Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Kružno gospodarstvo: nova uredba potaknut će upotrebu organskih gnojiva i gnojiva od otpada

Bruxelles, 17. ožujka 2016.

Kao prvi rezultat paketa za kružno gospodarstvo, Komisija predstavlja nova pravila o organskim gnojivima i gnojivima od otpada

Ponovna upotreba sirovina koje se sada odlažu kao otpad jedno je od ključnih načela paketa za kružno gospodarstvo donesenog u prosincu 2015. Danas Komisija predlaže uredbu kojom će se znatno olakšati ulazak organskih gnojiva i gnojiva od otpada na jedinstveno tržište EU-a, što će ih izjednačiti s tradicionalnim, anorganskim gnojivima. Tako će se otvoriti nove tržišne mogućnosti za inovativna poduzeća, a u isto vrijeme smanjivati otpad, potrošnja energije i šteta za okoliš.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Europske komisije zadužen za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Veoma se mali dio obilnih biootpadnih resursa pretvori u vrijedne gnojidbene proizvode. Naši poljoprivrednici upotrebljavaju gnojiva proizvedena od uvezenih sirovina ili u procesima s velikom potrošnjom energije premda bi naša industrija mogla iskoristiti taj biootpad reciklirajući ga u hranjiva. Ova će nam uredba pomoći da teškoće pretvorimo u prilike za poljoprivrednike i poduzeća.”

Uredbom se utvrđuju zajednička pravila o pretvaranju biootpada u sirovine iz kojih se mogu proizvesti gnojidbeni proizvodi. U njoj se određuju zahtjevi u pogledu sigurnosti, kvalitete i označivanja koje moraju ispunjavati gnojidbeni proizvodi da bi se njima moglo slobodno trgovati u EU-u. Proizvođači će morati dokazati da njihovi proizvodi ispunjavaju te zahtjeve, kao i ograničenja za organske i mikrobne kontaminante te fizičke nečistoće, prije postavljanja oznake CE.

Nova će se pravila primjenjivati na sve vrste gnojiva kako bi se osigurala najveća razina zaštite tla. Uredbom se uvode stroga ograničenja kadmija u fosfatnim gnojivima. Nakon tri godine granična će se vrijednost postrožiti sa 60 na 40 mg/kg, a nakon 12 godina na 20 mg/kg, čime će se smanjiti rizici za zdravlje i okoliš.

Budući da se neki gnojidbeni proizvodi ne proizvode niti se njima trguje u velikim količinama, Komisija predlaže neobvezno usklađivanje: ovisno o svojoj poslovnoj strategiji i vrsti proizvoda, proizvođači mogu izabrati hoće li na proizvod staviti oznaku CE, pa će se njime moći slobodno trgovati na jedinstvenom tržištu u skladu sa zajedničkim europskim pravilima, ili će se njime trgovati u skladu s nacionalnim normama na temelju uzajamnog priznavanja na jedinstvenom tržištu. Time se postiže da se u obzir uzimaju načela bolje regulacije i supsidijarnosti.

Kontekst

Postojećom Uredbom o gnojivima iz 2003. osigurava se slobodno kretanje na jedinstvenom tržištu ponajprije za konvencionalna, anorganska gnojiva koja se obično vade iz rudnika ili proizvode kemijski. Riječ je o procesima u kojima se troši mnogo energije i ispušta mnogo CO2. Inovativni gnojidbeni proizvodi dobiveni od organskih tvari nisu obuhvaćeni postojećom uredbom. Njihov ulazak na jedinstveno tržište stoga ovisi o uzajamnom priznavanju između država članica, a kako su nacionalna pravila različita, često je otežan.

Uz to, postojećom Uredbom o gnojivima nisu se riješili ekološki problemi zbog onečišćenja tla, kopnenih voda, mora i hrane prouzročenog gnojivima.

Istraživanje, inovacije i ulaganja trenutačno brzo napreduju, što doprinosi kružnom gospodarstvu jer se otvaraju radna mjesta na lokalnoj razini i stvara vrijednost iz sekundarnih sirovina koje bi se inače odlagale kao otpad.

Postoje znatne tržišne mogućnosti za poduzeća koja proizvode organska gnojiva. Danas se reciklira samo 5 % biootpada, a, prema procjenama, kad bi ga se recikliralo više, mogao bi zamijeniti do 30 % neorganskih gnojiva. EU trenutačno uvozi oko šest milijuna tona fosfata na godinu, a do 30 % te količine moglo bi se zamijeniti ekstrakcijom iz mulja otpadnih voda, biorazgradivog otpada, mesno-koštanog brašna ili stajskog gnojiva.

Sljedeći koraci

Nacrt uredbe bit će poslan na donošenje u Europski parlament i Vijeće. Donesena će uredba biti izravno primjenjiva, dakle neće biti potrebe za prijenosom u nacionalno zakonodavstvo, nakon prijelaznog razdoblja koje će poduzećima i javnim tijelima omogućiti da se pripreme za nova pravila.

Dodatne informacije

IP/16/827

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar