzbijanje upotrebe lažnih identiteta.

Sustav ECRIS, koji je uspostavljen 2012., nacionalnim pravosudnim tijelima omogućuje da za sudske postupke ili u druge svrhe poput kaznenih istraga dobiju informacije o prethodnim kaznenim osudama u drugim državama članicama. To omogućuje brzu i učinkovitu razmjenu informacija među nacionalnim tijelima te pridonosi uspješnijoj borbi protiv prekograničnog kriminala i terorizma te njihovu sprečavanju. Države članice putem sustava ECRIS godišnje razmijene približno 288 000 zahtjeva o prethodnim kaznenim osudama diljem EU-a.

U okviru Europskog programa sigurnosti Komisija poduzima mjere za prilagodbu novim i sve većim prijetnjama pojednostavljujući pristup informacijama o osudama državljana trećih zemalja koji su u EU-u osuđeni za kaznena djela putem sustava ECRIS. Time će se osigurati učinkovita razmjena podataka iz kaznene evidencije i o građanima EU-a i o državljanima trećih zemalja. Koristi koje će to donijeti sljedeće su:

  • Veća sigurnost svih građana EU-a: Poboljšana razmjena informacija među nacionalnim tijelima pridonijet će boljem i bržem suzbijanju kriminala i terorističkih aktivnosti, a time i povećati sigurnost građana diljem EU-a.
  • Jačanje i poboljšanje pravosudne suradnje: Pojednostavljenjem pristupa kaznenoj evidenciji državljana trećih zemalja potaknut će se nacionalna tijela da bolje iskoriste sustav ECRIS.
  • Smanjenje troškova i poboljšanje učinkovitosti: Uključivanjem kaznene evidencije državljana trećih zemalja u sustav ECRIS države članice koje traže njihovu prethodnu kaznenu evidenciju više ne moraju slati zahtjeve svim državama članicama. Time se smanjuju troškovi i administrativno opterećenje nacionalnih nadležnih tijela. Državljani trećih zemalja također će lakše dokazati da nisu kažnjavani (npr. u svrhu zapošljavanja).
  • Lakše utvrđivanje identiteta razmjenom otisaka prstiju: Radi rješavanja poteškoća koje mogu nastati pri identifikaciji državljana trećih zemalja te suzbijanja upotrebe lažnih identiteta, otisci prstiju bit će dio informacija iz kaznene evidencije koje će se razmjenjivati.

Kontekst

Europski informacijski sustav kaznene evidencije „ECRIS” uspostavljen je 2012. na temelju Okvirne odluke Vijeća 2009/315/PUP i Odluke Vijeća 2009/316/PUP. Cilj mu je omogućiti učinkovitu razmjenu informacija među državama članicama u vezi s kaznenim osudama u EU-u. ECRIS je važan dio prioriteta Komisije u zajedničkom području pravosuđa i temeljnih prava, kao i Europskog programa sigurnosti (IP/15/4869), u kojem se izričito poziva na uključivanje državljana trećih zemalja u ECRIS radi uspješnije borbe protiv prekograničnog kriminala i terorizma.

Sljedeći koraci

Povjerenica Jourová predstavit će prijedlog 26. siječnja 2016. na neformalnom sastanku Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove. O tom će se prijedlogu još raspravljati u Vijeću ministara i Europskom parlamentu. Kad se zakonodavni postupak završi, Direktiva će stupiti na snagu godinu dana nakon objave u Službenom listu. Komisija će pomno pratiti njezinu primjenu kako bi ispitala njezinu učinkovitost.

Dodatne informacije

IP/16/87

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar