Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija uvedla izjemne ukrepe za nadaljnjo podporo evropskim kmetom v težavah

Bruselj, 14. marca 2016

„To je sveženj ukrepov, ki lahko ima stvaren in pozitiven učinek na evropske kmetijske trge, in treba mu je dati možnost za uspeh.“

Evropska komisija je danes naznanila dodaten sveženj izjemnih ukrepov, ki izkoriščajo vsa orodja na voljo v skupni kmetijski politiki (SKP) za podporo kmetom v EU in hkrati za zaščito notranjega trga EU.

Komisija se zaveda resnosti in trajanja sedanje krize v kmetijstvu ter velikih prizadevanj, ki jih države članice namenjajo podpori kmetom, zato se odziva z dodatnim pomembnim svežnjem ukrepov.

Vrsta ukrepov, ki jih je komisar Hogan orisal ministrom za kmetijstvo v Evropski uniji, dopolnjuje podporni sveženj v vrednosti 500 milijonov EUR iz lanskega septembra in kaže odločnost Komisije, da izpolni svojo vlogo pri pomoči evropskim kmetom.

„V interesu kmetov EU sem pripravljen uporabiti vse instrumente, ki so nam jih zakonodajalci dali na voljo, bodisi za kratkoročne bodisi za dolgoročne ukrepe. Izkoristiti moramo ustrezne instrumente in ukrepe, s katerimi lahko kmetom omogočimo, da bodo odporni proti nihanjem in hkrati dobijo takojšnjo pomoč. Današnji odziv je celosten in zajema toliko predlogov, kolikor jih je le bilo mogoče sprejeti znotraj zakonskih in proračunskih omejitev, ki veljajo za vse nas. Verjamem, da je to sveženj ukrepov, ki ima lahko ob polnem izvajanju septembrskega solidarnostnega svežnja stvaren in pozitiven učinek na evropske kmetijske trge, in mu je treba dati možnost, da uspe,“ je danes dejal komisar Hogan na Svetu kmetijskih ministrov.

V času številnih kriz in proračunskih omejitev je Komisija namenila več kot milijardo EUR v dveh letih, vključno s 500 milijoni EUR podpornega svežnja iz septembra 2015. Komisija stoji kmetom ob strani ter jim z vsakodnevnim izvajanjem skupne kmetijske politike in izjemnih ukrepov daje polno podporo in pomoč pri zaščiti evropskega kmetijskega modela.

Danes začeti ukrepi so izredno prilagodljivi, tako da jih države članice lahko kar najbolje uporabijo po svojih zmožnostih in glede na posebne nacionalne razmere. V središču tega podpornega svežnja so mlečni izdelki, prašičje meso ter sadje in zelenjava. Sledi povzetek predlogov z današnjega zasedanja.

Uporaba prostovoljnega upravljanja ponudbe (člen 222)

Komisija bo za omejeno obdobje omogočila, da se organizacije proizvajalcev, medpanožne organizacije in zadruge v sektorju mleka lahko prostovoljno dogovorijo o proizvodnji in ponudbi. To je tako imenovani člen 222 uredbe o skupni ureditvi trga (SUT), ki je specifičen za kmetijski sektor in se lahko uporabi ob resnem neravnotežju na trgu. Komisija je ugotovila, da so v sedanjih okoliščinah izpolnjeni strogi pogoji za uporabo tega člena v mlečnem sektorju. To je izjemen ukrep, ki je namenjen tudi zaščiti notranjega trga EU in ki so ga zakonodajalci vključili v reformo SKP iz leta 2013, vendar ga do zdaj še niso uporabili.

Začasno povečanje državne pomoči

Komisija bo resno upoštevala možnost, da začasno sprejme državno pomoč, ki bi državam članicam omogočila dodeliti do največ 15 000 EUR na kmeta letno, pri tem pa ne bi veljale nacionalne zgornje meje. To je mogoče storiti takoj in veliko hitreje kot pri dvigu zgornje meje de minimis.

Podvojitev zgornje meje za intervencijo pri posnetem mleku v prahu in maslu

Komisija bo povišala zgornje meje za posneto mleko v prahu in maslo v intervenciji s 109 000 oziroma 60 000 ton na 218 000 oziroma 100 000 ton. Na tak način smo se jasno zavezali k podpori fiksne intervencijske cene.

