Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise navrhuje posílit výměnu informací z rejstříků trestů o státních příslušnících zemí, které nejsou členy EU

Štrasburk 19. ledna 2016

Evropská komise dnes navrhla zjednodušit v EU výměnu informací z rejstříků trestů státních příslušníků zemí, které nejsou členy EU, tím, že modernizovala Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS).

Evropská komise dnes navrhla zjednodušit v EU výměnu informací z rejstříků trestů státních příslušníků zemí, které nejsou členy EU, tím, že modernizovala Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS). Jde o klíčové opatření Evropského programu pro bezpečnost, jehož cílem je zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními orgány v boji proti terorismu a jiným formám závažné přeshraniční trestné činnosti. Tato iniciativa zajistí, aby se v plné míře využil potenciál systému ECRIS, který se již rozsáhle používá pro výměnu údajů z rejstříků trestů občanů EU.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová připomněla: „Útoky, k nimž došlo v listopadu loňského roku v Paříži, jsou dalším důkazem toho, že existuje naléhavá potřeba pevnější a hladké justiční spolupráce v celé EU. ECRIS je důležitým nástrojem boje proti přeshraniční trestné činnosti, neboť členským státům umožňuje výměnu informací o předchozích odsouzeních kdekoli v EU. Cílem našeho dnešního návrhu je modernizovat tento nástroj tak, aby byl zajištěn přístup k informacím o odsouzeních státních příslušníků zemí, které nejsou členy EU. Soudci, státní zástupci nebo policie tak budou lépe vybaveni pro spolupráci na celoevropské úrovni zajišťující bezpečnost všech občanů v celé EU.“ Tím, že zahrneme otisky prstů státních příslušníků zemí, které nejsou členy EU, získáme důležitý nástroj umožňující řešit problém používání falešné totožnosti.“

Systém ECRIS, vytvořený v roce 2012, umožňuje vnitrostátním justičním orgánům získávat informace o předchozích trestních odsouzeních v jiných členských státech, ať už pro potřeby soudního řízení, nebo k jiným účelům, jako např. k trestnímu vyšetřování. To vnitrostátním orgánům umožní rychlou a účinnou výměnu informací a lépe předcházet přeshraniční trestné činnosti a terorismu a bojovat proti nim. Členské státy v současné době prostřednictvím systému ECRIS v celé EU posílají ročně přibližně 288 000 žádostí týkajících se předchozích odsouzení v trestních věcech.

Komise v rámci Evropského programu pro bezpečnost podniká kroky za účelem přizpůsobení se novým a měnícím se hrozbám tím, že zajistí, aby informace o pravomocných odsouzeních státních příslušníků třetích zemí v EU byly snadno dostupné v systému ECRIS. Tím bude zajištěna efektivní výměna údajů z rejstříků trestů občanů EU i občanů z ostatních zemí, z čehož vyplývají tyto výhody:

  • Zajištění větší bezpečnosti pro všechny občany v celé EU: Lepší sdílení informací mezi vnitrostátními orgány přispěje k lepšímu a rychlejšímu boji proti trestné činnosti a terorismu, což zvýší bezpečnost občanů v celé EU.
  • Posílení a zlepšení justiční spolupráce: Snazším vyhledáváním v rejstřících trestů státních příslušníků třetích zemí se dosáhne toho, že vnitrostátní orgány budou více motivovány využívat systém ECRIS.
  • Snížení nákladů a zlepšení účinnosti: Tím, že budou do systému ECRIS zahrnuty výpisy z rejstříků trestů občanů ze zemí mimo EU, členské státy, které budou chtít najít předchozí záznamy v rejstřících trestů státních příslušníků třetích zemí, již nebudou muset zasílat žádosti všem členským státům. Pro vnitrostátní orgány se tak sníží náklady a administrativní zátěž. Pro státní příslušníky třetích zemí bude zároveň jednodušší prokázat, že nemají záznam v trestním rejstříku (např. za účelem zaměstnání).
  • Lepší identifikace osob na základě sdílení databází otisků prstů: Aby bylo možné řešit problémy, jež mohou nastat při správné identifikaci státních příslušníků třetích zemí, a aby se předešlo využívání falešné totožnosti, budou součástí vyměňovaných informací z rejstříků trestů údaje o otiscích prstů.

Souvislosti

Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) byl vytvořen v roce 2012 na základě rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVVrozhodnutí Rady 2009/316/SVV. Jeho cílem je umožnit mezi členskými státy účinnou výměnu informací týkajících se trestních odsouzení v EU. Systém ECRIS je klíčovou součástí priority Komise ve společné oblasti spravedlnosti a základních práv, jakož i Evropského programu pro bezpečnost (IP/15/4869), v němž se výslovně požaduje zahrnutí státních příslušníků třetích zemí do systému ECRIS s cílem zlepšit boj proti přeshraniční trestné činnosti a terorismu.

Další kroky

Komisařka Jourová návrh představí na neformálním zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 26. ledna 2016. O návrhu bude následně jednat Rada ministrů a Evropský parlament. Jakmile bude legislativní proces dokončen, směrnice vstoupí v platnost jeden rok po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Komise bude pečlivě sledovat její uplatňování, aby posoudila její účinnost.

Bližší informace

IP/16/87

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar