Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Premještanje i preseljenje: države članice EU-a moraju hitno ispuniti svoje obveze

Bruxelles, 16. ožujka 2016.

Premještanje i preseljenje: države članice EU-a moraju hitno ispuniti svoje obveze

Komisija je 2015. poduzela odlučne mjere radi rješavanja izbjegličke krize s kojom su suočene države članice EU-a i susjedne zemlje. Prvi put u povijesti europske migracijske politike Komisija je predložila premještanje 160 000 osoba kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita iz država članica koje su pod najvećim pritiskom u druge države članice Europske unije, čime bi se pokazala stvarna solidarnost između država članica EU-a. Istodobno, kako bi primijenila sveobuhvatan pristup rješavanju globalne migracijske krize i pokazala solidarnost s trećim zemljama pod jednakim pritiskom, Komisija je preporučila program EU-a za preseljenje 20 000 osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita.

Komisija danas podnosi izvješće o provedbi programa za privremeno hitno premještanje i europskog programa za preseljenje. U izvješću su sažeti izazovi i iznesene preporuke za poboljšanje provedbe tih programa.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: „Države članice EU-a pravno su se obvezale da će premjestiti 160 000 osoba kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita i tu su obvezu potvrdile nekoliko puta.Budući da humanitarna situacija u Grčkoj svakog dana postaje sve ozbiljnija, države članice trebaju hitno ispuniti svoje obveze i spriječiti daljnje pogoršavanje situacije izbjeglica u Grčkoj.Moramo povećati broj premještanja tijekom sljedećih dana i tjedana.Države članice osim toga moraju osigurati alternativne sigurne i zakonite rute do Europe za osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita i pokazati solidarnost s trećim zemljama pogođenima izbjegličkom krizom tako da znatno pojačaju nastojanja u pogledu premještanja unutar EU-a.”

Premještanje: vrijeme je za ozbiljne obveze i brzu provedbu

Do 15. ožujka iz Grčke i Italije premješteno je 937 tražitelja azila, što je nezadovoljavajući tempo unatoč pozitivnom trendu. Rezultati iz prvih tjedana ožujka, kad je brzo premješteno 287 osoba (uključujući 241 osobu iz Grčke), pokazuju da je premještanje moguće provoditi brže ako države članice na tome zaista predano rade. Nedostatak političke volje među državama članicama glavni je uzrok sporosti postupka premještanja. Zbog toga su države članice preuzele obvezu premještanja ograničenog broja osoba te su sporo reagirale na situacije. Time je smanjena mogućnost da program premještanja postane alternativa opasnim i nezakonitim rutama.

Države članice trebaju odlučno i hitno poduzeti mjere za ubrzanje postupaka premještanja. Ukupni broj osoba koje trenutačno čekaju premještanje veći je od broja premještanja koja su se države članice obvezale provesti. Kako bi se ispunile obveze koje su dosad dodijeljene u okviru programa premještanja, trebalo bi provesti najmanje 5 600 premještanja mjesečno, što znači da postupak premještanja treba trajati najviše dva tjedna (vidjeti Prilog). Na temelju te procjene Komisija poziva na provedbu premještanja najmanje 6 000 osoba do podnošenja sljedećeg mjesečnog izvješća.  S obzirom na izvanredno stanje na terenu potrebno je ubrzati cijeli proces kako bi se do podnošenja trećeg izvješća, tj. do svibnja, provelo premještanje najmanje 20 000 osoba.  

U današnjem izvješću Komisija iznosi nekoliko specifičnih preporuka državama članicama premještanja i traži od njih da povećaju svoje obveze i skrate vrijeme potrebno za obradu zahtjeva. Komisija poziva države članice i na ograničavanje dodatnih sigurnosnih provjera samo na slučajeve u kojima su opravdane, na osiguravanje informativnih paketa prije odlaska i brzi odgovor na pozive za stručnjacima Europskog potpornog ureda za azil. Države članice trebale bi navoditi preferencije za odabir kako bi poboljšale postupak uparivanja radi uspješnije integracije, a ne kao temelj za odbijanje zahtjeva za premještanje.

Grčka i Italija pozivaju se na jačanje nastojanja kako bi osigurale brzu i učinkovitu provedbu programa, posebno u pogledu sustavnih sigurnosnih provjera i kvalitete informacija koje se šalju državama članicama premještanja. Te dvije zemlje trebale bi poboljšati i svoj kapacitet za koordinaciju, povećati kapacitet za prihvat, spriječiti rizik od bježanja kandidata za premještanje te primjereno prilagoditi i poboljšati postupke za premještanje maloljetnika bez pratnje.

Preseljenje: usklađeni pristup na razini EU-a

Države članice trebaju hitno pojačati trenutačna nastojanja u pogledu premještanja kako bi osigurale uređen, dobro vođen i siguran dolazak iz trećih zemalja u Europu osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita te njihov prihvat.

Na temelju informacija koje su primile države članice i zemlje koje sudjeluju u Dublinskom sustavu, 4555 raseljenih osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita preseljene su u 11 zemalja do 15. ožujka. Većina zemalja sudionica provodi preseljenje Sirijaca koji borave u Jordanu, Libanonu i Turskoj. Osim navedenog okvira neke zemlje provode zasebne programe preseljenja na temelju prethodnih međunarodnih obveza.

Glavni izazovi utvrđeni u današnjem izvješću povezani su s razlikama u kriterijima za odabir, trajanjem postupaka, alatima za integraciju ili brojem dostupnih mjesta u državama članicama. Problemi nastaju i zbog nedostatka kapaciteta za prihvat te kašnjenja zbog provjera na izlazu iz trećih zemalja.

Komisija poziva na intenzivniju razmjenu najboljih praksi i iskustava među zemljama koje provode premještanje, posebno za one zemlje koje se prvi put uključuju u premještanje.

Osim toga, države članice trebale bi nastaviti s provedbom dobrovoljnog humanitarnog programa prihvata u Turskoj, koji je Komisija predložila 15. prosinca 2015. Potrebne su konkretne političke obveze država članica i zemalja koje sudjeluju u Dublinskom sustavu te su zainteresirane za sudjelovanje u programu u pogledu datuma početka provedbe programa, opsega primjene i modela distribucije. U međuvremenu se finaliziraju standardni operativni postupci za taj program kako bi se osigurala njegova brza provedba nakon postizanja političkog dogovora.

Pozadina

Program za privremeno hitno premještanje utvrđen je dvjema odlukama Vijeća u rujnu 2015., u kojima su se države članice obvezale da će do rujna 2017. premjestiti 160 000 osoba iz Italije i Grčke (i iz drugih država članica prema potrebi).

Komisija je 8. lipnja 2015. donijela prijedlog europskog programa za preseljenje, nakon čega je uslijedio dogovor država članica od 20. srpnja o preseljenju 22 504 osobe kojima je nedvojbeno potrebna međunarodna zaštita, u skladu s brojčanim podacima koje je iznio Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR).

Nakon sastanka na vrhu između čelnika EU-a i Turske koji je održan 29. studenoga 2015. donesen je akcijski plan EU-a i Turske. Program dobrovoljnog prihvata jedan je od najvažnijih instrumenata tog plana, a usmjeren je na pružanje potpore Turskoj u postupanju s rastućim brojem izbjeglica te osiguravanju sigurne i zakonite rute do Europe za osobe kojima je zaista potrebna zaštita.

Europsko vijeće pozvalo je 7. ožujka na ubrzanje provedbe premještanja kako bi se smanjilo veliko opterećenje kojem je izložena Grčka. Današnje izvješće odgovor je na zaključke u skladu s obvezom iz članka 12. dviju odluka Vijeća o premještanju te s obvezom Komisije na temelju plana o „povratku Schengenu”.

Dodatne informacije

Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu: Prvo izvješće o premještanju i preseljenju

Prilog 1.: Premještanja iz Grčke

Prilog 2.: Premještanja iz Italije

Prilog 3.: Grčka – Izvješće o trenutačnom stanju

Prilog 4.: Italija – Izvješće o trenutačnom stanju

Prilog 5.: Radni tijek za premještanja iz Grčke

Prilog 6.: Trenutačno stanje od 15. ožujka 2016. u pogledu preseljenja, na temelju zaključaka od 20. srpnja 2015.

Prilog 7.: Planovi za preseljenje nakon 15. ožujka 2016.

INFORMATIVNI ČLANAK – Premještanje i preseljenje

Odluka Vijeća o premještanju 40 000 osoba iz Italije i Grčke

Odluka Vijeća o premještanju 120 000 osoba iz Italije i Grčke

Preporuka Komisije za dobrovoljni humanitarni program prihvata izbjeglica iz Sirije koje borave u Turskoj

Zaključci Vijeća o preseljenju 20 000 osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita

Europski migracijski program

IP/16/829


Side Bar