Krepitev proizvajalcev v oskrbovalni verigi

Vloga in položaj proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano sta še vedno zelo zaskrbljiva. Projektna skupina za kmetijske trge, ki je nastala kot del podpornega svežnja v vrednosti 500 milijonov EUR iz septembra 2015, bo do jeseni izoblikovala ugotovitve in zakonodajna priporočila za izboljšanje ravnotežja v verigi. Danes je bilo sklenjeno, da se bodo nacionalni predstavniki na visoki ravni sešli s projektno skupino za kmetijske trge, da bi posebej obravnavali sektor mleka.

Podpora sektorju prašičjega mesa

Kot odgovor na predloge za novo shemo pomoči pri zasebnem skladiščenju prašičjega mesa bo komisar Hogan preučil možnost uvedbe novega sistema. Podrobnosti te sheme, vključno s časovnico za njeno uvedbo, bo treba še potrditi.

Ustanovitev opazovalne skupine za trg mesa

Vse države članice priznavajo in so pohvalile delo Komisije pri spremljanju trga in izmenjavi pomembnih informacij o tržnih gibanjih. Po zgledu opazovalne skupine za trg mleka, ki je bila ustanovljena leta 2014, bo ustanovljena opazovalna skupina za trg mesa za goveje in prašičje meso.

Mednarodna trgovina

Pri pogajanjih o TTIP in Mercosurju se Komisija dobro zaveda občutljivosti kmetijstva. Komisar Hogan in ves kolegij komisarjev so odločeni spodbujati interese EU in odpirati nove trge za izdelke EU, hkrati pa se pogajati za različno obravnavo občutljivih izdelkov. Čeprav so novi trgi bistvenega pomena za evropsko kmetijstvo, isto velja tudi za različno obravnavo občutljivih izdelkov.

Promocija

Promocijske kampanje so ključni instrument pri iskanju novih trgov in samo za leto 2016 je na voljo več kot 110 milijonov EUR za podporo promociji kmetijskih proizvodov EU znotraj EU in v tretjih državah. Po zavezi iz lanskega septembra je več kot 30 milijonov EUR izrecno oddeljenih za sektorja prašičjega mesa in mleka. Danes se teh 30 milijonov EUR poveča za dodaten znesek, da se upoštevajo motnje na trgu v teh sektorjih.

Ruska prepoved / prepoved iz sanitarnih in fitosanitarnih razlogov

Komisija kot celota si še naprej neutrudno prizadeva odpraviti rusko fitosanitarno prepoved. Kljub našim prizadevanjem za hitro obnovo trgovine med EU in Rusijo so premiki pičli. Vendar je bil dosežen pomemben napredek pri odpravi neupravičenih ali nesorazmernih fitosanitarnih ukrepov tretjih držav, ki bo znatno prispevala k povečanju trgovinskih tokov. To vključuje napredek v ZDA, na Japonskem, v Braziliji in na ukrajinskih trgih.

Finančni instrumenti / Evropska investicijska banka / Evropski sklad za strateške naložbe

Komisija bo prednostno sodelovala z Evropsko investicijsko banko (EIB), da bi razvili ustrezne finančne instrumente za pomoč kmetom in predelovalcem pri naložbah v lastna podjetja za izboljšanje konkurenčnosti ali v kakršne koli potrebne strukturne prilagoditve.

Države članice se tudi spodbujajo, da v celoti izkoristijo možnosti, ki jih ponuja Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) za naložbe v kmetijski sektor, in da preučijo možnost ustanovitve namenskih platform za financiranje iz njega.

Izvozni kredit

Komisija preučuje izvedljivost sheme izvoznih kreditov, ki bi lahko dopolnila sheme, ki jih države članice upravljajo na nacionalni ravni. Pri tem je Generalni direktorat za kmetijstvo okrepil svoje stike z EIB in zadevnimi agencijami v državah članicah.

Sektor sadja in zelenjave

Komisija preučuje možnost podaljšanja izjemnih ukrepov za sadje in zelenjavo, nastalih zaradi ruske prepovedi, ki se iztečejo 30. junija.

Razvoj podeželja

Komisija bo sodelovala z državami članicami, da bi ugotovili, kje in kako se lahko programi za razvoj podeželja prilagodijo, da bi lahko bili bolj odzivni pri trenutni krizi.

Celotni govor komisarja Hogan v Svetu:

Za več informacij o podpornem svežnju v vrednosti 500 milijonov EUR iz septembra 2015

 

IP/16/806

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar