Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană activează o serie de măsuri excepționale pentru a-i sprijini mai mult pe agricultorii europeni aflați în criză

Bruxelles, 14 martie 2016

„Este vorba despre un pachet de măsuri care poate avea un impact pozitiv semnificativ asupra piețelor agricole europene și căruia ar trebui să i se acorde în acest moment șansa de a-și atinge obiectivele.”

Comisia Europeană anunță astăzi lansarea unui pachet suplimentar de măsuri excepționale, care folosește toate instrumentele disponibile în cadrul politicii agricole comune (PAC) pentru a-i ajuta pe agricultorii din UE, protejând în același timp piața internă.

Comisia lansează acest nou pachet de măsuri semnificative deoarece recunoaște amploarea și durata crizei agricole actuale, precum și eforturile considerabile realizate de statele membre la nivel național pentru a-și sprijini agricultorii.

Seria de măsuri prezentate de comisarul Hogan în fața miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană completează pachetul de sprijin în valoare de 500 de milioane de euro din luna septembrie și demonstrează hotărârea Comisiei de a-și duce la bun sfârșit misiunea de a-i sprijini pe agricultorii europeni.

„Suntem pregătiți să folosim, în interesul agricultorilor din UE, toate instrumentele pe care ni le-au pus la dispoziție legiuitorii, atât pe termen scurt, cât și lung. Trebuie să folosim instrumentele și măsurile potrivite pentru a-i ajuta pe agricultori să reziste la volatilitate și, totodată, pentru a le oferi imediat asistență. Pachetul de măsuri pe care îl lansăm astăzi este unul cuprinzător, în care am inclus cât de multe propuneri am putut în limitele juridice și bugetare care ni se aplică tuturor. Consider că este un pachet de măsuri care, alături de implementarea în întregime a pachetului de solidaritate din septembrie, poate avea un impact pozitiv semnificativ asupra piețelor agricole europene și căruia ar trebui să i se acorde în acest moment șansa de a-și atinge obiectivele”, a declarat azi comisarul Hogan în cadrul Consiliului miniștrilor agriculturii.

În această perioadă caracterizată de numeroase crize și constrângeri bugetare, Comisia a mobilizat peste 1 miliard de euro în doi ani, dacă includem pachetul de sprijin în valoare de 500 de milioane de euro din septembrie 2015. Comisia susține agricultorii din UE și oferă, prin implementarea de zi cu zi a PAC și cu ajutorul măsurilor excepționale, sprijin și asistență complete pentru a proteja modelul agricol din Uniune.

Măsurile activate astăzi sunt foarte ușor de adaptat, astfel încât statele membre să le poată utiliza la maximum în funcție de capacitățile lor și de situația lor națională. Pachetul de sprijin se concentrează în principal pe sectorul produselor lactate, al cărnii de porc și al fructelor și legumelor. În continuare sunt prezentate pe scurt propunerile formulate la reuniunea de astăzi.

Aplicarea gestionării voluntare a ofertei (articolul 222)

Comisia va activa, pe o perioadă limitată, posibilitatea ca organizațiile de producători, organizațiile interprofesionale și cooperativele din sectorul produselor lactate să stabilească acorduri voluntare referitoare la producția și oferta lor. Este vorba despre așa‑numitul articol 222 din organizarea comună a piețelor (OCP), care este specific sectorului agricol și care poate fi aplicat în caz de dezechilibru grav pe piață. Comisia a ajuns la concluzia că, în acest moment, se îndeplinesc condițiile stricte de aplicare a articolului respectiv în cazul sectorului produselor lactate. Aceasta este o măsură excepțională, care trebuie totodată să protejeze piața internă a UE și care a fost inclusă de legiuitori în reforma PAC din 2013, dar la care nu s-a recurs niciodată până acum.

Creșteri temporare ale ajutoarelor de stat

Comisia va acorda toată atenția acceptării temporare a unor ajutoare de stat care să permită statelor membre să aloce până la maximum 15 000 de euro pe agricultor pe an fără aplicarea de plafoane naționale. Aceasta este o măsură care se poate realiza imediat și mult mai rapid decât creșterea plafoanelor de minimis.

Dublarea plafonului de intervenție pentru unt și lapte praf degresat

Comisia va majora limitele cantitative de lapte praf degresat și de unt din stocul de intervenție de la 109 000 de tone, respectiv 60 000 de tone la 218 000 de tone, respectiv 100 000 de tone. În acest fel, Comisia își ia angajamentul ferm de a sprijini prețul de intervenție stabilit.

Producătorul devine mai puternic în cadrul lanțului de aprovizionare

Rolul și poziția producătorilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente continuă să fie un motiv de îngrijorare. Grupul operativ pentru piețele agricole, constituit odată cu adoptarea pachetului de asistență financiară de 500 de milioane de euro din septembrie 2015, va prezenta în toamnă concluzii și recomandări legislative pentru îmbunătățirea echilibrului din lanțul de aprovizionare. Astăzi s-a decis ca reprezentanții naționali la nivel înalt să se întrunească cu grupul operativ pentru piețele agricole în scopul de a examina în mod expres sectorul produselor lactate.

Sprijin pentru sectorul cărnii de porc

Ca răspuns la propunerile de creare a unei noi scheme de ajutoare pentru depozitarea privată a cărnii de porc, comisarul Hogan va lua în considerare introducerea unei noi scheme. Detaliile legate de respectiva schemă, inclusiv calendarul introducerii sale, vor trebui confirmate.

Crearea unui Observator al pieței de carne

Toate statele membre au recunoscut și au apreciat activitatea Comisiei în ceea ce privește monitorizarea pieței și schimbul informațiilor importante despre tendințele de pe piață. Pe modelul Observatorului pieței laptelui instituit în 2014, se va crea un Observator al pieței de carne, pentru carnea de vită și de porc.

Comerțul internațional

În ceea ce privește negocierile pe tema TTIP și a Mercosur, Comisia este pe deplin conștientă de cât de delicate sunt aspectele agricole. Comisarul Hogan, alături de Colegiul comisarilor, este hotărât să promoveze interesele UE și să deschidă noi piețe de desfacere pentru produsele din UE, negociind în același timp un tratament diferențiat pentru produsele sensibile. Pătrunderea pe piețe noi este esențială pentru agricultura europeană, însă la fel de important este și tratamentul diferențiat al produselor sensibile.

Promovare

Campaniile de promovare reprezintă un instrument-cheie în găsirea de noi piețe, drept care, în 2016, s-au alocat peste 110 milioane de euro exclusiv pentru a sprijini promovarea produselor agricole din UE atât în interiorul acesteia, cât și în țările terțe. Peste 30 de milioane de euro s-au alocat în mod expres sectoarelor produselor lactate și cărnii de porc, angajament asumat în luna septembrie a anului trecut. Cu ocazia reuniunii de astăzi, acestor 30 de milioane de euro li se adaugă o sumă suplimentară, ca urmare a perturbărilor pieței înregistrate în sectoarele respective.

Interdicții sanitare și fitosanitare și legate de Rusia

Comisia în ansamblul ei își continuă cu asiduitate eforturile de a ridica interdicțiile fitosanitare impuse de Rusia. În pofida eforturilor depuse de Comisie în încercarea de a asigura reluarea rapidă a schimburilor comerciale dintre UE și Rusia, nu s-au înregistrat mari schimbări. S-au realizat însă progrese importante în ceea ce privește înlăturarea măsurilor fitosanitare nejustificate sau disproporționate luate de țările terțe, ceea ce va contribui la o creștere substanțială a volumului schimburilor comerciale. Sunt incluse aici progresele înregistrate în privința piețelor din SUA, Japonia, Brazilia și Ucraina.

Instrumente financiare/Banca Europeană de Investiții/Fondul european pentru investiții strategice

Comisia va acorda prioritate colaborării cu BEI, în vederea dezvoltării unor instrumente financiare potrivite care să ajute agricultorii și unitățile de prelucrare să investească în întreprinderile lor pentru a-și îmbunătăți competitivitatea sau să investească în realizarea tuturor adaptărilor structurale necesare.

Totodată, statele membre sunt încurajate să exploateze pe deplin posibilitățile oferite de Fondul european pentru investiții strategice în ceea ce privește investițiile în sectorul agricol și să analizeze posibilitățile de a crea platforme specifice pentru finanțarea din acest fond.

Credite de export

Comisia examinează fezabilitatea unui sistem de credite de export, care ar putea completa sistemele folosite de statele membre la nivel național. În această privință, Direcția Generală Agricultură ține o legătură strânsă cu BEI și cu agențiile competente din statele membre.

Sectorul fructelor și legumelor

Comisia are în vedere o prelungire a măsurilor excepționale care se aplică sectorului fructelor și legumelor ca urmare a interdicției impuse de Rusia care va expira la 30 iunie.

Dezvoltarea rurală

Comisia va lucra împreună cu statele membre pentru a analiza cum și unde anume pot fi adaptate programele de dezvoltare rurală pentru ca acestea să reacționeze mai bine la criza actuală.

Textul integral al discursului susținut de comisarul Hogan în cadrul Consiliului

Pentru mai multe informații cu privire la pachetul de sprijin în valoare de 500 de milioane de euro din septembrie 2015

IP/16/806

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar