Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Industria siderurgică: Comisia ia măsuri menite să asigure păstrarea locurilor de muncă și a creșterii economice durabile în Europa

Bruxelles, 16 martie 2016

Comisia propune măsuri de politică pentru a sprijini sectorul siderurgic european să depășească problemele grave cu care se confruntă, cauzate în principal de capacitatea excedentară mondială.

Astăzi, Comisia Europeană a prezentat o comunicare privind modul în care sectorul siderurgic european poate depăși, cu sprijinul statelor membre și al instituțiilor UE, problemele cu care se confruntă pe termen scurt și pe termen lung.

Este nevoie de un efort comun pentru a depăși aceste probleme grave provocate de capacitatea excedentară mondială, de o creștere dramatică a exporturilor și de un val fără precedent de practici comerciale neloiale. Costurile ridicate ale energiei și schimbarea condițiilor pieței impun industriilor mari consumatoare de energie să se adapteze și să inoveze pentru a-și asigura competitivitatea și sustenabilitatea pe termen lung.

Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Trebuie să depunem mai multe eforturi pentru a ajuta sectorul siderurgic și alte industrii mari consumatoare de energie să se adapteze, să inoveze și să concureze bazându-se pe calitate, pe tehnologiile de vârf, pe o producție eficientă și pe o forță de muncă de înaltă calificare. În prezent există un nivel record de măsuri antidumping privind produsele siderurgice și Comisia este hotărâtă să restabilească condiții de concurență echitabile la nivel mondial. Vom lua măsuri pentru ne raționaliza și mai mult procedurile, dar și statele membre trebuie să acționeze împreună și să adopte de urgență propunerea noastră legislativă de modernizare a instrumentelor de apărare comercială ale UE și să facă din comerțul mai echitabil o realitate.”

Comisia acționează deja cu hotărâre pentru a sprijini industria siderurgică să depășească problemele pe termen scurt. Prin comunicarea intitulată „Siderurgia: păstrarea locurilor de muncă și a creșterii economice durabile în Europa”, Comisia anunță o serie de măsuri noi pe termen scurt care vor apăra mai bine UE împotriva practicilor comerciale neloiale, precum și măsuri pe termen mai lung pentru a garanta competitivitatea și sustenabilitatea pe termen lung a industriilor mari consumatoare de energie, cum este și industria siderurgică:

  • Apărarea împotriva practicilor comerciale neloiale: Comisia aplică deja un număr record de măsuri destinate să contracareze efectul negativ al dumpingului, în domeniul produselor siderurgice fiind în vigoare 37 de măsuri antidumping și compensatorii (16 dintre acestea vizează importurile de oțel din China). Comisia va accelera și mai mult adoptarea măsurilor antidumping și este gata să facă propuneri suplimentare pentru a spori ritmul procedurii generale și a îmbunătăți eficiența sistemului actual. Este momentul ca vorbele să fie susținute de acțiuni: adoptarea rapidă de către colegiuitori a propunerii Comisiei din 2013 privind modernizarea instrumentelor de apărare comercială este esențială pentru a raționaliza procedurile și a spori celeritatea și eficacitatea acestora. În special eliminarea așa-numitei reguli a taxei celei mai mici în anumite circumstanțe ar permite impunerea unor taxe antidumping mai ridicate. De asemenea, Comisia va propune un sistem de supraveghere prealabilă privind produsele siderurgice. Măsurile de supraveghere prealabilă fac parte din instrumentul de protecție existent al UE și pot fi introduse atunci când evoluția importurilor amenință să aducă prejudicii producătorilor din Uniunea Europeană.
  • Abordarea cauzelor capacității excedentare mondiale: Pe lângă măsurile menite să combată capacitatea excedentară mondială, Comisia abordează cauzele profunde ale problemei la nivel bilateral și multilateral, în cadrul discuțiilor cu principalii parteneri ai UE (China, Japonia, India, Rusia, Turcia și Statele Unite ale Americii), precum și în cadrul organismelor internaționale relevante, precum OCDE și OMC. Chiar săptămâna trecută s-au desfășurat întâlniri bilaterale cu China și cu Japonia. Comisia va consolida în continuare această activitate desfășurată la nivel internațional, în special în cadrul G20.
  • Investiții în soluții și tehnologii viitoare pentru o industrie mai competitivă: competitivitatea pe termen lung a industriilor mari consumatoare de energie depinde de capacitatea lor de a concepe tehnologii inovatoare în domenii precum eficiența energetică sau captarea și utilizarea dioxidului de carbon. Acest lucru necesită mai multe investiții private și publice în domeniul inovării, al cercetării și al noilor tehnologii. La nivelul UE sunt disponibile diverse fonduri pentru a sprijini industria siderurgică pe calea modernizării sale. Printre acestea se numără Fondul european pentru investiții strategice, în valoare de 315 miliarde de euro (care a sprijinit deja modernizarea unei uzine siderurgice), fondurile structurale și de investiții europene și programul UE de finanțare a cercetării, Orizont 2020. Comunicarea de astăzi prezintă în mod clar diversele opțiuni, iar industria ar trebui să utilizeze pe deplin aceste posibilități.
  • Modernizarea industriei siderurgice prin investiții în oameni: pentru menținerea unei industrii siderurgice moderne și competitive este nevoie de o forță de muncă bine pregătită și calificată. În contextul viitoarei Noi agende pentru competențe, Comisia va urmări ca, în strânsă cooperare cu statele membre și cu partenerii sociali, să obțină un angajament comun de a investi în oameni și în competențele lor. Fondul european de ajustare la globalizare și Fondul social european sunt disponibile pentru a sprijini lucrătorii și comunitățile locale ale acestora, în scopul atenuării consecințelor sociale negative provocate de delocalizare.
  • Politicile direcționate în domenii precum concurența, energia, comercializarea certificatelor de emisii și economia circulară vor ajuta industria siderurgică să prospere: normele noastre revizuite privind ajutoarele de stat oferă statelor membre numeroase posibilități de a sprijini programe transfrontaliere în domeniile tehnologiei, cercetării și inovării, precum și schemele pentru energia din surse regenerabile. Propunerea de revizuire a schemei de comercializare a certificatelor de emisii, care este în prezent dezbătută de către colegiuitori, ar trebui să fie benefică pentru sectorul siderurgic și să asigure că acesta primește un sprijin adecvat în cadrul distribuirii certificatelor de emisii. Politicile Comisiei din domeniul schimbărilor climatice și al economiei circulare sunt, de asemenea, relevante în acest context.

Context

Industria siderurgică din Europa este lider mondial în cazul anumitor segmente de pe piața produselor siderurgice, reprezintă 1,3 % din PIB-ul UE și, în 2015, oferea aproximativ 328 000 de locuri de muncă. Această industrie este, de asemenea, o sursă importantă de locuri de muncă indirecte, deoarece joacă un rol însemnat pentru multe alte sectoare industriale, cum ar fi industria auto. În ciuda potențialului sectorului siderurgic european și a eforturilor semnificative depuse pentru inovare și modernizare, poziția sa competitivă pe piața mondială a oțelului s-a deteriorat în ultimii ani. Producția excedentară de oțel din țările terțe, cum ar fi China, a dus la creșterea exporturilor și la scăderea prețurilor și a generat un val fără precedent de practici comerciale neloiale care împiedică menținerea unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial.

Industria siderurgică se confruntă în prezent cu probleme majore, dar acestea pot fi depășite dacă toate părțile interesate colaborează în spiritul unei cooperări sincere. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape situația și este pregătită să propună măsuri suplimentare, dacă va fi nevoie. Dacă dorim să păstrăm o creștere economică și locuri de muncă durabile în Europa, trebuie să acționăm urgent.

Comunicarea „Siderurgia: păstrarea locurilor de muncă și a creșterii economice durabile în Europa”

MEMO – Întrebări frecvente

Planul de investiții pentru Europa/Fondul european pentru investiții strategice

Fondurile structurale și de investiții europene

Orizont 2020

Fondul european de ajustare la globalizare

Uniunea energetică

IP/16/804

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar