Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Industrija čelika: Komisija poduzima mjere za očuvanje održivih radnih mjesta i održivog rasta u Europi

Bruxelles, 16. ožujka 2016.

Komisija predlaže mjere politike za potporu europskom sektoru čelika u rješavanju ozbiljnih izazova, koji su nastali prvenstveno zbog globalne prekapacitiranosti.

Komisija je danas predstavila Komunikaciju kojom se utvrđuje pristup rješavanju kratkoročnih i dugoročnih izazova u europskom sektoru čelika uz potporu država članica i institucija EU-a.

Kako bi se prevladali ti ozbiljni izazovi potaknuti globalnom prekapacitiranošću, dramatičnim povećanjem količina izvoza i nezapamćenim porastom nepoštenih trgovačkih praksi, potrebno je zajedničko djelovanje. Zbog visokih cijena energije i promjenjivih uvjeta na tržištu industrije koje troše velike količine energije moraju se prilagoditi i modernizirati kako bi osigurale svoju dugoročnu konkurentnost i održivost.

Jyrki Katainen, potpredsjednik nadležan za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Moramo učiniti još više kako bismo pomogli sektoru čelika i drugim industrijama koje troše velike količine energije da se prilagode, uvedu inovacije i postanu konkurentni zahvaljujući kvalitetnoj i najsuvremenijoj tehnologiji, učinkovitim proizvodnim postupcima i visokokvalificiranoj radnoj snazi.Na snazi je rekordan broj antidampinških mjera na proizvode od čelika i Komisija je odlučna u namjeri da uspostavi ravnopravne uvjete na globalnom tržištu.Poduzet ćemo mjere za dodatno pojednostavnjivanje svojih postupaka, ali potrebno je i da države članice zajednički djeluju, donesu naš zakonodavni prijedlog za modernizaciju instrumenata EU-a za trgovinsku zaštitu i uspostave poštenije uvjete trgovine.”

Komisija već odlučno poduzima mjere potpore industriji čelika u prevladavanju kratkoročnih izazova. U Komunikaciji pod naslovom „Sektor čelika: očuvanje održivih radnih mjesta i održivog rasta u Europi” Komisija najavljuje nove kratkoročne mjere za jačanje zaštite EU-a od nepoštenih trgovačkih praksi te dugoročnije mjere za održavanje dugoročne konkurentnosti i održivosti energetski intenzivnih industrija poput industrije čelika.

  • Zaštita od nepoštenih trgovačkih praksi: Komisija je već uvela rekordan broj mjera za neutralizaciju štetnih učinaka dampinga. Trenutačno je na snazi 37 antidampinških i antisubvencijskih mjera na proizvode od čelika (pri čemu se njih 16 odnosi na uvoz čelika iz Kine). Komisija će dodatno ubrzati donošenje antidampinških mjera, a spremna je i predlagati dodatne načine za ubrzanje cjelokupnog postupka i povećanje učinkovitosti trenutačnog sustava. Krajnje je vrijeme za prelazak s riječi na djela: od presudne je važnosti da suzakonodavci brzo donesu prijedlog Komisije iz 2013. za modernizaciju instrumenata trgovinske zaštite kako bi se postupci pojednostavnili i ubrzali te kako bi postali učinkovitiji. Točnije, ukidanjem tzv. pravila niže pristojbe u određenim okolnostima omogućilo bi se uvođenje viših antidampinških pristojbi. Komisija će predložiti i sustav prethodnog nadzora za proizvode od čelika. Mjere prethodnog nadzora dio su postojećeg instrumenta zaštite EU-a i mogu se uvoditi kad zbog kretanja uvoza postoji opasnost od nastanka štete za proizvođače iz Europske unije.
  • Rješavanje uzroka globalne prekapacitiranosti: Osim uvođenja mjera za rješavanje globalne prekapacitiranosti Komisija nastoji riješiti temeljne uzroke tog problema na bilateralnoj i multilateralnoj razini. To nastoji postići u suradnji s glavnim partnerima EU-a (Kinom, Japanom, Indijom, Rusijom, Turskom i Sjedinjenim Američkim Državama) te relevantnim međunarodnim tijelima kao što su OECD i WTO. Bilateralni sastanci s Kinom i Japanom održani su prošlog tjedna. Komisija će pojačati te aktivnosti na međunarodnoj razini, posebno u okviru skupine G20.
  • Ulaganje u buduća rješenja i tehnologije za konkurentniju industriju: Dugoročna konkurentnost energetski intenzivnih industrija ovisi o njihovoj sposobnosti za razvoj revolucionarnih tehnologija u područjima kao što su energetska učinkovitost ili hvatanje i upotreba ugljika. Za to su potrebna veća privatna i javna ulaganja u inovacije, istraživanja i nove tehnologije. Na razini EU-a dostupni su različiti fondovi za potporu modernizaciji industrije čelika. Među tim su fondovima Europski fond za strateška ulaganja u vrijednosti od 315 milijardi eura (iz kojeg se već financira modernizacija jedne tvornice čelika), Europski strukturni i investicijski fondovi te program EU-a za financiranje istraživanja Obzor 2020. U današnjoj Komunikaciji jasno su opisane različite mogućnosti. Industrija čelika trebala bi ih u potpunosti iskoristiti.
  • Modernizacija industrije čelika ulaganjem u ljudske potencijale: Za održavanje suvremenosti i konkurentnosti industrije čelika potrebna je obrazovana i obučena radna snaga. U okviru predstojećeg programa novih vještina Komisija namjerava uključiti države članice i socijalne partnere u zajedničku obvezu ulaganja u ljudske potencijale i vještine. Europski fond za prilagodbu globalizaciji i Europski socijalni fond na raspolaganju su za potporu radnicima i njihovim lokalnim zajednicama, čime bi se ublažile negativne socijalne posljedice premještanja.

 

  • Ciljane politike u područjima kao što su konkurentnost, energetika, trgovanje emisijama i kružno gospodarstvo pomoći će napretku industrije čelika: Zahvaljujući našim revidiranim pravilima o državnim potporama države članice imaju brojne mogućnosti za pružanje potpore prekograničnim programima u području tehnologije, istraživanja i inovacija te obnovljivih izvora energije. Predloženom revizijom sustava za trgovanje emisijama, o kojoj raspravljaju suzakonodavci, trebalo bi se pomoći sektoru čelika i osigurati odgovarajuću razinu potpore tom sektoru u kontekstu distribucije emisijskih jedinica. U tom je kontekstu važna i politika Komisije u područjima klimatskih promjena i kružnog gospodarstva.

Kontekst

Europska industrija čelika među vodećima je u svijetu s obzirom na određene rodove proizvoda od čelika. Ta industrija čini 1,3 % BDP-a EU-a, a 2015. u njoj je bilo zaposleno oko 328 000 osoba. Osim toga, industrija čelika važan je izvor neizravnog zapošljavanja s obzirom na to da ima važnu ulogu u drugim sektorima, kao što je automobilska industrija. Unatoč potencijalu europskog sektora čelika i znatnim nastojanjima uloženima u inovacije i modernizaciju, konkurentnost tog sektora na svjetskom tržištu čelika oslabjela je tijekom posljednjih godina. Prekomjerna proizvodnja čelika u trećim zemljama kao što je Kina dovela je do povećanja izvoza, smanjenja cijena i nezapamćene razine nepoštenih trgovačkih praksi, čime je narušeno pošteno tržišno natjecanje na globalnoj razini.

Industrija čelika trenutačno je suočena s ozbiljnim izazovima, ali te je izazove moguće prevladati iskrenom suradnjom svih uključenih strana. Komisija će nastaviti pomno pratiti tu situaciju te je i dalje spremna prema potrebi predlagati dodatne mjere. Želimo li očuvati održiva radna mjesta i održivi rast u Europi, ne smijemo gubiti vrijeme.

Komunikacija „Sektor čelika: očuvanje održivih radnih mjesta i održivog rasta u Europi”

MEMO – najčešća pitanja

Plan ulaganja za Europu / Europski fond za strateška ulaganja

Europski strukturni i investicijski fondovi

Obzor 2020.

Europski fond za prilagodbu globalizaciji

Energetska unija

Paket o kružnom gospodarstvu

IP/16/804

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar